Mandag 2. september 2019 Innenriks

SV skal gjøre eksportindustrien fornybar ved å nekte fossiler å få statlig eksportstøtte:

Nekter olja hjelp fra staten

RENT OG PENT: Audun Lysbakken blir vist verdens reineste silisiumproduksjon av produksjonssjef Bjørn Saugestad på Elkem Thamshavn i Orkanger, Trøndelag.

UT: Hvert år gir staten milliarder i lån og garantier for å hjelpe eksporten til norsk industri. Mye går til olje og gass-næringen. Nå vil SV forby statlig hjelp til fossilindustrien.

INDUSTRI

– Norge er i en sårbar situasjon. For mye av eksporten vår er knyttet til noen få selskaper innen olje og gass. Vi må øke annen eksport for å kunne møte en framtid hvor etterspørselen etter fossil energi blir mindre, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han er oppglødd etter å ha inspisert smelteovnen på Elkem Thamshavn i Orkanger.

Industrianlegget drives av norsk vannkraft og står for verdens mest miljøvennlige silisiumproduksjon. Spillvarme fra anlegget gir energi til kommunens idrettsanlegg og skal varme opp svømmebassengene i Orkangers nye folkehelsesenter.

På lengre sikt håper selskapet å bruke karbonfangst og -lagring og biokull til å gjøre silisiumproduksjonen karbon-negativ.

Eksportstøtte:

• I 2017 sto fem selskaper for 40 prosent av den norske eksporten.

• Staten gir i dag eksportstøtte gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) og Eksportkreditt Norge.

• De bidrar med flere tiltalls milliarder i lån og garantier årlig, som skal fremme norsk eksport. Mesteparten av eksportstøtten har tradisjonelt gått til olje- og gassnæringen.

• SV vil gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å få eksportstøtte. De vil også endre regelverket så olje og gass ikke kan få ny støtte.

Velger bort olje og gass

I 2018 sto Elkem og resten av prosessindustrien for 20 prosent av den norske eksporten, mens olje og gass sto for 50 prosent.

Nå vil SV gi fornybare industrier bedre kort på hånda ved å favorisere dem foran fossilindustrien.

– Vi skal stoppe nye eksportgarantier til olje-og gassnæringen og forbeholde eksportstøtten til framtidas grønne industrier, lover Lysbakken.

Staten har i dag to viktige verktøy for å fremme norsk eksport og eksportrettede investeringer i utlandet:

Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) er en statlig etat som på vegne av staten stiller garantier for lån og investeringer for norske bedrifter og deres kunder i utlandet.

Eksportkreditt Norge er et heleid statlig aksjeselskap, som gir lån på gode betingelser til kunder av norske eksportbedrifter.

Eksportkreditt Norge ga i 2018 lån på 61,2 milliarder, mens Giek samlet garanterer for 90 milliarder i lån og investeringer. Størsteparten av pengene har gått til olje- og gass-næringen, og tilknyttede industrier.

De siste par årene har nye lån og garantier i større grad havnet hos fornybare selskaper. Men utviklingen går ikke fort nok for SV.

De vil foreslå at regelverket skrives om slik at verken Giek eller Eksportkreditt Norge kan bistå olje-og gass industrien med nye lån og garantier.

Redd for industridød

Det synes næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er en veldig dårlig idé.

– Dette er viktige verktøy som reduserer risikoen og senker terskelen for eksport og eksportrettede investeringer både for norske selskap og deres kunder. Forslaget vil bety en utarming av en av våre viktigste næringer. Nok en gang viser SV at de er fiender av de 200.000 arbeiderne som jobber i tilknytning til olje-og gassindustrien, sier Isaksen.

Frykter svekkede vilkår

Han deler Lysbakkens ønske om at mer av eksportstøtten skal gå til fornybar industri, men tror ikke et forbud mot støtte til fossilnæringen vil gagne verken økonomi eller klima.

Ministeren frykter svekkede vilkår for olja vil gjøre at selskaper rømmer landet.

Det kan gjøre det vanskeligere å bruke kunnskapen og kapitalen i næringen til å fremme det grønne skiftet.

– Olje og gass er ikke bare plattformer. Det er bedrifter i hele landet som gjør en rekke oppgaver innenfor mange næringer. De som bygger skip til olja er de samme som utvikler nullutslippsferger. SV tror de kan røske vekk det de ikke liker, å beholde det som er bra. De viser bare at de ikke forstår industrien de vil tukle med, sier Isaksen.

– Høyresida later som du kan sikre arbeidsplassene i olje- og gass ved å fortsette som før. De nekter å forberede seg på en framtid vi vet kommer, sier Lysbakken.

Han mener vi i Norge er på overtid med en grønn industriell omstilling.

– Vi har kanskje 10–15 år på å unngå en enorm smell når verden begynner å kutte utslipp i panikk. Bare ved å ta klimakrisa på alvor har vi en sjanse til å redde arbeidsplasser.

jos@klassekampen.no

NHO i harnisk

– Med et slik forslag er det bra at SV ikke har innflytelse på norsk industripolitikk, sier Knut Sunde, direktør for industripolitisk avdeling i Norsk Industri, NHOs største landsforening.

Norsk Industri organiserer størsteparten av fastlandsindustrien i Norge, inkludert fastlandsanleggene til Equinor.

Han er klar på at de vil slåss med nebb og klør mot SVs forslag.

– Går dette gjennom, vil våre konkurrenter i utlandet le seg i hjel og takke for muligheten til å ta markedsandeler fra norsk leverandørindustri. Giek og Eksportkreditt er viktige industripolitiske instrumenter som bidrar til mer verdiskaping i Norge på en svært kosteffektiv måte. Ethvert forsøk på å kneble dem er vi skarpe motstandere av, sier Sunde.

Han er, i likhet med næringsminister Isaksen, opptatt av at oljeindustri og andre industrier henger sammen.

– Vi ser nå at den samlete oljekompetansen brukes inn mot vekstmuligheter i offshore oppdrett, som blir mer bærekraftig enn dagens oppdrett. Samme i offshore vind og investeringer i prosessindustrien. Jeg regner med at SV ikke vil hindre den utviklingen, sier Sunde.

Han advarer om at forslaget kan bety tap av arbeidsplasser på Sør- og Vestlandet.