Tirsdag 3. september 2019 Politikk

Høyres skolevalgstrategi:

– Kast KrF under bussen

DUELL: Unge Høyre har planene klare for å vinne årets skolevalg. Her debatter Daniel Skjevik-Aasberg fra Unge Høyre og Bjørn-Kristian Svendsrud fra Fremskrittspartiets Ungdom under ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka.FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX

BORGERLIGE GNISNINGER: I Unge Høyres interne strategi til skole­valgene, legges det opp til å «kaste KrF hardt under bussen» og å ta avstand fra KrFs kvinnesyn.

Skolevalg

Fra 26. august og fram til i morgen arrangeres det skoledebatter og skolevalg over hele landet. Her barker ungdomspartiene sammen for å overbevise skoleelever om å stemme på sitt parti i kommune- og fylkestingsvalget.

Klassekampen har fått tilgang på Unge Høyres interne strategi- og debatthefte til skoledebattene. Notatet er utarbeidet av Unge Høyre sentralt og sendt ut til ungdomspartiets debattanter.

I notatet har Unge Høyre gjort taktiske vurderinger av de andre ungdomspartiene. Her får regjeringspartnerne KrF og Frp kraftig gjennomgå.

Unge Høyre oppfordrer egne debattanter til å ta avstand fra KrF dersom de må svare for dem. Å ta avstand fra KrFs kvinnesyn nevnes eksplisitt.

I tillegg oppfordres det til å kaste KrF hardt under bussen dersom KrF angriper Høyre i debattene. Det pekes på at det vil koste Høyre-ungdommen lite siden KrF er et upopulært parti blant elevene.

FpU blir på sin side omtalt som «villbass» som av og til er «totalt frakoplet de fleste sosiale antenner». I notatet skriver Unge Høyre at de ikke vil bli assosiert med FpU.

Skolevalg:

• Det nasjonale skolevalget arrangeres 3. og 4. september på videregående skoler over hele landet. Det har vært skoledebatter siden 26. august.

• Det er ifølge Wikipedia blitt avholdt skolevalg i Norge i forkant av hvert lokal- og stortingsvalg siden 1989.

– Kalkulert og kynisk

Simen Bondevik, leder av Viken KrFU, er selv nevnt i Unge Høyres strategi som et eksempel på en debattant man kan møte.

Han reagerer sterkt på hvordan Høyre-ungdommen omtaler KrF.

– Unge Høyre må få lov til å sette opp den strategien de selv vil. Men at man har en så kalkulert og kynisk innstilling til et regjeringsparti, er litt spesielt, sier Bondevik.

KrFU-leder Martine Tønnessen omtales også i notatet. Hun mener Unge Høyre karikerer KrFUs politikk.

– Jeg skjønner at dette er et strategidokument som er ment for andre, så innholdet må de stå for selv. Jeg synes Unge Høyre tegner opp et bilde av KrF som ligner på retorikken man stort sett ser fra venstresida, sier Tønnessen og viser til omtalen av kvinnesyn, likestilling og homofili.

Krever unnskyldning

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud reagerer også sterkt på omtalen av eget ungdomsparti.

– Dette synes jeg bare var trist. Jeg er forundret over hvordan de omtaler en samarbeidspartner, sier Svendsrud.

Han sier han nå forventer en unnskyldning fra ledelsen i Unge Høyre.

– Dette er langt over streken for hvordan vi skal omtale hverandre som kolleger, sier Svendsrud.

Han sier man ikke vil finne en lignende omtale av Unge Høyre i FpUs debattmappe.

– Vi omtaler ingen med manglende sosiale antenner. Det er fryktelig klønete, sier Svendsrud.

Unge Høyre beklager

Fungerende Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg bekrefter at notatet Klassekampen har fått tilgang på er autentisk og utarbeidet av ungdomspartiets sentralledd.

Han understreker at dette er laget til skoledebatter som har en mer spissformulert og konfronterende tone enn vanlige debatter.

– Det står at dere blant annet skal ta avstand fra kvinnesynet til KrF. Hva er det med kvinnesynet til KrF?

– Det er ingen hemmelighet at Unge Høyre og KrFU har hatt forskjellige meninger om for eksempel abort og kontantstøtte. Det kan vi være ærlige på i et internt notat, sier han.

Skjevik-Aasberg påpeker at det burde stått «kvinnepolitikk» og ikke «kvinnesyn» i notatet. Om setningen om å kaste KrF hardt under bussen, sier han at det er en uheldig formulering som han beklager.

– Poenget er at dersom KrF angriper Høyres politikk, vil man svare offensivt tilbake, sier han.

– Det står «Det skal koste for dem å være ‘illojale’ mot regjeringsprosjektet. Et prosjekt vi ikke har råd til at elevene assosierer oss med». Hva mener dere med det?

– Det har nok gått litt fort i svingene da notatet ble satt sammen. Setningen er upresis. Dette handler om at vi må synliggjøre Unge Høyre og Høyres politikk, ikke bare summen av det regjeringen er for og mot, sier han.

Skjevik-Aasberg beklager også at FpU er omtalt som en villbass som av og til har manglende sosiale antenner.

– Det er en dum formulering som vi beklager. Poenget er at FpU fronter saker som ikke alltid faller i god jord hos publikummet de snakker til, sier han.

Unge Høyres notat har også viet to sider om Sylvi Listhaug. Der kommer man med fem eksempler på hvordan partiets debattanter skal svare ut angrep fra venstresida hvor Listhaug blir brukt mot dem.

I fire av de fem eksempelsvarene, oppfordres debattantene til å trekke inn Trond Giske.

– Det handler ikke først og fremst om personen Trond Giske, men at han var nestleder i Arbeiderpartiet og har sagt at Listhaug viderefører Aps innvandrings- og flyktningpolitikk, sier Skjevik-Aasberg.

andreash@klassekampen.no