Fredag 6. september 2019 Politikk

Byrådet i Oslo har kommet til historisk enighet med fagbevegelsen om drift av barnevernet:

Kaster ut kommersielle

ENIGE: Vidar Evje fra Fagforbundet i Oslo, Vilde Adolfsen fra Landsforeningen for barnevernsbarn, Oslos oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), Asbjørn Sagstad fra Ideelt barneverns­forum og Tore Kristiansen fra Fellesorganisasjonen i Oslo.

AVTALE: Oslo-byrådet har fått med seg fagbevegelsen på å godta langturnuser i barnevernet. Nå lover Inga Marte Thorkildsen (SV) at alle kommersielle skal ut av Oslos barnevern innen 2021.

Barnevern

– Dette er historisk enighet vi har kommet til, sier oppvekstbyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV).

Etter lange forhandlinger med Oslos byråd har Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) gått med på fire prinsipper for utviklingen av et profittfritt barnevern. De har også sagt at de vil vurdere turnuser de tidligere har avvist.

Får de rødgrønne fornyet tillit i Oslo, setter oppvekstbyråden 30. juni 2021 som deadline: Da skal alle kommersielle aktører være ute av barnevernet i hovedstaden.

Kommersielle selskaper står i dag for en tredel av barnevernstilbudet i Oslo.

Får Thorkildsen det som hun vil, er det kun kommunen og ideelle som skal få drive barnevernstjenester fra og med 2021. Foruten fagbevegelsen, er ideelle aktører og barnevernsbarns interesseorganisasjoner del av overenskomsten.

Profitt i barnevernet:

• I dag er 55 av de 158 plassene som finnes på barnevernsinstitusjoner i Oslo drevet av kommersielle aktører.

• Oslo kommune brukte anslagsvis 200 millioner kroner på å kjøpe barnevernstjenester av kommersielle aktører i 2018.

• Deres kontrakter løper ut 30. juni 2021.

Kilde: Oslo byråd

Opplevde samarbeid

Enkelte kommersielle barnevernsbedrifter har ansatte som jobber opptil 60 timer i uka. Ideelle og offentlige barnevernstjenester har til nå ikke hatt mulighet til å bruke slike turnuser.

At enkelte barns situasjon krever alternative turnuser, er en av årsakene til at det i dag finnes 55 kommersielt drevne barnevernsplasser i Oslo.

– Fagforeningene har vært bekymret for de ansatte, og det skjønner jeg, sier Thorkildsen.

Nå har hun fått med seg de tillitsvalgte på å prøve ut nye turnuser. Det åpner for at SV-byråden kan få de kommersielle aktørene ut.

Fagforbundet mener å ha opplevd et taktskifte da byrådet ble rødgrønt. Nestleder i Fagforbundet i Oslo Vidar Evje trekker fram at tilliten har vært viktig for at de nå har snudd.

– De ser på oss som samarbeidspartnere, og vi får være med på å utforme en ordning i stedet for å bare si ja eller nei til noe noen andre har laget, sier han.

Fagforbundet og FO har tidligere godkjent alternative turnuser for enkeltplasser.

– Vi har gått for den type turnuser ut fra et faglig perspektiv, men har ikke prøvd ut de lengste turnusene i Oslo kommune, sier Tore Kristiansen, fylkesleder i Fellesorganisasjonen i Oslo.

Valgfrihet for ansatte

Organisasjonene avviser at de nå lemper på kravene, men sier de er villige til å se på hvordan barnevernsbarnas behov kan møtes på best mulig måte.

– Det skal være basert på reine faglige vurderinger, og ikke hvordan man kan utnytte arbeidskraft for å få det billigst mulig, sier Evje.

Han og Kristiansen understreker at forutsigbarhet for barna og ungdommene sikres ved å sørge for at barnevernsansatte orker å stå i jobb fram til pensjonsalder.

På hvert tjenested ønsker Evje derfor at det skal være både langturnus, som passer enkelte godt i noen faser av livet, og mer tradisjonelle ordninger.

Skal se på lovverket

Inga Marte Thorkildsen håper Oslo kan gå foran som et eksempel for resten av landet. Hun mener barnevernet er i en tillitskrise, og at å kvitte seg med kommersielle drivere er en del av løsningen.

– At noen kan stille spørsmål ved om inntjeningshensyn veier tyngre enn barnets beste, gjør at vi alle burde tenke oss om, sier hun.

Det er ikke klart hvordan det hele skal løses juridisk. Thorkildsen vet ikke om kontrakter skal tildeles eller legges ut på anbud.

– Vi må se hva det er rom for i lovverket og diskutere det med kommuneadvokaten, arbeidsgiverorganisasjoner og hele pakka, sier hun.

Kapasiteten til å levere tjenester til 55 barn og unge med til dels omfattende vedtak, er heller ikke bygget ennå.

– Det er derfor det er viktig at vi kommer i gang tidlig, sier oppvekstbyråden.

Kritisk til profitt

– Voksne skal ikke tjene seg rike på min historie, sier Vilde Adolfsen, leder for Landsforeningen for barnevernsbarn.

Hun er fornøyd med overenskomsten hun er en del av.

– Ingen andre enn barnevernsbarna sine hjem blir styrt av konkurranse. Hvorfor skal mitt hjem og mine medlemmer sine hjem bli styrt av dem som skal tjene penger på det, spør hun.

Også Asbjørn Sagstad, på vegne av Ideelt barnevernsforum, er positiv til Thorkildsens initiativ.

– Vi må gå sammen om dette. I dag konkurrerer vi med hverandre. Det er helt meningsløst når vi skal levere de beste tjenestene til barna, sier han.

havardy@klassekampen.no