Fredag 20. september 2019

Ambassadøren har gitt klar beskjed om at Norge må nå Natos toprosentmål:

USA presser Norge

PÅ STORTINGET: USAs ambassadør til Norge Kenneth J. Braithwaite har hatt møter med flere stortingstopper. Her er han på vei ut av Stortinget 26. mars i år. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.

Nato

USAs president Donald Trump er ikke fornøyd med statsminister Erna Solbergs pengebruk på Forsvaret. Det er beskjeden ambassadør Kenneth J. Braithwaite har videreformidlet i møter med medlemmer av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Klassekampen har fått bekreftet at den amerikanske ambassadøren i møter både før og etter sommeren har gitt klar beskjed til flere stortingstopper om at Norge må nå Natos toprosentmål.

– Han er tydelig og han er ikke fornøyd, sier andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde (Frp).

– Jeg vil si det på den måten: Han var tydelig i sitt budskap og aksepterer ikke argumentasjonen som vi kommer med. De viser til at Norge er det eneste Nato-landet med grense til Russland som ikke når målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, sier Tybring-Gjedde og legger til:

– Han er en veldig flink ambassadør, det må jeg si.

Toprosentmålet:

• På Natos toppmøte i 2014 ble medlemslandene enige om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar før 2024.

• I regjeringens politiske plattform slås det fast at Norge vil bruke mer på forsvar, men ikke at toprosentmålet innfris.

• I juni 2018 sendte Donald Trump et brev til Erna Solberg der han poengterte at Norge er det eneste Nato-landet med grense til Russland som ikke har en klar plan for å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.

• I 2018 brukte Norge 1,62 prosent av BNP på forsvar.

Kan få konsekvenser

Han sier at amerikanerne har vært opptatt av at Norge skal nå dette målet lenge.

– Det som er nytt, er at nå er amerikanerne tøffere om at dette kan få konsekvenser. De sier ikke rett ut at de ikke vil hjelpe oss når det oppstår en vanskelig situasjon, men de viser til at vi ligger tett på Russland, sier Tybring-Gjedde .

– Det kan få konsekvenser for forsvarssamarbeidet?

– Det ligger implisitt i det amerikanerne sier.

USA er utålmodige

Også Høyres Hårek Elvenes bekrefter at han møtte Braithwaite i midten av august.

– Det var et saklig, informativt og respektfullt møte. Ambassadøren gjentok USAs forventning om at Natos vedtak i Wales fra 2014 skal tas på alvor.

– De er utålmodige nå?

– Ja, det er åpenbart. Han presiserte alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen og USAs begrensninger for å ta sikkerhetspolitisk ansvar over den ganske verden samtidig.

– Hva var ditt budskap?

– Mitt budskap var at bevilgningene har økt de siste årene. At andelen av BNP har økt under nåværende regjering, og at bevilgningene til Forsvaret kommer til å øke de neste årene. Men hva det konkret innebærer, vil den neste langtidsplanen gi svar på, sier Elvenes

Har jevnlige møter

Også Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete bekrefter at hun har møtt Kenneth J. Braithwaite.

– Jeg kan bekrefte at jeg var i møte med ambassadøren før sommeren. Det var et godt møte i en hyggelig tone. Vi diskuterte ulike sider av forholdet mellom USA og Norge, blant annet toprosentmålet som USA er opptatt av, sier Navarsete.

Anniken Huitfeldt (Ap), leder av utenriks- og forsvarskomiteen, bekrefter også møtevirksomhet med Donald Trumps mann i Norge:

«Jeg har jevnlig møter med utenlandske ambassadører i Oslo, også USAs ambassadør», skriver Huitfeldt i en tekstmelding til Klassekampen.

På Trumps agenda

KrFs mann i utenriks- og forsvarskomiteen, Knut Arild Hareide, sier at han ikke har hatt møte med ambassadøren om toprosentmålet, men sier de to har jevnlig og god dialog.

– Jeg opplever dette som et spørsmål som Trump har satt på agendaen ganske tydelig. Obama var også opptatt av den problemstillingen, men nå er det en annen diplomatisk måte å sette det på agendaen, sier Hareide.

Klassekampen sendte spørsmål til den amerikanske ambassadøren om hvorfor han har tatt initiativ til møtene, hva som har vært budskapet hans og hvilke politikere og stortingsrepresentanter han har vært i møte med.

Braithwaite svarer skriftlig at «amerikanske diplomater, inkludert ambassadøren, jevnlig møter et bredt spekter av representanter fra norske myndigheter for å diskutere saker som er viktige for begge land».

Han viser til at det er fem år siden Nato ble enige om toprosentmålet.

«Norge er både en grunnleger av Nato og en leder i alliansen, og er finansielt kapabel til å nå disse forpliktelsene. Jeg har understreket at det er viktig for Norge å vise lederskap og nå toprosentmålet i god tid før 2024», skriver Braithwaite.

politikk@klassekampen.no