Lørdag 31. august 2019 Politikk

• Storkoalisjon bak Sps ordførerkandidat mobiliserer. • Arbeiderpartiet kan miste makta i Stange etter 96 år.

NERVER PÅ HØYKANT

GRØDERIK JORD: Kornåkre så langt øyet kan se i hellingene ned mot Mjøsa.

THRILLER: Arbeiderpartiet har styrt Stange kommune siden 1923. Nå er det høyst usikkert om partiet får feire 100-årsdagen. En storkoalisjon med Sp og Frp i spissen vil kaste Ap-ordfører Nils A. Røhne.

VALG 2019

Stangekatedralen er ingen kirke, men Felleskjøpets kornmottak i Stangebyen. Traktorer med hengere fullastet med korn står og stamper i leveringskø foran de enorme siloene. I år har kornhøsten gitt svært gode avlinger og varsel om regn har fått alle bøndene til å treske samtidig. Senterpartiets lokale listekandidater som viser oss rundt i bygda, er synlig stolte over dette symbolet på jordbrukets sentrale stilling i kommunen.

Stange er den største jordbruksbygda i Hedmark, og storgårder med aner tilbake til middelalderen – og lenge før det – ligger på rekke og rad i hellingene ned mot Mjøsa. Dette er Senterparti-land skulle man kanskje tro, men slik er det ikke. Stange har vært en av de mest klassedelte områdene i landet. Gårdsarbeidere, skogsarbeidere, tjenestefolk, løsarbeidere, tauser og husmenn levde og arbeidet i fattigdom og nød i skarp kontrast til storbondelivet på gårder som Staur, Ringnes, Atlungstad, Nordvi, Huseby og Horne. «Bevisstheten om klassedelingen ble banket inn i oss», skriver tidligere statsminister Odvar Nordli om oppveksten i en arbeiderfamilie i en stue i skaukanten på Tangen.

Bøndene stemte selvfølgelig på Bondepartiet og seinere Senterpartiet, men det store flertallet av stangesokninger sluttet opp om Arbeiderpartiet, som hadde nesten 70 prosent av stemmene i bygda på 1950- og -60-tallet. NKP sto også sterkt, spesielt i skogsområdene. I Romedal, som ble innlemmet i Stange i 1964, fikk NKP oppunder 20 prosent i valgene på 1940- og 1950-tallet. I Åsbygda var folk enten pinsevenner eller kommunister, ble det sagt.

Stange kommune:

• Stange ligger på østsida av Mjøsa i Hedmark. I nord grenser kommunen mot Hamar og Løten, i øst mot Våler og Åsnes, i sør mot Nord-Odal og Eidsvoll.

• Stange har 20.646 innbyggere og er den største jordbrukskommunen i Hedmark. Av fjorten gårder i fylket med over tusen mål jord, ligger elleve i Stange.

• Tettstedene i kommunen er Ottestad (Bekkelaget), Stange sentrum (Stangebyen), Ilseng, Romedal sentrum, Gata, Tangen og Sørbygda.

• Ordfører i Stange kommune er Nils A. Røhne som har sittet i tolv år. En meningsmåling i Hedmark Arbeiderblad før sommeren ga et knapt flertall for opposisjonspartiene.

Allianse med SV og MDG

Arbeiderpartiet har holdt stillingen i Stange også i nyere tid og fikk reint flertall så seint som i 2011 med 50,8 prosent av stemmene. Ved forrige valg, i 2015, oppnådde partiet 44,8 prosent. Det holdt for at Nils A. Røhne (70) kunne gå på sin tredje periode som Ap-ordfører. Men en meningsmåling i mai for Hamar Arbeiderblad viste at makta er i ferd med å glippe. Ap var nede i 31,2 prosent og satt igjen med 11 kommunestyrerepresentanter mot dagens 16.

Hadde denne målingen vært valg, ville Ap ha mistet makta etter 96 år.

Foran dette valget har Ap inngått avtale med MDG og SV, men resten av partifloraen i kommunen – med unntak av Rødt og Nærmiljølista Ottestad – vil ha Aasa Gjestvang (48) fra Senterpartiet som ny ordfører. Den uhellige alliansen bak Gjestvang teller nå Sp, Frp, Høyre, KrF, Venstre, Partiet De Kristne og Bygdelista.

Klassekampen besøkte Stange denne uka og møtte listekandidater for Sp på Lindbo kafé & handleri i Stangebyen: Olav Frang, tredjekandidat, Kåre Bryhni, listekandidat, Lars Alhaug, andrekandidat, og Aasa Gjestvang. Etterpå ble vi kjørt rundt i Alhaugs romslige Dodge Durango for å se på kornåkrene, spritbrenneriet og Stangekatedralen.

