Fredag 13. september 2019 Lederen

Digitale vyer

• Dagens store utfordring for norske mediehus er å finne ut hvordan de skal finansiere journalistikken i en tid der løssalget faller, annonseinntektene synker og mange lesere skifter ut avisa med mobilen. En rekke modeller testes ut, men få gir inntekter i samme størrelsesorden som i tidligere tider. Likevel har samfunnet ambisjoner om å opprettholde medie­mangfold og bidra til brei meningsutveksling, og myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å få det til, deriblant momsfritak og pressestøtte. Mediebedriftene arbeider på sin side hardt for å tilpasse seg en ny hverdag. Fra sidelinja leveres også en rekke velmenende råd fra forståsegpåere om hva som må til for å sikre en sunn medieøkonomi.

• Medieforsker ved BI Erik Wilberg forklarte i Aftenposten i går at pressestøtta bør omgjøres til en omstillingsstøtte, øremerket til avisenes digitale omstilling. «Hvis jeg var statsråd, ville jeg nok sagt at ‘her får dere penger, men innen et gitt år må dere være heldigitale’», sier han til avisa. Hadde vi vært medieforskere, hadde vi på vår side – som et minimum – studert de avisene vi uttalte oss om. Det fins knapt den avis i dag som ikke satser digitalt, med gode produkter og stabile innloggingsløsninger. Klassekampen har utviklet en digitalutgave som leses av stadig flere og som er med på å finansiere vår journalistikk. Likevel er det papiravisa som sikrer den største delen av inntektene, og det vil den gjøre i mange år framover. En rask overgang til en rein digital­avis, vil føre til et kraftig inntektsfall.

• Erik Wilbergs heldigitale visjon betyr derfor mindre penger til store deler av norsk nyhetsdekning og meningsutveksling. Det er penger som i dag også brukes på digitale satsinger. Skulle pressestøtta demmet opp for et slikt fall i inntektene, måtte den økes betydelig. Klassekampen satser både digitalt og på papir, fordi vi ønsker å skape en best mulig avis uansett hvilken plattform leserne foretrekker – men også fordi vi vet at god journalistikk koster. Derfor betakker vi oss for Erik Wilbergs råd, som først og fremst bidrar til å svekke journalistikkens kår i Norge.