Fredag 23. august 2019 Lederen

Trist dom

• Dommen som falt i Aleris-saken onsdag, var alt i alt et stort nederlag for Fagforbundet og de 24 saksøkerne. Striden sto om hvorvidt saksøkerne var å regne som selvstendig næringsdrivende eller fast ansatte, samt om manglende godtgjørelser. Oslo tingrett gir 12 av de 24 saksøkerne delvis medhold, mens Stendi, som Aleris har byttet navn til i mellomtida, frifinnes i 11 av sakene. Saksøkerne arbeidet ved botilbud for folk med rusproblemer og psykisk sykdom. De fylte ordinære turnuser ved boligene, men som selvstendig næringsdrivende omgikk de regulering av arbeidstid og jobbet svært lange skift. Flere tjente på kort sikt også mer enn de ville gjort med fast ansettelse, men de mistet også trygghet, sykepenger og pensjonsopptjening.

• Fagforbundet har lagt mye arbeid og prestisje i saken, som har vært en prøvestein i rettsapparatet for hvor sterk retten til fast ansettelse er i Norge. Dersom dagens dom blir stående, er det tilnærmet fritt fram for bedrifter å organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret. Da står vi foran en kraftig uthuling av arbeidsmiljølovens hovedregel om at arbeidstakere skal ansettes fast. Derfor er det positivt at både Fagforbundets leder Mette Nord og Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik varsler at dommen må få både juridiske og politiske konsekvenser. Et velorganisert arbeidsliv er avhengig av et tydelig arbeidstakerbegrep og et avklart arbeidsgiveransvar, og onsdagens dom i Oslo tingrett viser at det kan være nødvendig å skjerpe inn Arbeidsmiljøloven på disse områdene.

• Etter at søksmålet ble kjent, har Stendi endret rutinene ved sine omsorgsboliger. Flere har blitt fast ansatt, og ifølge selskapet er det i dag bare fem prosent som er klassifisert som næringsdrivende konsulenter. Vi håper selskapet fortsetter omstillingen, til tross for at dommen setter et delvis godkjentstempel på deres tidligere forretningsmodell. Dersom Stendi eller andre omsorgsselskaper bruker dommen som brekkstang for å slippe unna arbeidsgiveransvaret, bør norske kommuner følge opp og kreve faste ansettelser når de kjøper inn tjenester fra private.