Sp-erne forklarer motsetningene mellom de to ordføreralternativene med uenighet om eiendomsskatt, nytt kulturhus, næringsutvikling og prioritering av skolevedlikehold og eldreomsorg. Ap vil bygge nytt kulturhus i Stange sentrum med en prislapp på over 100 millioner kroner. Sp og Frp er mot og vil heller prioritere eldre og ruste opp skoler. En ny svømmehall står også på opposisjonens prioriteringsliste. Ap er for eiendomsskatt; opposisjonen vil redusere den. «Gjestvang-koalisjonen» anklager også Ap for å være for lite aktive i arealplanleggingen, noe som hindrer nyetableringer i kommunen.

Alle kjenner alle

Tradisjonelt er det en sentrum-periferi-konflikt i kommunen. Bevaring av grendeskolene har vært en viktig kampsak i bygda, men nå er det enighet om at de skal opprettholdes. Kommunen vil heller ikke ha boligbygging utenfor tettstedene, noe Sp og Frp er uenige i. Å bruke dyrkbar mark til næringsformål og boliger har også vært et stridstema. Sp er imot, mens Ap ofte har vært for. Ap har nå sluttet seg til en restriktiv linje, så derfor er det bare Frp som vil gjøre det lettere å frigi dyrka mark til utbygging.

– Kommunen er både pressområde og fraflyttingsområde på en gang. Det gir noen spesielle utfordringer, sier Frps førstekandidat Truls Gihlemoen.

Han bor i Ottestad, nord i kommunen på grensa mot Hamar. Der er det ekstremt press på å få bygge ut nye boliger, mens Espa lenger sør og bygdene lengst øst i Romedal er mer typiske distriktsgrender.

Alle er likevel ikke enige i at konfliktene i Stange-politikken er så store som Ap, Sp og Frp skal ha det til.

– Det er ikke så innmari stor forskjell på Sp og Ap. De stemmer veldig mye likt, sier Rødts førstekandidat Unni Kronstad, som vi møter på biblioteket i Hamar på vei til valgmøte. Rødt stiller liste for aller første gang i Stange.

Men for Kåre Bryhni, tidligere Ap-mann og nå ihuga senterpartist, handler motsetningene i Stange-politikken om noe mer enn uenighet om lokale saker.

– Det går en rak linje fra Brussel via Youngstorget og hit, slår han fast, med henvisning til at Ap-ordfører Nils A. Røhne er en ihuga EU-tilhenger med gode kontakter i Ap-miljøet sentralt.

Er man i Stange, merker man fort at alle kjenner alle – på en eller annen måte.

Frps toppkandidat, Truls Gihlemoen, har for eksempel vært konfirmantleder sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er litt morsomt å se; han har utviklet seg til litt av en populist. Skulle tro han var Frp-er, sier Gihlemoen og smiler.

Sps Aasa Gjestvang har hatt Ap-ordfører Røhne som lærer, og det høres ut som om alle, selv Sp-erne rundt bordet på Lindbo, mener han er flink og en likandes kar. Men så er det dette med EU da, og «innerst inne er han en sentralist», mumles det over kaffekoppene. Noen skraper i lakken har han også fått.

I sommer kom det fram at Røhne hadde behandlet en søknad fra seg selv, der han innstilte på bevilgninger til markering av Ingeborg Refling Hagens 125-årsdag. Ingen unnlater å trekke fram at Røhne har vært leder av KS’ etikkutvalg.

– Jeg ble for ivrig, sier Røhne, da vi møter ham i Rådhuset seinere på dagen sammen med varaordførere Trine Lise Stårvik.

– Saken viser at Ap er blitt for husvarme og at det er på tide med et skifte, sier Truls Gihlemoen.

– Det ser ut som et av de helligste målene i Stange-politikken har blitt å felle Ap. Det snakkes hele tida om de 96 årene. Jeg er litt lei av det, sier SVs førstekandidat Amund Røhr Heggelund (25).

Han har stor tro på at SV vil gjøre et godt valg og håper ikke Ap faller for lavt slik at flertallet ryker.

Kjennskap og forbindelser går på kryss og tvers blant stangesokningene, men det er ikke alle som har Trond Giske som svigersønn. Sps listekandidat og tidligere Ap-mann, Kåre Bryhni er gift med Haddy Njies mor og er dermed svigerfar til Giske. Svigersønnen kom på besøk til Stange i forrige uke med en rødmalt campingvogn på slep etter Volvoen han hadde lånt av faren. Han besøkte svigerforeldrene som bor på Åsvang i Romedal, men han drev også valgkamp på Stangedagene og lot seg intervjue av lokalpressa. Han skrøt uhemmet av Ap-ordføreren og kritiserte svigerfarens parti på grunn av samarbeidet med Frp og Høyre.

