Torsdag 29. august 2019 Kultur og medier

Da VG skulle rydde opp i sin egen dekning av Giske-videoen, gjorde avisa flere nye feil, ifølge PFU:

Slaktes for oppvasken

FELT, FELT, FELT, FELT OG FELT: VG er ikke enig i PFUs dom over evalueringsrapporten de la fram i mars. Her er sjefredaktør Gard Steiro under PFU-møtet i går formiddag. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM, NTB SCANPIX

I går ble VG felt i pressens klage­organ for sin egen granskingsrapport om Giske-saken. Det viser hvor problematisk det er at mediene gransker seg selv, mener eksperter på presse­etikk.

medier

– Det er oppsiktsvekkende at VG blir felt for sin egen evaluering, sier Svein Brurås, professor i journalistikk ved Høgskulen i Volda.

I går ble VG felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) på fem punkter i Vær varsom-plakaten for sin dekning av den såkalte Giske-videoen, der Trond Giske (Ap) danset med den unge kvinnen Sofie på Bar Vulkan i Oslo.

På forhånd innrømmet VG å ha brutt god presseskikk i dekningen av videoen, men avisa ble også felt på to punkter for sin egen evalueringsrapport. PFU mener at avisa ikke opptrådte hensynsfullt og ikke klargjorde premissene godt nok da Sofie ble kalt inn til et møte for å gå gjennom rapporten.

Da rapporten ble lansert i slutten av mars, reagerte flere på at den gjenga uttalelser Sofie skal ha gitt til VGs journalist «off the record».

Bar Vulkan-saken:

• Torsdag 21. februar i år publiserte VG en nettartikkel som i ettertid har utløst presseetisk debatt.

• Saken handlet om en video som viste Ap-politiker Trond Giske danse med en yngre kvinne på Bar Vulkan i Oslo.

• I ettertid har Sofie, kvinnen på videoen, klaget på VGs framstilling av saken.

• I går ble avisa felt på flere punkter i PFU for sin håndtering av saken.

– Ubesvarte spørsmål

Medieforsker Svein Brurås mener PFU kommer med overraskende sterk kritikk av både VGs egenevaluering og de journalistiske metodene avisa har brukt under arbeidet med rapporten.

– Dette viser hvor problematisk det er at mediene skal granske seg selv. I slike egne evalueringer har gjerne avisene altfor mye å forsvare, sier Brurås, som blant annet forsker på presseetikk.

For selv om VG og PFU har gått grundig gjennom dette sakskomplekset, gjenstår fremdeles ubesvarte spørsmål, mener Brurås.

– Det sies svært lite om hva som skjedde da VG-redaksjonen fikk inn tipset om Giske-videoen. Mye tyder på at avisa her kjøpte tipserens tolkning av videoen uten å tenke på at den kunne ha vært skeiv, og det er en totalt kildekritisk kollaps, sier Brurås.

Han påpeker videre at dette er noe som berører punktet i Vær varsom-plakaten som omhandler kildekritikk.

– Hva som skjedde i de innledende fasene av VGs håndtering av saken, altså det som skjedde før VG visste hvem Sofie var, er ikke belyst.

– Må ikke avisene selv foreta slike granskinger for ikke å komme i konflikt med kildevernet?

– Det er fullt mulig å hente inn eksterne granskere til å gjøre slike evalueringer. Det er da også blitt gjort tidligere. Vi må bort fra tanken om at det bare er journalistene selv som kan utføre slike granskinger, sier Brurås.

– Opptrådte uprofesjonelt

Også Gunnar Bodahl-Johansen, ekspert på presseetikk, forteller at han aldri har opplevd at evalueringsrapport har blitt felt i pressens eget klageorgan.

– Det er viktig å ha i bakhodet at en slik intern gransking aldri kan bli en nøytral rapport, sier Bodahl-Johansen.

Han er ikke overrasket over at VG også fikk kritikk for rapporten, og han trekker spesielt fram at VG ble felt på punktet om å opptre hensynsfullt.

– Jeg synes VG har opptrådt uprofesjonelt og ikke vært nok bevisst det asymmetriske maktforholdet som har eksistert mellom avisa og Sofie.

