Tirsdag 27. august 2019 Kultur og medier

NRK gir Frp like mye oppmerksomhet som Arbeiderpartiet, selv om Aps oppslutning er dobbelt så høy:

Frp knuger på mikrofonen

UORDEN I KØEN: Ap og Høyre er fortsatt landets største og nest største parti, men må se seg slått av Frp når det kommer til dekning i NRK. Her står partilederne i kø før NRKs partilederdebatt på Arendalsuka. FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ

Nye tall viser at Arbeiderpartiet underdekkes av NRK. Samtidig overdekkes Frp. – Jeg er ikke overrasket, sier program­redaktør i NRK Kyrre Nakkim.

Medier

Den gamle myten om NRK som «ARK», «Arbeiderpartiets Rikskringkasting», ser ut til å kunne begraves.

Nye tall fra medie­overvåkings­selskapet Retriever viser at i perioden 2016 til 2019 har 19 prosent av statskanalens samlede partiomtale handlet om Arbeiderpartiet. I samme periode har Ap hatt en gjennomsnittlig oppslutning i nasjonale meningsmålinger på 29,1 prosent.

Fremskrittspartiet har siden 2016 hatt en NRK-dekning på 20,6 prosent, mens partiets oppslutning har ligget drøyt sju prosentpoeng lavere – snittet for de fire siste årene er 13,3 prosent.

Klassekampens gjennomgang er basert på de viktigste nyhetssendingene i tv, radio og på NRKs nettsider – deriblant «Dagsrevyen», «Dagsnytt atten», «Debatten» og «Politisk kvarter».

– Jeg er ikke overrasket over disse tallene. Vi gjør målinger selv, og de sier noe av det samme, sier Kyrre Nakkim, programredaktør i NRK.

NRKs partidekning:

• Arbeiderpartiet dekkes 10 prosentpoeng mindre enn deres oppslutning på meningsmålinger skulle tilsi.

• Fremskrittspartiet er det partiet som har fått mest dekning av NRK de siste fire årene, tross en oppslutning på under 10 prosent.

• Det er nye tall fra Retriever som viser dette, basert på overvåking av over 60 programposter i NRK.

Samme tendens i regjering

For NRK er det viktig å etterstrebe en dekning som tilnærmingsvis stemmer overens med oppslutningen, forklarer Kyrre Nakkim.

– Man kommer aldri til å ligge millimeterpresist på oppslutningen, men dette er viktig for oss, spesielt opp mot valg.

Guro Lindebjerg, analysesjef hos Retriever, er overrasket over at det er såpass stor avstand mellom NRK-dekningen av Ap og oppslutningen.

– Jeg ville forventet en lavere dekning fordi partiet er utenfor regjering, men dette er en overraskende stor underdekning. Ser vi på det samme snittet fra da Ap satt i regjering, finner vi at underdekningen er mindre, men fortsatt relativt stor.

Lettest på fløyene

At Arbeiderpartiet er underdekket, kan ha sammenheng med hvor partier plasserer seg i det politiske landskapet, mener Kyrre Nakkim.

Han viser til at det i en debatt om skolepolitikk ofte er lettere å velge motpoler som Høyre og SV – og ikke Arbeiderpartiet.

– Kanskje vi må bli flinkere til å la Arbeiderpartiet komme fram med sin politikk på et slikt viktig saksområde. Generelt er det mer interessant for oss å velge fløypartier som flytter debatten, enn partier som er mer konsensusorienterte.

Jarle Roheim Haakonsen, kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, har selv lang fartstid i NRK, blant annet som nyhetsanker i Dagsrevyen.

Men han vil nødig blande seg inn i NRKs redaksjonelle vurderinger.

– Vi har andre tall fra i år som viser større gjennomslag. Samtidig ser vi at helhetspartiene har vanskeligere for å komme gjennom sammenliknet med «enten eller»-partiene, sier han.

– Medienes logikk følger politikkens logikk, der de som roper høyest, lettere får oppslag.

– Skyldes Aps vingling

I Fremskrittspartiet er man heller ikke overrasket over tallene. Morten Wold, mediepolitisk talsperson i partiet, mener det handler om innholdet Frp bidrar med i debatten.

– Det er stor interesse rundt oss. Det handler om at vi evner å være synlige i mediene og kommer med spenstige forslag som engasjerer folk. Vi får nok også noe ekstra dekning som regjeringsparti.

At Arbeiderpartiet er underdekket, er heller ikke overraskende for Wold.

– Når man vingler fram og tilbake i viktige debatter, gir det seg utslag i dekningen.

– Men hva med den gamle tesen om «ARK»?

– Den handlet ikke om antall oppslag, men om vinklinger, journalisters sympatier og at vi noen ganger føler oss urettferdig behandlet. Samtidig er «ARK» et begrep som ikke brukes noe særlig lenger. Vi må forholde oss til de journalistene vi har i dette landet.

Tidligere partileder Carl I. Hagen, som fant opp betegnelsen «ARK», ville ikke kommentere tallene.

Også Høyre underdekkes

Retrievers opptelling viser at Høyre, i likhet med Arbeiderpartiet, er underdekket av NRK. De siste fire årene har NRK-dekningen i snitt ligget nesten 8 prosentpoeng under partiets oppslutning i meningsmålinger.

KrF kan derimot juble over tallene. NRKs oppmerksomhet skulle tilsi at partiet hadde en oppslutning på rundt 12 prosent, mens realiteten er at partiet har kavet rundt sperre­grensa de siste fire årene.

Det samme gjelder Venstre, som får over dobbelt så mye plass i NRK-sendingene som partiets størrelse skulle tilsi.

Medieprofessor Eli Skogerbø ved Universitetet i Oslo synes ikke man bør stille som krav til NRK at dekningen av partiene skal reflektere oppslutningen på meningsmålinger.

– At det ikke er samsvar mellom mediedekning og partienes oppslutning, skyldes trolig journalistiske prioriteringer, samt at partiene har ulik tilnærming til politisk kommunikasjon, sier Skogerbø.

Hun mener Frps høye NRK-dekning er naturlig, all den stund Frp har jobbet bevisst med å tiltrekke seg medienes oppmerksomhet med saker og utspill som kan provosere eller på annen måte vekke oppsikt.

– Når vi også vet at journalistikken prioriterer konfliktsaker med høy intensitet og gjerne personfokus, er det ikke så vanskelig å forstå at Frp oppnår relativt sett høyere dekning, mener Skogerbø.

Hun har tidligere forsket på valgdekningen i stortingsvalgkampen i 2017. Et av funnene var at Arbeiderpartiet fikk aller mest oppmerksomhet under denne valgkampen.

– Da vi bare så på medieomtale relatert til valgkampen, viste det seg at de største partiene også fikk mest dekning, altså Ap, Høyre og Frp, sier Skogerbø.

kultur@klassekampen.no