Fredag 30. august 2019 Lederen

Elite-kritikk

• Under tittelen «Drømmer om ‘danske tilstander’» trykket Dagbladet i går et bilde av Danmarks boligminister Kaare Dybvad og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Sistnevnte hadde tatt seg en pause i valgkampen for å møte den danske sosialdemokraten. Det er ikke første gang de møtes: Dybvad har besøkt Norge før for å fortelle om politiske prosjekter, og Vedum og hans folk har vært i Danmark for å lære. Dybvad er opptatt av utarmingen av danske lokalsamfunn, som han mener truer selve kjernen i det danske demokratiet. Hans bok «Udkantmyten» handler om resultatene av kommunereform og utflytting av arbeidsplasser fra distriktene. Dybvad har nok en del av æren for at de danske sosialdemokratene i dag har et svært radikalt distriktsprogram, hvor de blant annet går inn for å bygge opp politienheter, nærsykehus og utdanningsinstitusjoner i danske bygder.

• Dagbladet-intervjuet vektlegger hvordan de to politikerne har møttes i synet på sentraliserings­reformer. Vel så viktig for dagens Senterparti har nok likevel en annen av Kaare Dybvads bøker vært: «De lærdes tyranni». Den kritiserer ikke bare sentraliseringen, men også akademiseringen av statsstyringen og partiene. Boka beskriver hvordan en velutdannet klasse har fått styre Danmark i sitt bilde og slik bidratt til en omfor­deling av makt fra vanlige arbeidsfolk til en høyt utdannet elite. Dybvad kritiserer også sitt eget sosial­demokratiske parti og den styringsideologien de har stått for. Han er en av dem som har pekt ut en ny og mer anti-elitistisk retning for de danske sosialdemokratene.

• Det er interessant å se at det er Senterpartiet som har plukket opp Dybvads fortelling om en styringselite som mangler kontakt med folk flest. Under Vedum har partiet gjort seg til talerør ikke bare for distriktene, men også for folk uten høyere utdanning og fine titler. Det har historisk vært sosialdemokratenes paradegrein. Reorienteringen i det danske sosialdemokratiet blir altså lagt merke til i Norge – bare ikke av dets norske søsterparti, Arbeiderpartiet, men av Senterpartiet.