Står fortsatt bak rapporten

Tora Bakke Håndlykken er nyhetsredaktør i VG og ledet arbeidet med den mye omtalte evalueringsrapporten av Giske-saken. Hun påpeker at gårsdagens kjennelser i hovedsak var som forventet.

– Vi har tidligere erkjent flere av de feilene som PFU nå har påpekt, sier Håndlykken og viser til de fem punktene avisa ble felt på i sin dekning av Giske-videoen.

Når det gjelder kritikken mot VGs egne evaluering, er ikke Håndlykken like enig.

– Vi mener blant annet at premissene for rapporten og gjennomgangen av den har vært tydelige fra vår side. Men vi lyttet til de diskusjonene PFU hadde om dette i går, hvor de påpekte at vi kunne gitt mer informasjon på et tidligere tidspunkt og at vi burde visst mer hensyn til Sofie. Det tar vi til etterretning.

Håndlykken er imidlertid helt tydelig på at VG fremdeles står bak rapporten.

– Vi har hele tida ment at det har vært viktig å vise åpenhet i den situasjonen vi sto i.

– I ettertid er det noe dere burde gjort annerledes i evalueringen i Giske-saken?

– Vi har erkjent mange feil i måten vi har håndtert denne saken på, noe vi også har beklaget. Rapporten var både åpen og selvkritisk, og intensjonen var å finne ut hva som gikk galt. Vi deler ikke PFUs oppfatning av evalueringen, men vi har lyttet til diskusjonene i utvalget og vil diskutere dem videre, sier hun.

kultur@klassekampen.no

– Journalisten måtte bære hele byrden

– At Tora Bakke Håndlykken har gjort noen feil i rapporten, må settes på kontoen for at denne formen for evaluering var noe nytt og annerledes, sier Elin Ørjasæter, dosent ved Høyskolen Kristiania.

– Det er et nytt fenomen at et stort mediehus offentliggjør en egengranskning av en alvorlig sak såpass raskt etter at den har foregått, legger Ørjasæter til.

Hun tror likevel at VG opplever det pinlig å bli felt for rapporten som skulle rydde opp i og klargjøre faktaene i «Sofie-saken».

– Steiro kokte gryta

Ørjasæter har ennå ikke lest PFUs fellelse av VGs evalueringsrapport, men hun reagerer på at saken så langt bare har fått konsekvenser for journalist Lars Joakim Skarvøy, som måtte gå ut i seks måneders permisjon med lønn.

– Da jeg leste VGs rapport, fikk jeg følelsen av at journalisten måtte bære hele byrden som sjefredaktør Gard Steiro burde tatt.

Ørjasæter mener at Steiro gjorde to ting som var spesielt oppsiktsvekkende i «Sofie-saken».

– For det første hadde han en tydelig redaksjonell ledelse av en sak som åpenbart var pressetisk feil. Det var han som kokte den gryta sammen med journalisten.

– Det andre jeg reagerer sterkt på, er hans rolle da han sendte Hanne Skartveit til «Debatten» på NRK, uten å informere henne om sentrale fakta i saken.

Styreleder: Full tillit

Ørjasæter mener det er moralsk forkastelig av en sjef å sende en medarbeider til et direkteprogram i en så alvorlig sak uten å ha gitt henne all informasjon.

Har VG mislykkes med å rydde opp i egne feil i denne saken?

Jeg vet ikke hva Steiro har sagt til Skartveit. Hvis han har krøpet inn på kontoret hennes og pepet «unnskyld», så har han kanskje ryddet opp. Jeg håper han i det minste har bedt om tilgivelse og erkjent å ha vært en idiot, sier Ørjasæter.

VGs styreleder Siv Juvik Tveitnes skriver til Klassekampen at hun «har full tillit til Gard Steiro og VGs håndtering av denne saken». «Utover det er det ikke naturlig at jeg kommenterer dette, nettopp i lys av min rolle», skriver hun.

Steiro selv har ingen kommentarer til Ørjasæters kritikk av hans opptreden i «Sofie-saken».