Torsdag 22. august 2019

• NGO-er vil ha norsk handelsoppgjør om Amazonas • Næringsminister Isaksen: «Ikke et tema»

Bruker ikke avtale til straff

UNDER PRESS: Urfolk i Amazonas-regionen er i økende grad fritt vil under Brasils høyreradikale regjering. FOTO: MAURO PIMENTEL, AFP/NTB SCANPIX

KLIMAKAMP: Norge vil ikke bruke frihandelsforhandlinger til å stagge president Jair Bolsonaros angrep på Amazonas.

KLIMA

Brasils høyreradikale president Jair Bolsonaro har brutt sin Amazonas-avtale med Norge og sørger nå for et opptrappet avskogingstempo med katastrofale og globale konsekvenser for kampen mot klimaendringene.

Forrige uke frøs Norges klima- og miljø minister Ola Elvestuen (V) utbetalinger på 300 millioner kroner til det såkalte Amazonas-fondet.

Miljøorganisasjoner i både Brasil og Norge krever nå at Norge også bruker frihandelsforhandlinger med den søramerikanske handelsblokka Mercosur til å stanse angrepet på Amazonas-avtalen.

Men nærings- og fiskeriminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at «handelsavtaler først og fremst er handelsavtaler» og at Norge «ikke vil blande inn det konkrete spørsmålet om Amazonas-avtalen i forhandlingene».

— Det er ikke et tema fra norsk side, sier han.

Forhandlinger med Mercosur:

• Siden 2017 har Norge, som del av Efta, forhandlet om en ny frihandelsavtale med den søramerikanske handels­blokken Mercosur der Brasil er største medlem.

• Forhandlingene er nå i en avsluttende fase, og delagasjonene skal møtes i Buenos Aires denne uka.

• Også EU har forhandlet fram en frihandelsavtale med Mercosur.

Vil ikke følge Macron

Denne uka deltar Norge, som del av Efta, i Mercosur-forhandlinger i Buenos Aires i Argentina. Efta-forhandlingene foregår parallelt med EUs Mercosur-forhandlinger som har pågått i snart 20 år.

Frankrikes president Emmanuel Macron har truet med å bryte forhandlingene hvis Brasil trekker seg fra klimaavtalen fra Paris.

Isaksen sier Norge «ikke kan bruke handelsavtaler som erstatning for andre internasjonale avtaler, eller at alle temaer kan tas inn på detaljnivå».

Til NRK har han tidligere sagt at en frihandelsavtale «ikke er stedet for å lage straffemekanismer».

Han understreker samtidig at Norge vil at Mercosur-avtalen skal inneholde et kapittel om handel og bærekraftig utvikling.

– Også denne avtalen skal understøtte Norges andre mål, for eksempel å hindre uansvarlig avskoging, sier han.

Han vil ikke kommentere om kapittelet om bærekraftig utvikling allerede er lukket eller ikke. Ministeren håper en endelig avtale vil være på plass i løpet av høsten.

– Må sanksjoneres

Generalsekretær i Verdens naturfond (WWF), Bård Vegar Solhjell, mener Norges foreløpige oppgjør med Brasil – å fryse utbetalinger til Amazonas-fondet – er utilstrekkelig i møte med angrepet på en avtale som har vært en av Norges aller viktigste klima- og miljøsatsinger.

– For dagens regjering i Brasil har det marginal betydning at Norge holder tilbake noen hundre millioner kroner. Da vil det ha langt større effekt å bruke handelsforhandlinger til å legge press på Brasil, sier han.

Solhjell sier «det er veldig rart om regnskog bare er viktig i den ene avtalen Norge har med brasilianske myndigheter, og ikke i resten av Norges politikk overfor Brasil».

– Da forteller vi at miljøpolitikk bare er viktig for miljødepartementet og ikke hele regjeringen, sier han.

Amazonas-avskogingen har økt kraftig i 2019. Samtidig har det til nå i år vært en økning i branner i Amazonas i Brasil på 84 prosent målt mot samme periode i 2018.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier i en e-post til Klassekampen at han er «svært bekymret» for det som skjer.

«Verdenssamfunnet når ikke klimamålene uten denne skogen», sier han.

– Hvis Norges klimapolitikk skal bety noe, så må klima også bety noe i vår handelspolitikk, utenrikspolitikk og oljefondets investeringer, sier Solhjell.

– Og land som ikke følger felles spilleregler, må kunne sanksjoneres, legger han til.

Store interesser på spill

Carlos Rittl, generalsekretær for Observatório do Clima, en koalisjon av 37 brasilianske miljøvernorganisasjoner, mener EU og Efta må bruke Mercosur-forhandlingene til å presse Brasil.

– Man bør hindre at produkter som kan knyttes til avskoging får tilgang til markedet, sier han.

Generalsekretær i Regnskogfondet, Øyvind Eggen, mener Mercosur-forhandlingene bør legges på is, og at tydelige krav til bevaring av Amazonas må inn i avtalen før man går videre. Han tror Brasils «vil måtte lytte til denne typen krav».

– Hvorfor?

– Fordi Europa er Brasil klart mest attraktive eksportmarked, og Norge er en viktig del av Europa for Brasil. Både på grunn av Equinors investeringer og oppdrettsnæringen.

Eggen mener «Norges næringssamarbeid med Brasil nå må legges i potten».

Over hundre norske bedrifter er aktive i Brasil, ikke minst de tre halvstatlige gigantene Equinor, Hydro og Yara.

eirikgs@klassekampen.no

FARLIG MAKT: President Jair Bolsonaro har gått til angrep på finansiering av tiltak og institusjoner som skal beskytte Amazonas-regnskogen. FOTO: ERALDO PERES, AP/NTB SCANPIX
BRASIL-BATALJE: Avskoging i Amazonas er et gammelt problem, men skyter nå voldsom fart under den høyreradikale klima-fornekteren Jair Bolsonaro. FOTO: ANTONIO SCORZA AFP/NTB SCANPIX
Torbjørn Røe Isaksen