Lørdag 17. august 2019 Lederen

Utidig

• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte fra topp til bunn i etaten. Mens 60 prosent av de ansatte i Politidirektoratet mente at beredskapen er blitt bedre som følge av reformen, mente bare 20 prosent av alle ansatte det samme. Rapporten bekreftet misnøyen som har kommet fram i andre undersøkelser og advarsler fra erfarne politifolk. De har pekt på at store omstillinger og nedleggelsen av 126 lensmannskontorer ikke gir et bedre og nærere politi. Bare 4 prosent av politiansatte mener tilgjengeligheten til politiet har blitt bedre etter reformen. Fra kontorene til Politi­direktoratet ser alt likevel lysere ut.

• Det er mot dette bakteppet vi må forstå ukas oppsiktsvekkende uttalelse fra sittende politidirektør Benedicte Bjørnland. Etter at Ap gikk inn i valgkampen forrige helg med å trekke støtta til politi­reformen, uttalte Bjørnland at hun «hadde håpet at Arbeiderpartiet med deres ledelse hadde tatt kontakt med meg før de bestemte seg for å trekke støtten». Det er svært oppsiktsvekkende at en ledende embetskvinne går ut med kritikk av en politisk prosess. Uttalelsene hennes kan ikke forstås på annet vis enn at hun mener Aps beslutning er feil og irettesetter partiet for ikke å se det gode reform­arbeidet direktoratet gjør.

• I oppsummeringen av Aps feil før valgkampen i 2017, trakk partiet blant annet fram de mange kompromissene som var inngått med Erna Solbergs regjering. Tilslutningen til nærpolitireformen har kostet Ap, og ikke minst har det vært en belastning at regjeringen har vært så uvillig til å justere reformen etter hvert som problemene tårnet seg opp. Først nylig har justisminister Jøran Kallmyr (Frp) gått med på å gjøre endringer, mens hans seks forgjengere var nærmest immune mot problemene politifolk rapporterte om. Politidirektøren bør vie sin tid til egne, reform­trøtte ansatte, snarere enn til utidig innblanding i valgkampen.