Torsdag 5. september 2019 Politikk

Helseminister Bent Høie tar 3750 kroner for å treffe organisasjoner i helsesektoren:

Høie-møte koster flesk

HAR EN PLAN: Helseminister Bent Høie (H) skal legge fram ny helse- og sykehusplan før jul og inviterer til konferanse. Men deltakerne må bla opp for å være med.FOTO: FARTEIN RUDFJORD

DYRT: Bent Høie (H) inviterer helse­sektoren til nettverksbygging og faglig påfyll om Sykehus-Norge. Prislappen kan føre til at bare dem som er på innsida, har råd, sier fag­forening.

høyre

– Det smaker ikke godt, sier president i teknologfagforeningen Nito Trond Markussen.

Nito er blant dem som kommer til å sitte rundt bordet når helseminister Bent Høie (H) inviterer til konferanse på Gardermoen i oktober.

Konferansen er en «tjuvstart på arbeidet med ny helse- og sykehusplan».

Prislappen på konferansen er på 3750 kroner per person, uten middag og overnatting. Inkludert overnatting og middag er prisen 5778 kroner per deltaker. Det mener Nito-presidenten er problematisk.

Nito organiserer grupper innenfor helsesektoren som bioingeniører og ortopedi­ingeniører. En rekke organisasjoner knyttet til Helse-Norge er invitert til konferansen.

– Nito har økonomi til å delta. Men helse- og sykehusplanen berører også organisasjoner med dårligere råd, sier Markussen.

Helseplan:

• En Helse- og sykehusplan legges fram av helseminister Bent Høie (H) for Stortinget denne høsten.

• Den angir de overordnede retningslinjene for landets sykehus for perioden 2020–2023.

• Planen vil omhandle psykisk helsevern, samhandling, kompetanse, teknologi og prehospitale tjenester.

• 28.–29. oktober holder helseminister Bent Høie til konferanse om planen. Inkludert middag og overnatting koster det 5778 kroner å være med per deltaker.

– Kan ekskludere

Nito-sjefen frykter prisen vil ekskludere enkelte fra konferansen. Han mener det er en problematisk utvikling at nasjonale myndigheter tar seg betalt for å ta imot innspill og bygge nettverk.

– Konsekvensene kan bli at de sterkeste og største deltar og blir hørt, og får mulighet til å nettverke, mens andre ikke får det, sier han.

Rådet for psykisk helse er også invitert til konferansen.

«Prinsipielt hadde det vært fint hvis selve deltakelsen var gratis, men i og med at dette innspillsmøtet er viktig for oss og feltet så velger vår generalsekretær Tove Gundersen å delta på selve møtet», skriver kommunikasjonsansvarlig Charlotte Lundgren i en e-post til Klassekampen.

«Tjuvstart»

Det råder også forvirring om hva som er målet med konferansen som Høie (H) har invitert til. Markussen i Nito tolker invitasjonen som at deltakerne på konferansen skal få komme med innspill til den nye helse- og sykehusplanen.

Ifølge statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen (H), er målet tvert imot å presentere den mer eller mindre ferdige planen, som hun sier skal legges fram før jul.

Erlandsen skriver i en e-post til Klassekampen at det ble holdt et innspillsmøte for organisasjonene i november i fjor, og at det var gratis.

«Underveis i arbeidet har vi også hatt mange møter med ulike organisasjoner, helseforetak og kommuner», skriver Erlandsen.

På Regjeringens nettsider står det at «konferansen tjuvstarter arbeidet med den nye planen og vi byr på mange spennende foredrag, nettverk og erfaringsdeling».

Klassekampen har spurt Erlandsen om hvorfor det inviteres til «tjuvstart», dersom arbeidet er ferdig.

Erlandsen svarer at «den nye nasjonale helse- og sykehusplanen kommer seinere i høst, og dette er en konferanse for å presentere temaene i planen. I og med at planen ikke er lansert ennå, har vi brukt uttrykket ‘tjuvstarte arbeidet’ for å forberede tjenestene og kommunene på hva som kommer i planen».

«Hva slags konferanse»?

Når Klassekampen ringer Markussen tilbake med opplysninger om at konferansen ikke er en innspillskonferanse, mener han at fortsatt at det er problematisk at departementet tar seg betalt.

– Hvis planen nå er ferdig, skal vi som er berørte organisasjoner betale for å få vite innholdet?

Nito-sjefen mener det er uheldig at invitasjonen ikke er tydeligere på hva som er premissene for konferansen.

– Det er bra at departementet inviterer, men jeg vil si: Kjære Høie, vær litt tydeligere på hva slags konferanse dette er, sier han.

Markussen sier han har forståelse for at det koster penger å leie inn foredragsholdere, men han mener prinsipielt at departementet bør betale når tema er en nasjonal plan.

Anne Grethe Erlandsen understreker at departementet ikke tjener penger på konferansen, men at prisen er knyttet til leie av sted, foredragsholdere og mat:

«Det er vanlig praksis å ha deltakeravgift på konferanser, også i offentlig regi».

– Burde ikke terskelen være så lav som mulig for at alle berørte organisasjoner skal ha lik mulighet til å delta?

«Vi strømmer konferansen direkte på regjeringen.no og den vil også ligge lagret slik alle som vil kan få med seg innholdet helt gratis», svarer Erlandsen.

«Å bygge nettverk er ikke hovedpoenget med konferansen, men det kan være nyttig for deltakerne å knytte kontakter med hverandre, for eksempel mellom sykehus og kommuner», skriver Erlandsen. marias@klassekampen.no