Mandag 19. august 2019

Elvestuen utsetter omstridt riving av seterbygninger på Dovrefjell

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har besluttet å utsette rivingen av seterbygningene i Vesllie på Hjerkinn etter massive protester.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har besluttet å utsette rivingen av seterbygningene i Vesllie på Hjerkinn etter massive protester.

– Det er mye engasjement og uro i denne saken. Vi har derfor valgt å utsette rivingen. Den vil ikke bli gjennomført i høst, sier statsråd Ola Elvestuen i en pressemelding.
Mandag demonstrerte rundt 100 personer ved seterbygningene mot den planlagte rivingen, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.


Ifølge de opprinnelige planene skulle rivingen ha startet tirsdag. Aksjonister har varslet at de om nødvendig vil lenke seg fast til bommen på Hjerkinn som stenger veien inn i verneområdet på Dovrefjell for motorisert ferdsel, skriver Nationen.


Vil verne villreinBeslutningen endrer ikke tidligere vedtak om utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Formålet med utvidelsen av nasjonalparken er å legge forholdene til rette for villrein, understreker Elvestuen.
– Forsvarsbygg har gjennomført Europas største restaureringsarbeid for natur. Vesllie må sees i sammenheng med hva som er nødvendig for å ta vare på villrein. Bygningene er i seg selv ikke vurdert til å ha stor verneverdi, sier Elvestuen.
Villreinen er i dag sterkt presset av ferdsel og bruk i Snøhetta- og Hjerkinn-området. Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjellsøkosystemer med bestander av villrein, heter det i en tidligere pressemelding fra departementet.
– Det hele er en stor vits. Myn­dig­he­te­ne hev­der at se­ter­an­leg­get må ri­ves for be­skyt­te vill­rei­nen. Har du hørt på ma­ken. Vill­rei­nen og set­re­ne har levd sam­men si­den 1800-tal­let, og eks­per­ter på vill­rein sier set­re­ne ikke er til hin­der for rei­nen, uttalte stortingsrepresentant og tidligere ordfører i Dovre kommune, Bengt Fasteraune (Sp), i en appell under demonstrasjonen mandag, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

12.000 har signertFolk fra Nord-Gud­brands­dal har ført en lang kamp for å prø­ve å stoppe pla­ne­ne for å rive se­ter­an­leg­get på Dov­re­fjell.
I en di­gi­tal un­der­skrifts­ak­sjon har over 12.000 sig­nert på et opp­rop som er sendt til stats­råd Elvestuen og stats­mi­nis­ter Erna Solberg (H).
Departementet ønsker også å fjerne be­tong­bru­er og tappe ned et vann for å beskytte villreinen. Dette protesterer også lokalbefolkningen mot.

(©NTB)