Torsdag 22. august 2019

Fødetilbud

• Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ankom selve episenteret i distriktsopprøret som hjemsøker vårt land, Sandnessjøen, ble han møtt på kaia av rundt 60 bunadskledde aktivister. De fortalte at det koker i nord fordi så mange sentraliseringsreformer treffer Distrikts-Norge samtidig. Selve utgangspunktet for de lokale protestene er likevel sykehussaken – og da særlig striden om fødetilbudet. Kystfolket frykter å få fire timers reisevei til fødeavdelingen med en ny sykehusstruktur. Det er likevel ikke bare i distriktene det er uro rundt fødetilbudet om dagen. Også ved fødeavdelingene i Oslo og Bergen har ansatte varslet om stort arbeidspress, lav grunnbemanning og mange avvik denne sommeren.

• Ved Haukeland universitetssykehus sendte ansatte og tillitsvalgte inn et varsel til Arbeidstilsynet og Fylkeslegen allerede i mai. I varselet, som er omtalt i VG, beskriver de krevende forhold, flere hundre avvik, gråtende kollegaer og ingen tid til å spise, drikke eller gå på do. Arbeidstilsynets besøkte klinikken og har sendt varsel om flere pålegg, men ikke endelig konkludert om situasjonen er forsvarlig. I Oslo har Norsk Sykepleierforbund sammen med tillitsvalgte sendt inn en bekymringsmelding til Fylkesmannen om bemanningen ved barsel­avdelingen på Rikshospitalet og fødeavdelingene på Ullevål.

• Leder i jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup forteller til bladet Sykepleien at sommerstengingen av en rekke fødeavdelinger har ført til økt press på de større enhetene. «Det har vært en strøm av henvendelser fra jordmødre og fortvilte kvinner som ikke har fått tilstrekkelig oppfølgning verken under fødsel eller barsel», sier hun. En undersøkelse referert i VG viser at om lag halvparten av jordmødrene ved landets største sykehus vurderer å slutte i jobben, flere på grunn av arbeidspress. Bildet som tegnes, er bekymringsfullt. Det å føde skal oppleves som trygt og forsvarlig, både for fødende kvinner og helsearbeidere. Kampen for et forsvarlig fødetilbud handler ikke bare om distriktspolitikk, men angår alle sykehus hvor kalkulatoren tar over for fornuften.