Tirsdag 17. september 2019 Lederen

Fagre løfter

• Fra noen brøt seg inn og endevendte huset til 74 år gamle Sigrid Nørstebø utenfor Rødberg i Numedal, tok det tre dager før politiet kom og gjorde undersøkelser. I mellomtida ba de henne ikke røre steinen som var kastet inn gjennom vinduet hennes. Litt lenger sør, i Rollag, opplevde ekteparet Vegar Torpengen og Tina Fjelddalen at politiet ikke kom når det gjaldt som mest. Slike historier dukker nå opp flere steder i Norge, etter hvert som regjeringens visjoner for politiet blir norsk hverdag. Lørdag intervjuet vi Nørstebø, Torpengen og Fjelddalen, som fortalte hvordan det er å vite at politiet er langt unna når ulykken rammer. De fortalte om uro og utrygghet. Beredskapsområdet i Sørøst politidistrikt, som har ansvar for bygdene de bor i, strekker seg fra Hvittingfoss til Dagali. Det er 16 mil.

• Virkeligheten står i skrikende kontrast til de målene så godt som alle grunnlagsdokumenter om politi­reformen lister opp. Allerede i politianalysen mente utrederne at færre regioner og nedleggelse av lensmannskontorer skulle styrke politiets lokale tilstedeværelse: «Politiets bemanning blir styrket lokalt ... Oppgaveløsningen lokalt blir mer effektiv ... Politiet får en styrket tilstedeværelse lokalt og bedre respons». I stortingsproposisjonen fra 2015 er ikke løftene mindre fagre: «Målet med reformen er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet.» Reformen ble attpåtil kalt Nærpolitireformen.

• De store problemene med reformen har vært kjent lenge og blir stadig bekreftet i nye evalueringer. Det som er vel så alvorlig, er mangelen på politisk redelighet i grunnlagsmaterialet for reformen. I stedet er politireformen pakket inn i et forskjønnende språk som lover det motsatte av resultatet. Nedleggelser av lokale politikontor gir ikke mer lokal tilstedeværelse, ­selv om regjeringen slår det fast. Her kunne de mange Frp-erne som har styrt reformen som justisministre, med fordelt lært av sine egne og kalt en spade for en spade.