Onsdag 28. august 2019 Lederen

Visjoner

• Aftenposten anklaget i helga venstresida for forhåndsdømming i den såkalte Aleris-saken. Flere politikere har uttalt seg kritisk til at Aleris, i dag omdøpt til Stendi, brukte selvstendig næringsdrivende for å bemanne sine botilbud for folk med rusproblemer og psykisk sykdom. «Før saken ble avgjort i retten, har politikere som Audun Lysbakken (SV), Bjørnar Moxnes (R) og Hadia Tajik (Ap) brukt Aleris som et eksempel på et arbeidsliv som utvikler seg i feil retning», skriver Aftenposten og konkluderer: «Saken kan bli anket, og en ny rettsrunde står i så fall for døren. Den følges forhåpentlig av ryddige politikere som forstår at forhåndsdømming ikke hører hjemme i en sak som skal behandles i retten.»

• Hvis verden hadde vært slik Aftenposten predikerer, hadde vi ikke behøvd politikere i det hele tatt. Da hadde det holdt å teste saker i retten, og ferdig med det. Slik er det heldigvis ikke. I stedet er det avgjørende at politikerne har visjoner for hvordan samfunnet bør se ut, og at de tilpasser lovene slik at samfunnet utvikler seg i ønsket retning. Det har de, som lovgivere, myndighet til. Derfor er det avgjørende at politikerne i vår lovgivende forsamling følger nøye med på domstolene for å se om lovene fungerer etter intensjonen.

• De fleste konflikter i arbeidslivet løses likevel ikke i rettsvesenet. Foodora-syklistene som i disse dager streiker, er et godt eksempel på det: De kjemper for tariffavtale innen den nye app-økonomien, slik at nye arbeidsformer ikke skal brukes til å omgå den norske modellen. I gårsdagens VG gikk Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) og byråd Robert Steen (Ap) ut med støtte til de streikendes krav. Mener Aftenposten at de som politikere skulle ventet med å ta side til streiken var over? Arbeids­livet er i konstant forandring, og derfor må lover, forordninger og tilsyn tilpasses endringene. Derfor er det helt riktig av venstresidas politikere å engasjere seg i Aleris-saken og å støtte de streikende Foodora-budene. Det er den dagen politikere mangler visjoner for samfunnsutviklingen at varselklokkene burde ringe.