Mandag 16. september 2019 Utenriks

President Macron vil fjerne alle særordninger i det franske pensjonssystemet fra 2025:

Må jobbe lenger for mindre

SKEPTISK: Philippe Martinez (til høyre) og hans fagforening CGT er skeptisk til den nye pensjonsreformen. Laurent Berger (til venstre), som leder landets største fagforening CFDT, er mer positiv. 8FOTO: DOMINIQUE FAGET, AFP/NTB SCANPIX

MOTMAKT: Høstens store stridstema i Frankrike blir president Macrons ­pensjonsreform. Nå mobiliserer fag­foreningene til storstreik.

FRANKRIKE

Startskuddet for det som kan bli en fransk streikehøst, gikk fredag forrige uke. Transport­arbeideren i kollektivselskapet RATP mobiliserte til den største streiken i det parisiske kollektivsystemet siden 2007.

Ti av i alt seksten metrolinjer var stengt for dagen. Buss, trikk og lokaltog var også rammet av streiken. Resultatet var nesten full stans i kollektivsystemet som transporterer over fire millioner mennesker daglig.

Som i 2007 var bakgrunnen for streiken motstanden mot endringer i det franske pensjonssystemet. Tran­sport­­arbeidernes streik blir i dag fulgt opp av piloter, advokater, flyverter og sykepleiere.

– Med denne reformen vil jeg måtte jobbe seks til sju år lenger for å få 600–700 euro mindre i pensjon. I måneden!, sa togfører Adel Gouabsia til den franske tv-kanalen TF1 torsdag forrige uke.

21. september står fagforeningen Force Ouvrière for tur, 24. september det franske togselskapet SNCF og i starten av oktober har politiet varsla at de vil streike. Som vanlig er motstanden stor når pensjonsordningene skal endres i Frankrike.

Pensjonsreform:

• Den franske regjeringen la 18. juli fram et forslag til nytt pensjonssystem i Frankrike.

• Frankrike har totalt 42 forskjellige pensjonsordninger i dag. Regjeringens forslag er å samle alle i ett system fra 2025. Det vil føre til at mange yrkesgrupper må stå mye lenger i jobb.

• Reformforslaget møter allerede stor motstand i noen yrkesgrupper som har planlagt store streiker utover høsten.

Fransk eldrebølge

Allerede i presidentvalgkampen i 2017 varslet den daværende presidentkandidaten Emmanuelle Macron at han ønsket å gjøre det franske pensjonssystemet mer enhetlig, særlig når det kommer til pensjonsalder og opptjening av pensjon.

Bakgrunnen for ønsket er at den franske pensjonskassa er underfinansiert og er forventa å gå med et underskudd på 1,9 milliarder euro i år, ifølge den franske avisa Le Figaro.

På samme måte som i Norge, vil Frankrike få en eldrebølge i årene som kommer. Selv om franskmenn pensjonerer seg stadig seinere, er underskuddet forventa å øke videre dersom systemet ikke endres.

Universelt system

Dagens pensjonssystem består av i alt 42 ordninger og flere særreguleringer. Særavtalene bestemmer når arbeidstakeren kan gå av med full pensjon i tillegg til hvor mye de vil få utbetalt.

Regjeringen foreslo i juli å samle ordningene gradvis fram mot 2025, ved å fjerne særordningene og gå over til et universelt system som vil gjelde for alle.

Pensjonsalderen vil fortsatt være 62 år, men regjeringen foreslår sterkere insentiver for at folk skal stå lenger i arbeid. Grensa på 62 fungerer i dag som en minimum, siden gjennomsnittsfranskmannen pensjonerer seg ved 63,5. Til sammenligning er gjennomsnittsalderen 65 år i Norge.

Videre foreslår president Macron at alle yrkesaktive år skal telle i opptjening av pensjon. I dag regnes pensjonen for franskmenn flest ut ved å ta snittet av de 25 mest innbringende yrkesaktive årene. Den nye ordningen vil favorisere de som kommer seg i jobb tidlig, og vil medregne de årene man går arbeidsledig.

Macrons motstander

Det er særlig bortfallet av særordningene som har mobilisert de parisiske transport­arbeiderne. Gjennom årevis med lønnsoppgjør og forhandlinger har de kjempa fram et pensjonssystem der de i noen tilfeller kan begynne å hente ut pensjon allerede ved fylte 52 år, der pensjonsutbetalingen beregnes ut ifra de siste seks yrkesaktive månedene.

For sjåfører er pensjons­alderen i snitt 55 år, samtidig er snittlønna deres lavere enn gjennomsnittet for befolkningen. Den nye pensjonsreformen vil bety en drastisk økning i pensjonsalderen for transportarbeiderne, uten at de nødvendigvis får bedre lønn. Det provoserer de ansatte i RATP:

– Alle som jobber i RATP har funnet fram kalkulatoren i dag. Det finnes bare tapere med det nye systemet, sa togføreren Adel Gouabsia til til TF1.

Forberedt på transport­arbeidernes reaksjon, har statsminister Edouard Phillipe trukket fram konduktørene i RATP og deres ordning som en begrunnelse for hvorfor pensjonsordningen må endres:

– Bussjåførene i Le Havre, Bordeaux, hvor du vil, gjør akkurat den samme jobben som i Paris, men pensjonsordningene deres er ikke i nærheten.Vi foreslår et nytt, mer rettferdig system, sa Phillipe til TF1.

Veien videre

Regjeringens løp videre legger opp til samtaler og forhandlinger med partene i arbeidslivet fram mot jul. Parallelt vil det være en offentlig høringsrunde hvor alle franskmenn kan komme med innspill. Regjeringen sikter på å vedta et endelig forslag før neste sommer.

utenriks@klassekampen.no

MÅ VENTE: Den franske regjeringens forslag til pensjonsreform vil føre til at mange stå lenger i jobbene sine før de kan spille petanque i parken.   8FOTO: M-LOUIS, FLICKR
NY REFORM: Statsminister Édouard Philippe viser fram pensjonsreformen ved statsministerens kontor i Matignonpalasset 18. juli. FOTO: KENZO TRIBOUILLARD, AFP/NTB SCANPIX