Mandag 26. august 2019 Lederen

Salomonisk

• Statsminister Erna Solbergs bompengepakke, som ble akseptert av alle regjeringspartiene fredag, må karakteriseres som en relativt avbalansert løsning på et komplisert stridsspørsmål. Frp har vært opptatt av å vise frustrerte bompengeavhoppere at partiet har gjennomføringskraft, mens Venstre, hardt presset av MDG og SV, ikke kunne tillate en svekket miljøprofil. Etter langvarig og intens tautrekking, spesielt innbitt den siste uka, ble det en salomonisk løsning.

• Regjeringen øker det statlige bidraget til 66 prosent i bypakkene forutsatt at nullvekstmålet for personbiltransport overholdes. Halvparten av det økte tilskuddet, rundt fire milliarder, øremerkes til reduserte bompenger, mens den andre halvparten går til bedre kollektivtilbud. Tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byene økes med 1,4 milliarder. E8 i Ramfjorden sør for Tromsø blir bomfri, mens bomstasjonene fjernes fra E136 Vågstrandstunellen i Rauma i Møre og Romsdal. Samtidig bevilges det 300 millioner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene, mens kollektivtilbudet i distriktene styrkes med 250 millioner. Det er også enighet om å konseptutrede Nord-Norgebanen.

• I Bergen jubles det over friske penger til kollektivtilbudet som kan sikre finansiering av bybanen til Åsane. «Distriktene er de klare vinnerne», sier Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt til flere medier. Belastningen reduseres der folk ikke har noe alternativ til bil og bompenger ikke bidrar til å begrense trafikken. Samtidig opprettholdes nullvekstmålet i byene. Den viktigste innvendingen mot pakka er at så stor andel av de offentlige budsjettene går til samferdsel, mens andre viktige områder nedprioriteres. Gitt premisset om økt pengebruk må dette likevel sies å være en rimelig avveining av ulike hensyn. Når SV-leder Audun Lysbakken karakteriserer bompengeløsningen som «miljøfiendtlig», «usosial» og «et svik», er det å ta veldig hardt i. Hadde han selv sittet i regjering, ville nok en tilsvarende løsning framforhandlet med Sp og Ap en sein nattetime ha vært solgt inn som akkurat det motsatte.