Torsdag 29. august 2019 Lederen

Styringsparti

• Ordet «styringsparti» kom for alvor inn i den politiske journalistikken ved valget i 2017. Et søk i mediedatabasen Retriever viser at fra å være lite brukt i norske aviser i den rødgrønne regjeringsperioden, fikk ordet et oppsving etter Erna Solbergs maktovertakelse. Nå har bruken nærmest eksplodert. Kanskje er det slik at det vi tar for gitt, ikke trenger å nevnes ved navn. Derfor var det ikke så viktig å omtale Arbeiderpartiet som et styringsparti da de styrte. Etter seks år i opposisjon og med fallende målinger, er ordet på alles lepper. Dessuten later det til å være en valgkampstrategi fra både Høyre og Arbeiderpartiet å kritisere hverandre for å være uansvarlige og dermed dårlige styringspartier.

• I bompengestriden mente Jonas Gahr Støre for eksempel at «statsminister Erna Solbergs lederskap strekker ikke til». Når VG så spør ham om Ap vil gå imot regjeringens bompengekutt, kommer det likevel fram at partiet stiller seg positive til reduksjon på utvalgte strekninger og ikke nødvendigvis vil være mot forliket. Slik kan valgkampen lett framstå som en krangel om hvem som leder best, snarere enn en dragkamp om tydelige, politiske retningsvalg. Det er fåfengt å kritisere andre for dårlig lederskap, om du ikke har en alternativ retning å lede i. I så måte er det verdt å merke seg at det er partiene som klarest formidler en alternativ politisk retning, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne, som gjør det best på målingene for tida.

• Historiker Jens Arup Seip kalte Arbeiderpartiet ørnen blant partiene. Dagsavisens kommentator Arne Strand skrev i mars at under Støre er Ap en meis blant mange. Fullt så lite er partiet riktignok ikke, men en viss orientering mot politikk framfor posisjon kunne nok gjort partiet godt. Mange i Ap mener de i Jonas Gahr Støre fikk den perfekte statsministeren. Problemet er bare at styringspartiet ikke har hatt hånda på rattet siden. Erfaringen fra Oslo tilsier likevel at det finnes en annen vei. I hovedstaden er retningsvalget tydeligere enn på lenge og det rødgrønne byrådet i tet. Kanskje måtte det 18 år i opposisjon til.