Torsdag 26. september 2019 Lederen

Dyp konflikt

• «Aldri har så mange snakket så utydelig om behovet for tydelighet», skriver VGs kommentator Tone Sofie Aglen om Aps oppsummering av valgnederlaget. Ap-leder Jonas Gahr Støre, som allerede ser ut til å ha gjort seg ferdig med analysen av valgkampen, bidrar heller ikke så mye til større klarhet – og når han forsøker, skapes det nye konflikter. Til Klassekampen tirsdag sa han at klima blir hovedsaken for Ap fram mot neste valg. Ordfører i Osen på Fosenhalvøya i Trøndelag, John Einar Høvik (Ap), sier til Trønder-Avisa at Støre med dette utspillet forskutterer en intern prosess i partiet. Det kan se rolig ut på overflata i Ap, men i virkeligheten er det sterk uenighet om årsakene til valgnederlaget – en uenighet som går helt til topps i partiet og kommer til uttrykk i helt forskjellige forklaringer på hva som er Arbeiderpartiets problem.

• Noen i Ap har vært raskt ute med å utrope valget til en slags seier i og med at det ble rødgrønt flertall i de store byene. I den grad det er behov for å gjøre noe med partiets politikk, handler det om å satse enda mer på klima og miljø. I andre deler av partiet er det en helt annen oppfatning av hva som er årsakene til valgnederlaget. Det var ikke manglende klimaengasjement som gjorde at velgerne forlot Ap, men det faktum at partiet ikke tok et tilstrekkelig kraftfullt oppgjør med regjeringens sentraliseringspolitikk og derfor mistet tillit blant mange tradisjonelle Ap-velgere i Distrikts-Norge. Det er også en utbredt følelse av at Ap ikke ivaretar interessene til partiets tradisjonelle kjernevelgere, arbeidsfolk i by og bygd. I deler av fagbevegelsen i privat sektor opplever man at Arbeiderpartiet i mindre grad enn tidligere står opp for arbeidsplassene i olje- og kraftindustrien.

• Det er et åpent spørsmål hvor lenge disse to helt diametralt motsatte fortellingene – som egentlig er uttrykk for en dyptgående konflikt om hva slags parti Ap skal være – kan leve side om side uten at det trekkes en konklusjon. Å vakle videre med en diplomatisk Støre på toppen som forsøker å gjøre alle til lags, kan være den sikre oppskriften på nye, framtidige valgnederlag.