Lørdag 14. september 2019 Lederen

Ny kurs

• Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet gikk tilbake. Alle andre partier gikk fram. Det er resultatet av årets lokalvalg, som ble gjennomført mandag. Det fins en rekke lokale forklaringer på stemme­givning i hver enkelt kommune, men overordnet vitner valget om misnøye med regjeringens politikk. En av valgkampens mest dominerende saker var utarming av distriktene. Solberg-regjeringens reformiver har drevet fram ned­leggelser av Nav-kontor, politi­stasjoner og kommuneadministrasjoner. I kjølvannet kommer skolenedleggelser, flytting av bibliotek og fallende boligpriser i områdene som omdefineres fra lokale sentre til periferi. Problemet for Ap er at partiet slås i hartkorn med denne politikken, selv om det ikke har styrt landet i årene de siste sentraliseringsreformene har tatt form.

• Til en viss grad er det forståelig. Som politisk kommentator Aslak Bonde skriver i Morgenbladet, har Ap alltid vært et moderniseringsparti. Mange av de sentraliserende beslutningene som har satt sinnene i kok landet rundt, er fattet av avpolitiserte ledere i helseforetak og universitetsstyrer. De har fått sin makt gjennom styringssystemer Arbeiderpartiet har utformet. Etter det dårlige stortingsvalget i 2017 oppsummerte Ap at partiet hadde vært for kompromissvillig i Stor­tinget, blant annet med støtte til politireformen. Rett før valget i år trakk partileder Jonas Gahr Støre partiets støtte til reformen. Men som for å illustrere partiets problem, er det fortsatt uklart hva det nå ønsker å gjøre med politiet. Vil Ap gjenopprette nedlagte politistasjoner, eller bare bruke penger for å smøre innføringen av reformen?

• Sterk rødgrønn framgang i en rekke kommuner sikrer likevel en brei venstreside makt i mange byer og lokalsamfunn. Vi håper lokalt samarbeid gir grunnlag for utvikling av en rødgrønn politikk som vil tøyle markedskreftene og skape gode byer og bygder for folk landet rundt. Arbeiderpartiet har justert kursen mot samarbeidspartier til venstre etter valgnedgang tidligere. Nå bør alle som er imot regjeringens politikk, arbeide fram en alternativ retning før 2021.