Onsdag 21. august 2019 Lederen

Nyttig idiot

• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge, og Stormark har lite til overs for dem som har forsøkt å forstå hva Russland prøver å si med sitt kanonbåtdiplomati. «Innen akademia og i enkelte medier er det sterke stemmer som går langt i å forsvare Russland. Noen hevder at det som skjer er Norges egen skyld, og nærmest oppmuntrer Russland til å fortsette med eskaleringen», skriver Stormark. Han trekker spesielt fram Nupi-forsker Julie Wilhelmsen, som han mener «tar rollen som nyttig idiot for Russland i norsk offentlighet». Bakgrunnen er at Wilhelmsen i et intervju med NRK har tolket øvelsen som et svar på at Norge har lagt til rette for amerikansk tilstedeværelse i nordområdene.

• Samtidig som Stormark ser russisk hybridkrig på høylys dag, pågår det nå en viktig debatt om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Denne uka advarte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mot en utvikling der Norge ikke lenger forblir herre i eget hus. Dersom Norge ikke er i stand til å overvåke egne land- og havområder, vil USA og Nato overta kontrollen i norske nærområder. Han er åpen for at denne utviklingen vil provosere Russland og at spenningen i nord dermed vil øke ytterligere. Den samme utviklingen beskrives godt av oberstløytnant Tormod Heier i boka «En god alliert?», som Klassekampen omtalte i forrige uke.

• Det er vanskelig å gi enkle svar på hvordan en småstat som Norge bør balansere forholdet til en stor nabo. Her trenger vi skarpe forskere og analytikere som forsøker å forstå Russland, uten å bli beskyldt for å underkaste seg Putin. At dette spørsmålet i det hele tatt diskuteres offentlig, er en ny og positiv utvikling som også aldrimer.no og Kjetil Stormark også bør bidra til. Det bør han fortrinnsvis gjøre med innestemme, uten å anklage sine motstandere for å være russiske overløpere. Han kan starte med å beklage til Julie Wilhelmsen.