Fredag 20. september 2019 Kultur og medier

• Dagens Næringsliv tilbyr sluttpakker og gavepensjon for 20–25 ansatte • Magasinet-redaksjonen rammes

Kaster om på hele huset

KUTTER I STABEN: På et allmøte i går la sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv fram planene for nedbemanning, omorganisering og kostnadskutt. Mange av de ansatte reagerte med uro og usikkerhet for framtida. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

DN-ansatte må belage seg på å flytte inn i medie­husets nye «bokser», men får ikke få vite hva det innebærer før sluttpakkevinduet lukkes. Ansatte er særlig bekymret for at lørdagsmagasinet blir pulverisert.

MEDIER

Om lag 200 ansatte skal bli til rundt 175 når Dagens Næringsliv (DN) nå gjennomfører en omfattende nedbemanning som følge av sviktende inntekter.

I forrige uke varslet DNs sjef­redaktør Amund Djuve at avisa må spare 30 millioner kroner, hvorav 23 skal tas av personalkostnadene. I går var de ansatte kalt inn til allmøte om sluttpakkene.

Her kom det, ifølge nettstedet Medier24, fram at avisa skal kvitte seg med mellom 20 og 25 ansatte. Alle som fyller 61 år i løpet av året, kan søke om gavepensjon, en tilleggs­ytelse til tidlig pensjon. Øvrige ansatte kan søke slutt­pakker, som varierer fra 4 til 14 måneders varighet.

Kutt i Dagens Næringsliv (DN):

• I forrige uke ble det kjent at NHST Media Group, som eier både Morgenbladet og DN, skal kutte kostnader med til sammen 38 millioner kroner.

• For DNs del betyr det kutt på 30 millioner kroner, hvor 23 millioner skal tas av personalkostnader.

• I går fikk de ansatte i avisa beskjed om at det lyses ut åpne sluttpakker og gavepensjon til dem født i 1958 eller tidligere. Sluttpakkene gir økonomisk garanti fra fire til fjorten måneder, avhengig av ansiennitet.

Vet ikke hvor de skal

Men det er ikke bare størrelsen på sluttpakka som de ansatte må vurdere når de skal i tenkeboksen om sin egen framtid i avisa. Etter at nedbemanningen er gjennomført, skal avisa også omorganiseres til såkalt «matriseorganisasjon». Dagens avdelinger skal slås sammen til «bokser», og de ansatte må belage seg på å flytte på seg. De ansatte skal jobbe mer på tvers av avdelingene i prosjekter.

Det er knyttet stor frustrasjon til at organisasjonskartet ikke skal innplasseres før de ansatte må ta stilling til sin egen framtid i avisa.

«De ansatte er frustrert, med rette, for at det ennå er så mye som er uklart hva gjelder den nye organisasjonen. Mange føler de har et altfor dårlig grunnlag for å fatte en beslutning vedrørende sluttpakke», skriver klubbleder Ingrid Bjørklund i en e-post til Klassekampen.

Den frustrasjonen bekreftes av en DN-ansatt Klassekampen har snakket med.

– Vi får ikke vite hvor vi skal jobbe, eller med hva, eller hvem som skal være vår leder. Vi vet ikke hvilken «boks» vi blir plassert i, før sluttpakkevinduet lukkes, sier vedkommende.

Magasinet brytes opp

Etter det Klassekampen kjenner til, har den planlagte omorganiseringen vært kjent for de ansatte siden i sommer. Avisa skal deles inn i fire nye avdelinger, eller «bokser»:

Nyhet

Meninger

Historiefortelling

Produksjon/visuell (inkluderer blant annet desk og «lese­jegere»)

Aftenposten skrev i går at kultur- og medieseksjonen «Etter børs» skal legges ned. Den nåværende nyhetsavdelingen skal deles opp i «breaking news» og en gravende avdeling.

Samtidig vil det bli opprettet en ny avdeling for «historiefortelling og livsstil».

Etter det Klassekampen får opplyst fra kilder i DN, vil den nye organisasjonsmodellen gå hardt ut over redaksjonen i Magasinet, DNs prisbelønte lørdagsmagasin for featurereportasjer, portretter og kulturstoff.

Magasinets gravejournalister vil få tilbud om å bli overført til nyhetsgruppa. Andre kan bli flyttet til desk, eller til avdelingen for historiefortelling og livsstil sammen med ansatte i fredagsmagasinet D2. Den nye sammenslåtte avdelingen skal bestå av 15 ansatte, inkludert mellomledere. I kolofonen til D2 aleine er det i dag oppført 22 ansatte.

I en e-post til Klassekampen skriver klubbleder Ingrid Bjørklund at det blant de ansatte er stor bekymring for at nedbemanningen vil ramme kvaliteten på produktet:

«Klubben opplever det også som provoserende at det skal tilbys sluttpakker før man har gjort et grundig arbeid med å identifisere alternative kostnadskutt. Vi har forståelse for at det må kuttes kostnader, men synes man begynner i feil ende når man begynner med å kutte ansatte, bedriftens viktigst ressurs».

Det lyktes ikke Klassekampen å komme i kontakt med sjefredaktør Amund Djuve i går. Men til Medier24 sier styreleder i eierkonsernet NHST Hege Yli Melhus Ask at hun har full tillit til at Djuve gjør det som er best for avisa:

«Dagens Næringsliv har under hans ledelse beholdt og styrket posisjonen som Norges beste næringslivsavis. Den gode og viktige kvalitetsjournalistikken har gitt DN Skup-prisen fem av de 10 siste årene, og seinest i fjor ble DN kåret til Årets avis», sier Hege Yli Melhus Ask til Medier24.

kultur@klassekampen.no