Fredag 13. september 2019 Kultur og medier

• Mediekonsernet NHST skal investere digitalt • Nedbemanner i Morgenbladet og Dagens Næringsliv

Papirsvikt gir millionkutt

KUTT: DNs sjefredaktør Amund Djuve varslet i går sine ansatte i Dagens Næringsliv om at avisa må kutte 30 millioner kroner, hvor 25 millioner skal tas i personalkostander. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Dagens Næringsliv og Morgenbladet kutter til sammen 38 millioner kroner for å bli mer digitale. – Vil gå utover kvaliteten, sier medieforsker.

medier

I signalbygget til medie­konsernet NHST i Oslo har uka vært preget av dårlige nyheter for de ansatte.

Tirsdag ble det varslet om store kutt i Morgenbladet, og i går fikk de ansatte i Dagens Næringsliv (DN) beskjed om at næringslivsavisa må kutte 30 millioner kroner, hvorav 25 millioner skal tas i personalkostnader.

Sjefredaktør Amund Djuve i DN sa på allmøtet at de ikke kommer unna ned­bemanninger.

«Det er naturligvis en svært tung beskjed å få på enhver arbeidsplass, så stemningen er trykket. Folk frykter naturlig nok for jobbene sine», skriver klubbleder Ingrid Bjørklund i DNs redaksjonsklubb.

NHST Media Group:

• Norsk mediekonsern som blant annet eier avisene Dagens Næringsliv og Morgenbladet.

• Gikk med 13 millioner kroner i underskudd i fjor.

• Annonseinntektene til de to avisene falt i andre kvartal med 16 prosent fra samme periode i fjor.

• Denne uka ble det klart at Morgenbladet må kutte åtte millioner kroner, mens Dagens Næringsliv skal kutte 30 millioner kroner.

Skal digitalisere

NHST-konsernet har slitt økonomisk det siste halvåret, med stor svikt i annonse­inntekter, spesielt på papir.

I første kvartal falt annonse­inntektene til Morgenbladet og DN med 7 prosent fra i fjor, før tilbakegangen økte til 16 prosent i andre kvartal. Nå kuttes det i de to avisene for å kunne investere i en digital omlegging.

«Vi ønsker at vi for begge publikasjonene skal klare å ta en like sterk posisjon digitalt som de har hatt på papir. For å lykkes med en slik omstilling kreves en investering i teknologi og kompetanse», skriver konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i en e-post.

Steen Steensen, professor og instituttleder ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslomet, sier at kuttene i de to avisene vil gå utover kvaliteten på produktet.

– Det er ikke noen tvil om det. Om det betyr at de gjør færre saker, men opprettholder kvaliteten, eller om de opprettholder antallet og senker kvaliteten, er uvisst. Men at det går utover kvaliteten, er opplagt, sier han.

Vil ha høy lønnsomhet

I går skrev Klassekampen at Morgenbladet har fått en bestilling fra sitt styre om å legge seg på en driftsmargin på 10 prosent.

Dette til tross for at avisa ikke har vært i nærheten av så høy lønnsomhet de siste ti årene.

Heller ikke Dagens Næringsliv har hatt en driftsmargin på 10 prosent siden 2013. I fjor var den på 6 prosent.

Konsernsjef Ask svarer ikke på om NHST stiller krav om den samme drifts­marginen til DN.

«Vi mener at for å være i stand til å utnytte de muligheter og møte de utfordringer som endrede brukervaner og ny teknologi medfører, så må publikasjonene ha en god nok lønnsomhet», skriver hun.

– Er det realistisk at en avis som Morgenbladet skal kunne tjene så store penger i 2019?

«Målet til Morgenbladet er først og fremst å fortsette og gi leserne god og viktig journalistikk av veldig høy kvalitet. For å kunne gjøre det i en digital tid er vi nødt til å omstille og gjøre investeringer, og da trenger de en god nok økonomi», skriver Ask.

Medieforsker Steen Steensen sier at en driftsmargin på 10 prosent har vært vanlig for de fleste mediehus:

– Men i en kritisk tilstand der behovet for omstilling er stort, kunne det vært lurt om eierne kunne sette andre krav til driftsmargin i en periode..

kultur@klassekampen.no

Mistillit til sjefen

Mens journalistene i Dagens Næringsliv i går fikk dystre nyheter om kutt og nedbemanninger, har redaksjonsklubben i Morgenbladet mobilisert til felles front mot avisas redaktør Anna B. Jenssen.