En får tro at diskusjonene mellom Bryhni og svigersønnen under middagen hjemme på Åsvang var oppklarende. Sps ordførerkandidat Aasa Gjestvang hadde heller ikke sans for utspillet: «Giske kom fra Youngstorget i en lokalvalgkamp for å snakke Stange Sp til rette», tordnet hun i Stangeavisa. Direkte fra Youngstorget kom han vel ikke, men det er valgkamp og da er det lov å spissformulere seg.

Nervene i høyspenn

Mye står på spill i Stange. Skulle Ap miste sin gamle bastion på Hedmarken, selve symbolet på Arbeiderpartiets etterkrigsmakt og tidligere statsminister Odvar Nordlis hjemkommune, ja så vil det ryste det politiske Norge. Gro Harlem Brundtland er allerede sendt oppover for å hjelpe til i valgkampinnspurten, og på valgnatta skal NRK og TV 2 sende direkte fra Stange. Nervene er i høyspenn.

– Det ville vært et jordskjelv hvis Ap skulle miste ordførervervet etter nesten 100 år, sier Kåre Bryhni. Spørsmålet er om Røhne og Ap kan hente fram noen skjulte reserver i innspurten. Det er alltid en fordel å være sittende ordfører, og Røhne er en ringrev med gode kontakter sentralt i Ap. Nå venter alle nervøst på en lokal meningsmåling som kommer i Hamar Arbeiderblad i neste uke.

Fagforbundet har gått knallhardt ut mot Senterpartiet i Stange og oppfordret medlemmene til ikke å stemme på partiet fordi det vil kutte 100 millioner i kommunens driftsbudsjett. Denne påstanden avviser Sps ordførerkandidat på det sterkeste. Sp har bedt rådmannen regne ut hva det vil bety hvis kommunen skal ha et overskudd på to prosent, noe Fylkesmannen anbefaler. Verken Sp eller samarbeidspartnerne har tatt stilling til om noe skal kuttes. Gjestvang sier også at hun har vært blant pådriverne i kommunen for faste heltidsstillinger. Privatisering av offentlig tjenester står heller ikke på dagsordenen.

Likevel er det ingen tvil om at det er uenighet mellom Ap og Sp om pengebruken i kommunen. Sp er mer forsiktig og vil sette tæring etter næring, mens Ap er villig til å bruke mer.

Da Klassekampen møter ordfører Nils A. Røhne og varaordfører Trine Lise Stårvik på Rådhuset, har de nettopp fått på plass en samarbeidsavtale med SV og MDG, der klima og miljø, Forskjells-Norge og helse og omsorg er prioriterte saker.

– Hvorfor har nytt kulturhus blitt den sentrale saken i valgkampen?

– Motstanden mot å bygge nytt kulturhus er uttrykk for en klassisk Sp-linje der by og land settes opp mot hverandre. Motsetningen mellom tettstedene og utkantene er «imaginær», sier Røhne, som mener Sp nå har blitt vel så krakilske som Frp i kulturhuset-saken.

– Dere lager mer ekspansive budsjetter enn Sp?

– Sp følger linja tilbake til Søren Jaabæk, sier Røhne og henviser til bondevennen og Venstre-politikeren på 1800-tallet som fikk kallenavnet «Neibæk» fordi han kjempet så innbitt mot økte offentlige utgifter og alt som smakte av luksus og sentraldirigert embetsmannsvesen.

Røhne mener det er riktig å ha et ekspansivt budsjett. Stange har i dag eiendomsskatt på 3,99 promille som regnes ut fra taksten på boligene. Denne skatten har gjort at kommunen har bygd opp et fond på over 300 millioner kroner. Nå har Stortinget vedtatt at skattegrunnlaget ikke skal kunne overstige 70 prosent av markedsverdien. Det vil føre til at Stange mister 20 millioner i inntekter. Ap har svart på det med å øke eiendomsskatten til 4,99 promille. Dermed taper kommunen bare sju millioner kroner. Med så gode inntekter synes ikke Røhne det er noe poeng å følge det anbefalte målet om to prosent «mindre forbruk». Uten eiendomsskatt ville kommunen nå hatt et underskudd på 160 millioner. Forskjellen er nesten en halv milliard.

Nasjonale konsekvenser?

Sp-erne på Lindbo kafé insisterer på at lokalpolitikk og nasjonal politikk er to atskilte verdener. Spørsmålet fra Klassekampen om det lokale partnerskapet med Frp og Høyre vil få noen konsekvenser på nasjonalt nivå, blir avvist. De støtter fullt ut den rødgrønne kursen partiet står for. De er ikke på linje med Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes som er åpen for samarbeid med de borgerlige også nasjonalt.

