Lørdag 24. august 2019 Lederen

Brasil i brann

• Riktignok finnes det enkelte høyreekstreme terrorister som henter inspirasjon i klimaapokalyptiske scenarioer og bekjenner seg til en form for grønn fascisme, slik vi skrev om tidligere denne uka. Likevel er det et langt mer framtredende trekk at politikere på ytre høyre fløy også stiller seg tvilende til om klimaendringene er menneskeskapte. Flere er derfor også uttalte motstandere av politikk for å redusere klimagassutslipp. Brasils høyreradikale president Jair Bolsonaro er blant dem, og det får nå alvorlige konsekvenser for jordas evne til å ta opp CO2. Etter at Bolsonaro ble innsatt i januar i år, har avskogingen i Amazonas økt kraftig. De siste ukene har det også vært en eksplosjon i antall branner i de livsviktige regnskogområdene.

• Det er ikke bare skepsisen mot klimaendringer Jair Bolsonaro har til felles med høyrepopulister i andre land. I likhet med mange av sine meningsfeller har han også tette bånd til landets økonomiske overklasse, som gjennom Bolsonaro får stor påvirkning på brasiliansk politikk. Allerede i valgkampen lovte Bolsonaro å gi at Brasils rike land­eiere friere tilgang til vernede regnskogsområder for å drive gruvedrift, dyrke soya og ale opp kjøttfe. Siden har ulovlig hogst, gruvedrift og regelrette angrep på Amazonas’ urfolk blitt kraftig trappet opp, uten at myndighetene griper inn. I stedet har Bolsonaro kuttet i finansiering av miljøarbeid og til tiltak mot avskoging.

• Jair Bolsonaros inntreden i Brasils politiske midte, er et markant skifte vekk fra de siste tiårenes venstredreining på kontinentet. Han hyller det gamle militærdiktaturet og gir den gamle eierklassen sine privilegier tilbake. Den grådige utnyttelsen av naturen brannene legger til rette for, er et resultat av storkapitalens politiske gjennomslag. For Norges del bør det også være en vekker at vi har gjort vårt eget land- og havbruk så avhengig av brasiliansk soya. Det kan være en av grunnene til at regjeringen avviser å bruke forhandlingene om en ny frihandelsavtale med søramerikanerne til å kreve vern av regnskogen.