Tirsdag 20. august 2019

Sudans overgangsråd er på plass

Demokratibevegelsen og hæren i Sudan har, to dager på overtid, kunngjort etableringen av et overgangsråd som skal styre landet fram til det holdes valg.

Demokratibevegelsen og hæren i Sudan har, to dager på overtid, kunngjort etableringen av et overgangsråd som skal styre landet fram til det holdes valg.
Etableringen av overgangsrådet innebærer at militærrådet som har styrt landet siden juntaens avsettelse av president Omar al-Bashir i april, dermed er oppløst.
Bashir ble avsatt etter flere måneder med folkeoppstand i form av fredelige massedemonstrasjoner mot hans regime.
Det nye overgangsrådet er innsatt i henhold til en maktfordelingsavtale mellom partene, het det i en kunngjøring tirsdag.
Rådet består av elleve medlemmer. Fem er sivile, fem kommer fra militæret, og ett rådsmedlem er uavhengig. De første 21 månedene skal rådet ledes av general Abdel-Fattah Burhan. Deretter overtar en sivil representant ledelsen i rådet de neste 18 månedene.
I tillegg skal det opprettes en regjering utnevnt av aktivistene, og en lovgivende forsamling skal være på plass innen tre måneder. Flertallet av representantene i forsamlingen skal komme fra protestbevegelsen. Etter drøyt tre år skal det holdes valg.
Rådet skulle ha blitt kunngjort søndag, men beslutningen ble utsatt i siste øyeblikk på grunn av intern strid rundt nominasjonen av en av de sivile lederne, Taha Othman.
Mandag sa han at han trekker sin nominasjon for å unngå splittelse i fagforbundet SPA, som har stått i spissen for protestbevegelsen.
(©NTB)