Lørdag 7. september 2019 Innenriks

• Foreningen har nesten doblet medlemstall • Kan utvide til Trondheim og Bergen

Foodorastreiken vokser raskt

TRÅKKER TIL: Fra fredag er i alt 142 Foodora-bud i streik. De har jevnlige sykkelmarkeringer i Oslo. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

STØRRE: Siden streiken i Foodora startet har fagforeningen vokst fra 102 til 195 medlemmer. Foodora hevder fagforeningen ikke er opptatt av gode arbeidsvilkår.

Arbeidsliv

20. august gikk 102 sykkelbud ansatt i Foodora ut i streik for å få tariffavtale. Siden da har medlemstallet i fagforeningen nær doblet seg. Fredag var tallet på streikende oppe i 142, og 20. september vil det øke ytterligere til 195.

Samtidig er streiken i ferd med å spre seg, fra Oslo til Trondheim og Bergen. Etter det Klassekampen erfarer har Fellesforbundet hatt vellykkede verveframstøt i de to byene, og skal ha fått om lag 40 medlemmer så langt. Disse kan bli tatt ut i streik i ukene som kommer.

Matthew Barnett er Foodora-bud i Trondheim, der nå 24 av rundt 50 bud er fagorganisert.

– Jeg mener arbeidsvilkårene bør bli bedre, og håper vi får tariffavtale. Jeg tror fagorganisering er den beste måten å få bedre vilkår på, sier han.

Barnett er avtroppende klubbleder for budene i Trondheim, siden han har en nyfødt datter som gjør at han ikke kan bruke like mye tid på fagforeningsarbeid. Men han er klar for å streike.

– Vi trenger bedre lønn, og kompensasjon for at vi må bruke våre egne sykler og egne telefoner i jobben.

Foodora-streiken:

• Foodora er en sykkelbudtjeneste som leverer mat fra restauranter hjem til kunder. Har avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

• Hadde en omsetning på 107,5 millioner kroner i 2018.

• Eid av selskapet Delivery Hero, som er eid av svensken Niklas Østberg.

• 102 bud gikk i streik for tariffavtale 20. august. Ytterligere 40 gikk ut i streik fredag, og 53 går ut i streik 20. september.

Mye støtte

Etter at streiken startet har de fått støtte fra både fagbevegelsen og fra politikere, som Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam som oppfordret folk til å boikotte selskapet.

– På mange måter har det vært en positiv opplevelse å streike, så langt, sier klubbleder i Foodora Espen Utne Landgraff til Klassekampen.

– Det er sterkt samhold i gruppa, det er veldig positivt å stå sammen om et felles mål. Og all støtten vi har fått føles bra. Vi føler oss som en del av noe større, på lag med mange andre, legger han til.

Veien fram til å få på plass en fagforening blant budene i Foodora var lang, blant annet fordi budene ikke har ett felles arbeidssted, men er spredt rundt i byene selskapet opererer i. En av måtene de kom i kontakt med hverandre, var ved å bestille mat gjennom tjenesten for å møte andre bud.

Også etter at streiken begynte har klubben vært kreative for å finne flere medlemmer.

– Siden streiken startet har vi hatt stort fokus på å komme i kontakt med dem som vi ikke har kommet i kontakt tidligere. Vi har stått utafor noen av de mest populære restaurantene som har flest oppdrag, sier Landgraff.

Foodora: Tar de beste

Da streiken brøt, ut uttalte Foodora-direktør Carl Tengberg at de ikke var prinsipielt mot tariffavtale, men at kravene fra Fellesforbundet ville være for kostbare.

Til Klassekampen sier Tengberg at han synes det er rart at streiken trappes opp.

– Vi burde ikke vært i denne situasjonen. Vi har best betingelser i bransjen. Det er utrolig rart at det eskalerer så aggressivt og så raskt.

– Det at de får stadig flere medlemmer kan vel tyde på at mange av budene er enige med fagforeningen?

– Det er fri organisasjonsrett, og de kan gjøre sine egne valg. Min innstilling er at vi må ta beslutninger som er bra for bedriften. Vi vil finne en måte å ansette så mange som mulig til så bra betingelser som mulig.

– Har streiken påvirket driften?

– Absolutt. Det påvirker oss i driften. Vi kan ikke forstå hvorfor de går på oss og ikke andre aktører i bransjen med mye dårligere betingelser. De er ikke opptatt av gode vilkår, de tar de som har best vilkår, ikke de som har dårligst, sier Tengberg.

Selskapet har den siste tida vært i dialog med arbeidsgiverforeningene NHO, Virke og Spekter om mulig medlemskap. Om de velger å melde seg inn hos en av dem, vil det i praksis bety at streiken er over, siden de streikende da vil ha krav på tariffavtale. Tengberg oppgir at prosessen med å vurdere medlemskap varer ut september.

palh@klassekampen.no

Matthew Barnett