I et åpent brev stilet til redaktør Anna B. Jenssen, styreleder Amund Djuve og konsernsjefen i NHST Media Group, Hege Yli Melhus Ask, skriver klubben at de ikke har tillit til at Jenssen er i stand til å lede Morgenbladet inn i framtida.

Samtlige av avisas 23 klubbmedlemmer har stilt seg bak brevet, som ble sendt ut onsdag ettermiddag. Brevet ble først omtalt i Dagens Næringsliv onsdag kveld.

I en sms til Klassekampen skriver Anna B. Jenssen at hun tar henvendelsen på alvor, og at hun framover må jobbe hver dag for å forsøke å gjenopprette tilliten.

«Jeg tror det klokeste jeg kan gjøre nå, er å ta denne diskusjonen videre internt med kollegaene mine i Morgenbladet, ikke i mediene», legger hun til.

– Vanstyrt avis

Anna B. Jenssen tiltrådte som redaktør for den riksdekkende ukeavisa Morgenbladet i 2012. Hun tok da over etter Alf van der Hagen, som hadde ledet avisa siden 2003.

Året etter at Jenssen overtok styringen, ble det iverksatt et omfattende arbeid med å utarbeide en digital strategi, skriver klubben.

I brevet til ledelsen hudfletter redaksjonsklubben redaktørens arbeid for å digitalisere Morgenbladet de siste seks årene.

De skriver at prosjekter er blitt igangsatt uten å bli systematisk fulgt opp fra redaktørens side.

«Avisens ansatte har i mange runder utført et omfattende arbeid for å gjøre Morgenbladets nettutgave så bra som overhodet mulig. At Jenssen nå, etter syv år som ansvarlig redaktør, tar til orde for en ekstrem digital omlegging, vitner om hvor mislykket hennes arbeid med digitalisering har vært. Digitaliseringsprosjektet virker kaotisk og visjonsløst», skriver klubben.

Videre skriver klubben at arbeidet med den digitale satsingen har pågått under svært vanskelige omstendigheter.

«Det er ingen overdrivelse å si at avisen har vært vanstyrt – økonomisk så vel som personalmessig – fra øverste hold det siste året, noe som blant annet kan avleses i medie­oppslag rundt interne forhold i avisen, og ikke minst i en arbeidsmiljøundersøkelse våren 2019, som konkluderte med at de ansattes tillit til øverste leder var sterkt svekket.»

Krevende arbeidsmiljø

De interne problemene i Morgenbladet ble offentlig kjent i november i fjor, da avisas redaksjonssjef Ivar A. Iversen sluttet på dagen. Som forklaring på den brå avgangen ble det oppgitt at det var samarbeidsproblemer mellom Iversen og Jenssen.

Klubben responderte da på avgangen med å sende en bekymringsmelding til Morgenbladets styre, der de uttrykte dyp bekymring for avisas drift og framtid.

Bekymringsmeldingen ble omtalt i flere presseoppslag, blant annet i Klassekampen og Dagens Næringsliv.

Etter Iversens avgang ble det også satt i gang en intern arbeidsmiljøundersøkelse i avisa som ble ferdigstilt i vår.

I undersøkelsen, som Klassekampen har fått tilgang til, beskrives de følelsesmessige reaksjonene på redaksjonssjefens avgang som sterke – fra sjokk og vantro til sinne til nedstemthet og apati.

I undersøkelsen framkommer det også at tilliten til ansvarlig redaktør er svekket hos de ansatte. Arbeidsmiljøet beskrives som krevende.

I kjølvannet av klubbens åpne brev denne uka uttrykker likevel både Morgenbladets styreleder og konsernsjef i NHST Media Group at de har tillit til Anna B. Jenssen.

Til Dagens Næringsliv sier Amund Djuve at Jenssen har hans fulle tillit. I en e-post til Klassekampen stemmer NHSTs konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i.

«Under sjefredaktør Anna B. Jenssens ledelse har Morgenbladet hatt en god utvikling redaksjonelt og økonomisk, og inntektene har økt betydelig i perioden. Jeg støtter Djuve når han som styreleder sier han tar henvendelsen fra klubben på alvor, og samtidig uttrykker sin fulle tillit til Anna B. Jenssen», skriver Ask.