Tirsdag 20. august 2019 Politikk

Nå ulmer det i Venstre

REAGERER: På flere nivåer i Venstre reageres det nå sterkt mot måten bompengesaken får utspille seg i regjeringen. Ordfører Lena Landsverk, byråd i Bergen Erlend Horn og Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er blant dem som reagerer. FOTO: JO STRAUBE / TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX / CHRISTOPHER OLSSØN

KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.

BOMPENGER

Den regjeringsskapte bompengekrisa setter det borgerlige samarbeidet på en alvorlig prøve, og det ulmer i et allerede hardt presset Venstre.

Partiets sentralstyre gjennomførte et telefonmøte fredag kveld. Der ble det orientert om skissa til en bompengeløsning, som i Venstre blir omtalt som et «oppspill til debatt» fra Høyre for å forene Frp og Venstre.

Det eneste punktet sentralstyret fikk presentert fra skissa, var punktet om å øke statlig finansiering i byvekstavtaler fra 50 til 70 prosent, der halvparten skal gå til henholdsvis bompengereduksjoner og kollektivinvesteringer. Allerede da opplyste Venstres ledertrio at de var negative til dette, noe sentralstyret også var, etter det Klassekampen har forstått.

På lokalplan i partiet skal det være «enorm frustrasjon». Lena Landsverk, ordfører i Vanylven i Møre og Romsdal, setter ord på frustrasjonen.

Bomkrisa:

• Før sommeren stupte Frp på målingene, mens Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) bykset fram i flere byer.

• 5. juni samlet Frps landsstyre seg til «krisemøte» om bompenger. De fremmet seks bompengekrav til regjeringen.

• Ei gruppe med åtte personer fra de fire regjeringspartiene ble satt ned for å finne en løsning. Saken ble deretter løftet opp på partiledernivå.

• Søndag ga Frps landsstyre tilslutning til ei skisse til løsning og slo fast at det ikke er aktuelt med nye forhandlinger.

• Venstre-leder Trine Skei Grande sier nei til skissa. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad vil ikke uttale seg om den.

Bompengespill

– Dette er absolutt ikke en sak vi hadde trengt å diskutere overhodet. At Frp velger å komme med et slikt utspill, at de forsøker å sette Venstre sjakk matt og at vi skal sitte igjen med svarteper, det reagerer jeg sterkt på, sier Landsverk, og fortsetter:

– Vi har signert en avtale som alle fire partier gikk inn for på Granavolden. Den velger vi å forholde oss til. Når Frp nå forsøker å gjøre dette til en sak der det er Venstre som er problemet, så er det et spill for å få tilbake bompengevelgere som har forlatt dem. Jeg opplever det Frp gjør som ureint trav.

Vanylven-ordføreren understreker at regjeringserklæringen uansett gjelder om man ikke skulle bli enige om en ny bompengeavtale.

– Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen.

Egne Frp-regler

Etter det Klassekampen forstår, mener landsstyret i partiet at de ikke er godt nok informert om saken. Venstrebyråd i Bergen Erlend Horn retter kritikk mot måten Frp får lov til å opptre i regjeringen på.

– Jeg sitter i landsstyret til Venstre, og jeg har ikke sett skissa. Det er fordi partiene ikke er enige om en skisse. Det å tillate et parti å innkalle til et landsstyremøte uten at de fire partiene er enige om hva man skal presentere for partiene, er svært uryddig. sier han.

Økende kaos

En sentral Venstre-kilde sier at det er tre grunner til at partiet ikke kan gå med på skissa slik den nå foreligger: Det vil gi økt biltrafikk og økt oljepengebruk. I tillegg vil det forhindre framtidige byutviklingsprosjekter fordi den tvinger kommuner til å ta en egenandel.

Samtidig blir det understreket at det er stor vilje i Venstre til å finne en løsning. En annen kilde erkjenner at situasjonen nå er «noen knepp mer kaotisk enn det tidligere har vært».

Budsjettkonferansen i neste uke blir sett på som siste mulighet for å komme fram til enighet før valget.

Viktigere med klima

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark er tydelig på hvor Venstres smertegrense må gå.

– Det er helt uaktuelt å redusere bompengesatsene i Norge. Det må bli dyrere å slippe ut CO2 og dyrere å kjøre fossilbil om vi skal nå klimamålene, sier Hansmark,

På samme måte som Venstres ordfører i Vanylven, er Unge Venstre-lederen kritisk til Frps framferd.

– Jeg ser ingen grunn til at vi skal danse etter pipa til Frp og gi dem gjennomslag i en sak vi hadde ferdigforhandlet for flere måneder siden.

– Hvilken vei ser du ut av dette for Venstre?

– Vi har en enighet i bunn, og det er regjeringsplattformen. Det er den vi faller tilbake på om partiene ikke blir enige om noe nytt. For Venstre er det ganske enkelt: Vi har en plattform vi er veldig fornøyde med. Så får Frp vurdere om de kan sitte i regjering med den, sier Hansmark.

politikk@klassekampen.no

Venstre LM Lena Landsverk Sande Foto: Jo Straube
Oslo 20170331. Erlend Horn fra Bergen under Venstres landsmøte i Ålesund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix