Lørdag 7. september 2019 Utenriks

9 av 10 som stemte for brexit og 7 av 10 som stemte imot, stoler ikke på Jeremy Corbyns brexit-linje:

Tillitskrise for Labour

UTFORDRING: Labour lekker velgere både til det EU-kritiske brexit-partiet og til de EU-vennlige Liberaldemokratene. Her fra et arrangement i Liverpool i fjor, der Corbyn gjestet et arrangement i regi av grasrotbevegelsen Momentum med tette bånd til Labour. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

MISLIKT: Labours leder Jeremy Corbyn har overtaket i det britiske parlamentet. Men bare 5 prosent av brexit-velgerne mener han kan løse floka.

BREXIT

Etter en dramatisk uke holder politikere, kommentatorer og velgere pusten før neste «showdown» i det britiske parlamentet på mandag.

Regjeringen til Boris Johnson har annonsert at den da vil fremme forslag om nyvalg 15. oktober.

Men Johnson ser ikke ut til å få viljen sin i første omgang. For Labour som sammen med resten av opposisjonen og 21 konservative «rebeller» nå har flertall i parlamentet, vil vingeklippe Johnsons plan.

Fredag morgen bekreftet Labours skyggeutenriksminister Emily Thornberry at partiet akter å stemme nei til nyvalg 15. oktober. Dette til tross for at Labour lenge har ønsket å gå til valg.

– Muligheten for å ha et parlamentsvalg er åpenbart ekstremt attraktivt, men vi står overfor en umiddelbar krise, og den må løses før vi gjør noe annet, sa Thornberry til BBC.

Krisa Labour-toppen viser til, handler om risikoen for en utmelding uten en avtale med EU, en såkalt no deal-brexit. Statsminister Johnson står fast ved at han akter å ta Storbritannia ut av EU «med eller uten en avtale» 31. oktober.

Tre veier til nyvalg:

• «Fixed-term Parliaments Act»: Denne loven åpner for å utlyse nyvalg, men da trengs to tredels flertall i parlamentet. Statsminister Boris Johnson må derfor få en betydelig andel Labour-parlamentarikere til å stemme for forslaget, noe som per nå er lite trolig. Johnson behøver i dette tilfellet ikke å sette en eksakt valgdato.

• Lovforslag om valgdato: En annen mulighet er et kort lovforslag som kun sier hvilken dato et nyvalg skal avholdes. Valgdatoen kan imidlertid endres i etterkant av et enkelt flertall i parlamentet.

• Mistillit: Ved et mistillitsforslag trengs det bare 50 prosent flertall for å kaste regjeringen. Det utløses da en 14-dagersperiode der først den sittende regjeringen, og seinere opposisjonen, får prøve å danne flertall for en ny regjering. Om ingen får flertall, utlyses nyvalg. Da bestemmer statsministeren valgdatoen. Det spekuleres i om Johnson selv vil framprovosere mistillit og på den måten forhindre at brexit utsettes og tvinge fram et nyvalg.

Kilde: The Daily Telegraph

Motstand fra begge kanter

Men Labour står også overfor en annen krise som partitoppene ikke snakker like høyt om.

Partiets uklare linje i brexit-spørsmålet har sendt dem nedover på meningsmålingene. Labour lekker velgere i begge ender – brexit-tilhengere går til Nigel Farages brexit-parti og brexit-motstandere går til Liberaldemokratene.

Sentralt står også Jeremy Corbyns voksende upopularitet. En spørreundersøkelse YouGov gjennomførte mandag og tirsdag denne uka, viser at både brexit-tilhengere og -motstandere har svært lav tillit til Corbyn.

Analysebyrået har spurt 1639 velgere «i hvor stor grad, om noen» de stoler på at henholdsvis Boris Johnson og Jeremy Corbyn «vil fatte de riktige beslutningene i brexit-spørsmålet».

Brexit-motstandere stoler som forventet ikke på hardlineren Johnson, som torsdag kveld sa han «heller vil dø i ei grøft» enn å be EU om en ny utsettelse. Men et klart flertall av brexit-tilhengerne har tillit til den konservative statsministeren. 62 prosent av dem som stemte «Leave» i 2016, sier de stoler Johnson.

For Corbyn ser det betydelig mørkere ut. Et overveldende flertall i både Leave-leiren og Remain-leiren, avskriver Labour-lederen.

89 prosent av dem som stemte for EU-utmelding, stoler ikke på at Corbyn kan fatte riktige beslutninger om brexit. 70 prosent av dem som stemte for å bli værende i EU, stoler heller ikke på ham i brexit-spørsmålet.

«Uklar og forvirret» linje

I sin analyse av tallmaterialet, fastslår en Yougov-analytiker at «det ikke hjelper at Labours holdning til brexit fremdeles er forvirrende for folk».

Labour bestemte i sommer at partiet vil jobbe for at det avholdes en ny folkeavstemning om EU-medlemskap, og at partiet da vil drive kampanje for «Remain». Men partiets offisielle linje er likevel ikke et klart anti-brexit-standpunkt. For om Labour vinner et valg før brexit-datoen inntreffer eller en avtale med EU er inngått, må partiet selv forhandle med EU om en utmeldingsavtale.

69 prosent av britiske velgere sier Labours brexit-politikk er «forvirrende eller uklar». Kun 13 prosent mener den er «veldig eller ganske klar». Aller mest forvirret er velgerne som stemte for brexit i 2016: 79 prosent av dem synes Labours brexit-linje er utydelig og forvirrende.

Kan miste velgerbastioner

Den konservative avisa The Daily Telegraph peker på at Labour kan ha all grunn til å frykte et snarlig nyvalg.

Kun 54 prosent av velgerne som stemte for brexit i 2016 og Labour i 2017 sier de vil stemme på Labour igjen nå (Opinium, 21.–23. august). Parlamentsvalget i 2017 handlet i mindre grad om brexit og Corbyn gjorde da suksess med en sosial Labour-politikk.

The Daily Telegraph lister opp Labours «sikre» velgerbastioner der brexit-velgere som tidligere har stemt på Labour, risikerer å bli «politisk hjemløse» i et eventuelt nyvalg. Labour-velgere i 30 valgkretser i Nord-England, Midlands (midt i landet, fra øst til vest) samt i Wales kan vende sosialdemokratene ryggen og heller stemme blått, fordi de er for brexit.

Meningsmålingsbyrået Opiniums undersøkelse viser at disse velgerne på nå velger Nigel Farages brexit-parti framfor Boris Johnsons konservative parti.

– Labour kan vinne

Men Opinium-målingen viser at helsepolitikk er saken som står aller øverst på dagsorden for velgerne, foran brexit-spørsmålet.

Daniel Finn, assisterende redaktør i tidsskriftet New Left Review, mener man ikke skal avskrive Corbyn og Labours sjanser. I venstresidemagasinet Jacobin peker han på at spådommene var dystre også før parlamentsvalget i 2017, og argumenterer for at Corbyn kan gjenta valgkampsuksessen.

yngvildt@klassekampen.no

DRAGKAMP: Statsminister Boris Johnson håndterte en okse på en gård i Aberdeen i går. Spørsmålet er om han greier å bryte fram nyvalg. FOTO: ANDREW MILLIGAN, AP/NTB SCANPIX