Tirsdag 20. august 2019 Lederen

Lokalvalg

• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I likhet med opp mot 11.000 lokalpolitikere i landet får han Kommune-Norge til å gå rundt. Det krever tid og innsats, skriver Bråten: «Ein kommunepolitikar er ein arbeidsmaur i den politiske faunaen. Usynleg, men hardtarbeidande og med ei stor ansvarskjensle for oppgåvene.» Det er disse politikerne og det de står for kommunevalget skulle handlet om. I stedet har valgkampen i riksmediene til nå vært mer som en temperaturmåling foran stortingsvalget, mener Knut Aastad Bråten.

• Selv om visse saker som har stor betydning for retningsvalget i kommunene – som kommersialisering av velferdstjenester – har fått plass i riksdebattene, er det lett å kjenne seg igjen i bildet redaktøren tegner opp. Selv temaer som bompenger og samferdsel handler nå tilsynelatende mer om rikspolitisk oppslutning enn om lokalpolitikk. Én grunn til det er selvsagt at bompengesaken skaper storkonflikt mellom regjeringspartiene bare uker før kommunevalget. Likevel er det symptomatisk at det er rikspolitikerne som får forrang i debattene, selv når det er to år til neste stortingsvalg.

• Rikspolitikere skiller seg fra lokale kollegaer blant annet ved å ha et rådgiverkorps og en mer spisset politisk strategi. Dersom parti­lederne får dominere kommune­valgkampen, kan dekningen derfor få et sterkere preg av ferdige talepunkter. Dermed får valgkampen også mindre nærhet til de sakene den tross alt dreier seg om. I stedet handler det om å vinne debatten retorisk, med påfølgende terningkast fra rikspressens kommentatorsjikt. Avstanden er stor til hverdagen til norske kommune­politikere. Klassekampen er del av det samme maskineriet, og også vi må se på vår vekting av saker og om det er viktige, lokale politikkområder som går under vår radar. Til sjuende og sist handler det om tilliten til politikken.