Onsdag 25. september 2019 Lederen

Blankt papir

• Justitiarius Brenda Hale – Lady Hale – leste i går opp begrunnelsen for den enstemmige dommen i britisk høyesterett om hvorvidt stengingen av Parlamentet i fem uker var i strid med konstitusjonen. Hun understreket at denne saken ikke handler om når og på hvilke vilkår Storbritannia skal forlate EU, men utelukkende om lovligheten av suspensjonen. Høyesterett slår i utgangspunktet fast at statsministeren ifølge britisk lov har rett til å suspendere Parlamentet. Likevel begrenses denne retten – først og fremst av hensynet til Parlamentets uavhengighet. Den utøvende makta kan ikke forpurre eller forhindre de folkevalgte fra å utøve sine konstitusjonelle plikter uten en rimelig begrunnelse.

• Høyesterett konkluderer med at stengingen i høyeste grad forpurret og forhindret Parlamentet fra å utøve sine konstitusjonelle forpliktelser, først og fremst fordi suspensjonsperioden var så lang – hele fem uker. Vanlig prosedyre er at Parlamentet holder stengt fire til seks dager før en trontale. Høyesterett kan heller ikke se at regjeringen har gitt noen rimelig begrunnelse for en så lang oppløsnings­periode, midt i en hektisk innspurt før Storbritannia skal gå ut av EU.

• Regjeringen har hevdet at Høyeste­rett ikke kunne ta opp saken fordi suspensjonen var en del av Parlamentets beslutninger og forhandlinger, som ifølge Bill of Rights fra 1688 ikke kan påklages eller underkjennes av domstolene. Til det svarer Høyesterett at oppløsningsvedtaket ikke var gjort av de folkevalgte. «Det skjedde i overhussalen, men det var ikke deres beslutning. Det var påtvunget dem utenfra. De folkevalgte kunne ikke ta ordet eller stemme over vedtaket. Det er derfor ikke en del av det Bill of Rights beskytter», heter det i dommen. Suspensjonen i fem uker erklæres således for rettsstridig fordi den forhindret Parlamentet i å utøve sine konstitusjonelle plikter. Da Dronningens utsendinger kom til Overhuset med den kongelige forordningen, kom de ifølge Høyesterett derfor med «et blankt papir». Boris Johnsons konstitusjonelle tjuvtriks lyktes ikke. I dag er det britiske parlamentet igjen samlet.