Onsdag 4. september 2019

Mens rådmannen i nye Senja varsler trange tider, bruker de gamle kommunene penger som aldri før:

Senja knuser sparegrisen

NYE RØR: Torsken-ordfører Fred Ove Flakstad (Ap) forsvinner ut av politikken når kommunen forsvinner. Men først sikrer han nye vann- og kloakkrør i Gryllefjord sentrum.

TRAVELT: Om 120 dager blir fire kommuner til én. Nå tømmer de tvangssammenslåtte kommunene i Senja sparekassa før det er for seint.

Kommune­reform

I Sifjord glitrer det i ny asfalt utenfor sykehjemmet. Den lille veien opp til kirka har fått kommunal asfalt. Det er også gitt kommunale midler til bygdas grendehus og til flere bedehus.

I Gryllefjord graves det ned nye vann- og kloakkledninger. Her skal også det gamle rådhuset få nødvendig oppussing. På Grunnfarnes blir det bygd nytt vannverk, og bygda Torsken får ny vannledning.

– Vi gjennomfører nå tidenes økonomiske løft. Mye av dette har lenge stått på vent, men nå har vi et handlingsrom vi aldri kommer til å få igjen, sier ordfører Fred Ove Flakstad (Ap) i Torsken.

Senja:

• Kommunene Berg, Torsken, Lenvik og Tranøy på øya Senja i Troms går fra 2020 inn i den nye storkommunen Senja.

• Til sammen vil den nye kommunen få cirka 15.000 innbyggere, de fleste i det nye kommunesenteret Finnsnes.

• Meningsmålinger viser at 60–70 prosent av innbyggerne er mot. Samtidig samarbeider lokalpolitikerne godt i fellesnemnda for den nye kommunen.

Tar opp lån til ny skole

Handlingsrommet Flakstad snakker om varer i 120 dager. Da forsvinner kommunen fra kartet, og blir en del av den nye storkommunen Senja.

Veien fram mot sammenslåingen har vært humpete: Lenvik, som får kommunesenteret med Finsnes, har vært en pådriver. Torsken har aktivt jobbet mot. Stemningen i Tranøy og Berg har også vært lunken.

– Vi er tvunget med, men nå er kampen over, og vi gjør hva vi kan for å komme best ut av situasjonen, sier ordfører Flakstad.

Torsken har lenge vært på myndighetenes Robek-liste, der kommuner som sliter økonomisk, får offentlig oppfølging. Fortsatt står de på lista, men et nytt havbruksfond har gitt friske penger inn i kommunekassa. Svært lite av dette skal være igjen før kommune­sammenslåingen.

– Vi investerer nå 11–12 millioner i asfalt på våre veier. Det lukter godt av fersk asfalt i mange av våre bygder, sier ordfører Flakstad.

Han understreker at dette er nødvendige tiltak.

Torsken har også bedt styrene i de ulike bygdehusene om å søke om midler, den samme beskjeden er gitt til de som står for lokale bedehus.

– Vi gir 50.000 til oppussing av hvert enkelt bygdehus og 25.000 til hvert bedehus. Dette er til fellesskapets beste, sier ordføreren.

Kommunestyret mener de ulike investeringene er en fin måte å skape både bolyst og trivsel i alle deler av den utstrakte kommunen.

Torsken-ordføreren har også en stor gladnyhet på tampen av sin politiske karriere: Det skal bygges ny skole.

– Vi har nå fått lov av Fylkesmannen i Finnmark-Troms til å låne inntil 110 millioner kroner. Det skal bygges ny barne- og ungdomsskole i Gryllefjord, inkludert idrettshall og svømmebasseng. Dette blir kjempebra, sier Ap-veteranen, som trekker seg fra politikken ved årsskiftet.

Asfalt over hele øya

I bygda Sifjord blir de kommunale pengene mottatt med takk, og man ønsker seg gjerne mer. Her er den gamle veien reparert flekkvis, et nytt langt stykke er asfaltert, og veien opp til sykehjemmet er ny og svart.

– Det er veldig bra med asfalt, og vi skulle gjerne hatt slikt på flere veier, sier hjelpepleier Stine Skarstein ved Sifjord Eldresenter.

– For de eldre er det lettere å komme seg ut med rullator eller rullestol, understreker hennes kollega, vernepleier Henriette Flakstad.

Også i nabokommunen Tranøy lukter det fersk asfalt.

– Vi har en del penger som kommer fra oppdrettsnæringen, og disse bruker vi nå til å oppgradere veier, sier ordfører Jan Fredrik Jenssen (H).

Også Lenvik kommune, den største av dem som slås sammen, bruker penger.

– Vi gir kommunale veier et løft. Alt som nå skjer av oppgradering i våre fire kommuner, blir et pluss for nye Senja kommune. Innbyggerne fortjener disse godene, sier ordfører Geir-Inge Sivertsen, som også topper Høyres liste ved høstens valg.

Rådmannen varsler kutt

Prosjektleder Hogne Eidissen i Senja 2020 ser fram til å komme i gang med den nye storkommunen. Han blir fra årsskiftet rådmann i nye Senja kommune, der kommunevåpenet er steile fjell med nordlys over.

– Vi har nå alle ledere i den nye kommunen på plass. Ingen kommunalt ansatte skal miste jobben, og ingen skal gå ned i lønn, sier han.

Eidissen påpeker at sammenslåingen skjer for å gjøre kommunen mer robust, og han mener det blir enklere å skaffe fagfolk i en kommune med 15.000 enn i en med 900.

– Vi går inn i storkommunen med for mange ansatte, og ved hver naturlig avgang vil stillingen bli vurdert. Selv om vi får stordriftsfordeler, må vi innen 20 år spare 45 millioner kroner, sier Eidissen.

Han ser likevel store muligheter. Sjømatnæringen i nye Senja omsetter i dag for ni milliarder kroner, og Senja er et sterkt merkenavn innen turisme.

Eidissen vet at flere av kommunene er tvunget med, men er overbevist om at de vil komme godt ut av det som en del av en større enhet.

rapp@klassekampen.no

NY VEI: Vernepleier Henriette Flakstad og hjelpepleier Stine Skarstein er fornøyd med den nye veien som er lagt til sykehjemmet i Sifjord.
NY RÅDMANN: Hogne Eidissen er ansatt som rådmann i den nye kommunen Senja. Innen 20 år må den nye kommunen spare 45 millioner kroner.