Røhne er ikke like sikker.

– Det er veldig mange likhetstrekk mellom Trøndelag og Hedmark, sier Ap-ordføreren.

Det som er sikkert, er at kjemien mellom Ap og Sp ikke er den beste i Stange for øyeblikket, men så er det også valgkampinnspurt. Røhne forteller at det var samarbeid mellom de to partiene etter valget i 2011, da Ap hadde reint flertall.

– Det angrer jeg på i dag, sier Røhne.

Rødts Unni Kronstad sukker over Sp.

– Jeg vet fader ikke hvor jeg har dem snart, sier hun.

Rødt håper på én kommunestyrerepresentant, men i motsetning til Ap, SV og MDG, er ikke partiet for nytt kulturhus i Stangebyen.

– Kulturhus er kake, sier Kronstad.

– Og som Gerhardsen villa ha sagt: «Vi skal ikke ha kake, før alle har fått brød». Vi vil ha mer liv i Stangebyen, men det er mange andre måter å få til det på enn kulturhus.

Så hvis Rødt skulle komme inn og havne på vippen, så har ikke Røhne flertall for kulturhuset.

Kronstad har likevel litt sans for Ap og har en helt annen analyse av det lokale partiet enn Giskes svigerfar og de andre Sp-erne.

– Ap i Stange er litt mer det gamle Arbeiderpartiet. Og det skjer mye bra i kommunen. Men det er ikke helt bra at alt blir avgjort på Aps gruppemøter.

Frps toppkandidat Truls Gihlemoen er derimot lei av skrytet fra Ap-ordføreren.

– Partiet har svikta. De ga løfte til Pensjonistpartiet om flere boliger med heltidsbemanning. De har hatt fire år på seg, men det er fremdeles ikke blitt noe av.

– Det er rare sengekamerater i politikken i Stange?

– Nei, det synes jeg ikke. Sp tenker på hvordan verdiene skapes. Jeg kjenner ikke igjen disse konfliktene som det skrives om på nasjonalt nivå. Sp har en praktisk tilnærming til politikk, sier Gihlemoen.

Han er oppgitt over valgkampen.

– Jeg framstilles som et monster og Aasa som fæl fordi hun samarbeider med meg, sier han.

De nye arbeiderpartiene?

Stange kommune er i rask endring. Det er bygd firefelts E6 gjennom hele kommunen og jernbane med to spor til Hamar skal stå klar i 2026. I Ottestad ved Hamar-grensa bygges det lukrative boligområder og prisene stiger. Når man kjører gjennom Ottestad, kan det minne om Bærum vest for Oslo. Velgerne er også i bevegelse. Det er ikke lenger slik at bøndene stemmer Senterpartiet og arbeidsfolk Arbeiderpartiet. Nye grupper har kommet til og urbaniseringen fører til at stemmemønsteret også i Stange forandrer seg. Og partiene endrer seg med befolkningen. Gihlemoen mener Arbeiderpartiet ikke lenger representerer arbeidsfolk.

– Det er Sp og Frp som er arbeiderpartiene nå, sier Gihlemoen.

– I partiet mitt er vi arbeidsfolk alle sammen, mens Ap er styrt av byråkrater.

Noe er de likevel enige om i Stange på tvers av alle partigrenser. I valgkampinnspurten har alle partiene gitt full støtte til å reise en 11,5 meter høy skulptur av en sædcelle i høypolert stål som landemerke for bygda. Kunstverket er inspirert av plantespirer og sædceller; to bærebjelker i landbrukskommunen Stange, skriver Stangeavisa. Også Frp, som ellers er ganske lunkne til å bruke penger på offentlig utsmykning, gir tommelen opp for det som visstnok bli verdens største sædcelle.

– En fantastisk skulptur, sier Frps Jan Olav Nybruket.

bjorgulv.braanen@klassekampen.no

ROADTRIP: Lars Alhaug, Sps andrekandidat i Stange, inviterer Klassekampen på kjøretur på breibygdene. Ordfører Aasa Gjestvang og tredjekandidat Olav Frang har allerede funnet seg plass i baksetet.
KATEDRALEN: Felleskjøpets ruvende kornmottak i sentrum av Stangebyen er et landemerke i bygda.
AP-BASTION: Aps varaordfører Trine Lise Stårvik og ordfører Nils A. Røhne håper på fire nye år som bygdas dominerende styringsparti.
KAFFEPRATEN: Trond Giskes svigerfar, Kåre Bryhni, og Sps ordførerkandidat i Stange, Aasa Gjestvang, på Lindbo kafé i Stangebyen.
VIL HA SKIFTE: Frps ordførerkandidat Truls Gihlemoen serverer kaffe og wienerbrød hjemme på Ottestad.