Tirsdag 17. september 2019 Innenriks

• Foodora leier inn sykkelbud som frilansere under streiken • LO truer med rettslige skritt

Leier inn frilans-sykkelbud

I STREIK: I alt 142 Foodora-bud er nå i streik for å få tariffavtale. FOTO: SIV DOLMEN

KRAV: LO har krevd at Foodora gir fast ansettelse til et bud som ble innleid fra selskapet Easy Freelance under streiken.

Arbeidsliv

– Dette er ulovlig innleie. Vi har gitt Foodora frist til 18. september med å gi fast ansettelse. Hvis de ikke gjør det, vil vi vurdere søksmål for å få dom for fast ansettelse, sier LO-advokat Lars Christian Fjeldstad til Klassekampen.

Han har sendt brev til det for tida streikerammede matleveringsselskapet Foodora, med krav om at et sykkelbud som har blitt innleid som «konsulent» via selskapet Easy Freelance, får fast ansettelse.

Fjeldstad sier innleieforholdet og «konsulent»-statusen er i strid med arbeidsmiljøloven, og at vedkommende skal regnes som ordinær arbeidstaker.

– Men hvorfor krever dere ansettelse i Foodora, ikke i Easy Freelance?

– Det følger av arbeidsmiljølovens §14-14 at dersom det er brudd på bestemmelsene om lovlig innleie av arbeidskraft, kan arbeidstaker kreve fast ansettelse hos innleier. Det er slik lovens system er, sier Fjelstad.

Foodora-streiken:

• Foodora er en sykkelbud­tjeneste som leverer mat fra restauranter hjem til kunder. Har avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand.

• Hadde en omsetning på 107,5 millioner kroner i 2018.

• Eid av selskapet Delivery Hero, som igjen er eid av svensken Niklas Østberg.

• 142 sykkelbud er i streik. Fredag 20. september tas ytterligere 53 ut.

Nytt selskap

102 sykkelbud i Foodora, organisert i LO-forbundet Fellesforbundet, gikk i streik 20. august i år etter at de ikke fikk innvilget krav om tariffavtale.

Siden har streiken blitt utvidet. Budet LO-advokaten har levert krav om ansettelse for, begynte å jobbe for selskapet i slutten av august – etter at streiken var i gang.

Easy Freelance ble stiftet 1. august i år. Slik kontrakten mellom budet, Easy Freelance og Foodora er utformet, mener LO det framstår som at Easy Freelance fungerer som bemanningsbyrå. Men selskapet er ikke registrert som bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet. Det er ikke lov å kjøpe tjenester fra bemanningsforetak som ikke er registrert. Dermed mener LO det dreier seg om ulovlig innleie.

– Avtalen er konstruert som entreprise (at et firma utfører arbeid for et annet firma, red.anm.), at han skal være konsulent. Det er ikke riktig, han er arbeidstaker. Skal han da leies ut må det være et registrert bemanningsbyrå, sier Fjeldstad.

– Dere krever fast ansettelse, men kan det ikke her dreie seg om en midlertidig tilknytning?

– Lovens krav er ganske strenge med tanke på midlertidige ansettelser. Det å levere mat er hovedoppgaven til Food­ora. Om oppdragene kan variere i antall betyr ikke det at arbeidsbehovet er midlertidig. Det er også påfallende at man skaffer arbeidskraft på denne måten under en streik, sier han.

Kaller det streikebryteri

Foodora-budene er organisert i Oslo Transportarbeiderforening. Fredrik Winger i foreningen er ikke nådig i sin karakteristikk av saken.

– Dette er streikebryteri, sier han til Klassekampen.

– De har her et eget selskap som dekker opp for de streikende. Det er spesielt.

– Hva mener dere bør skje?

– De må snarest mulig ansette de som nå er midlertidig ansatt som frilansere. Og de burde unnskylde måten de har oppført seg på ved å bruke disse i prosessen. Om de vil være en profesjonell part er ikke dette måten å være del av en konflikt på.

Winger forteller at de har blitt kontaktet av flere som har blitt innleid på samme måte som budet som nå har krev ansettelse.

– De som er i denne situasjonen, er gjerne nervøse for å ta saker. Vi har ikke kollektiv søksmålsrett, så vi må ha dem med på laget for å ta saken. Vi vet det er flere, og vi får stadig innmeldinger. Det kommer minst én sak til som er lik denne, sier han.

palh@klassekampen.no

Foodora: Vi følger reglene

I en e-post avviser Foodora-­direktør Carl Tengberg at de bedriver streikebryteri:

«Foodora fyller ikke stillingene til den femtedelen av syklistene våre som er i streik. Det er tydelig i utfordringene vi opplever. Men samtidig vokser Foodora fortsatt raskt. Fra august til september vokste vi rundt 10 prosent i Oslo, som betyr et økt behov for syklister. Vi henter inn nye syklister for å dekke den veksten, samtidig som vi respekterer streiken og de som streiker», skriver Tengberg.

Han avviser også at de bedriver ulovlig innleie:

«Foodora følger alle lover og regler. Vi har basert oss på fast ansatte helt siden oppstarten i 2015, mot normen i bransjen, og hatt langt høyere kostnader enn konkurrentene våre på grunn av det. Arbeidskonflikten, og at vi alene angripes, har gjort at også vi må åpne for innleie og frilansere nå. Det synes vi er synd. Vi har ikke fått noen henvendelse om at noen enkeltsyklist vil bli fast ansatt nå, men vi har fått et brev fra LO. Vi kommenterer ikke på personalsaker. Vi kommer ikke til å kommentere det brevet på nåværende tidspunkt, utover at vi ikke kjenner oss igjen i påstandene i det.»