Fredag 16. august 2019 Lederen

Ny modell

• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter: Klarer skolene å tiltrekke seg elever og holde dem på skolebenken, får de en økonomisk gevinst. Systemet har i årene som fulgte vist seg å slå spesielt dårlig ut for skoler med elever som trenger mye oppfølging. Den såkalte Malkenes-saken fra i fjor handlet også om hvordan Osloskolens finansierings- og inntakssystem gjorde det svært vanskelig for skolene med lavt søkertall og lite gjennomføring å gi elevene god undervisning.

• Simon Malkenes var lektor ved Ulsrud videregående skole, men da han offentlig sa fra om forholdene for elever og lærere ved skolen, fikk han Oslos skoleetat mot seg. I NRKs Sommer i P2-program forteller Malkenes om hvordan det var å jobbe på hans skole. Ifølge ham startet problemene allerede da han ble tillitsvalgt for ti år siden, samtidig som skolen besluttet å slå sammen klasser. Lærerne ropte varsko; mange av elevene slet på skolen, og det å gi lærerne ansvar for oppfølging av flere, ville gi dårligere undervisning, mente de. Finansieringsmodellen for skolen gjorde likevel at slike valg ble tatt. Slik unngikk skolen å tape penger når elever droppet ut.

• To rapporter hovedstadens rødgrønne byråd har hentet inn om stykkprismodellen, underbygger Malkenes’ fortelling. Ulsrud er den videregående skolen i Oslo som får absolutt minst penger per klasse. Avstanden til Foss – skolen som topper lista – er på hele 900.000 kroner per klasse. Så store forskjeller er uhørte, særlig når vi vet at Foss-elevene også har langt høyere snitt fra grunnskolen. Derfor er det svært positivt at Oslos byråd nå endrer finansieringsmodellen for de videregående skolene. Dersom festtalene om å få ned frafall skal bli noe mer enn bare vakre ord, må de skolene som tar inn elevgrupper som oftest faller fra, få nok penger til å drive god skole. I det minste må de ikke få mindre, slik det er i dag. Det er usosialt og lite klokt.