Fredag 27. september 2019 Innenriks

Rett før Foodora-bud gikk ut i streik, begynte bedriften å leie inn bud gjennom nytt selskap:

Slik fikk de sine nye bud

TILBAKE PÅ JOBB: Jonathan Utby jobbet for Foodora i 2016 og 2017. Han har eget enkeltmannsforetak og ville gjerne ha kontrakt direkte med Foodora, men ble henvist til Easy Freelance.

NY VRI: Foodoras nye sykkelbud leies inn gjennom en metode som kan være på kant med loven.

ARBEIDSLIV

I ukene før Foodora-streiken var et faktum, skjedde det noe i kulissene.

1. august ble selskapet Easy Freelance etablert. 17. august ble det registrert i Brønnøysundregistrene, tre dager før streiken brøt ut. Selskapet har ingen operativ nettside, ingen aktivitet i sosiale medier, og ingen kontaktinformasjon i telefonkatalogen utover en gateadresse.

Det var ikke mulig å få kontakt med noen da Klassekampen torsdag oppsøkte adressa. Men sykkelbud som den siste måneden har søkt jobb i Foodora, har blitt satt i kontakt med nettopp Easy Freelance.

Foodora-streiken:

• 20. august gikk 102 bud ut i streik for å få tariffavtale. Etter flere opptrappinger, er 195 bud er nå i streik. I neste uke blir ytterligere 57 bud, 27 av dem i Trondheim, tatt ut i streik.

LO-advokat Lars Christian Fjeldstad har tidligere sagt til Klasse­kampen at Foodoras Easy Freelance-praksis er ulovlig innleie.

Oslo Transportarbeiderforening har omtalt praksisen som streikebryteri.

Foodora har avvist kritikken og viser til at rekrutteringen er nødvendig fordi selskapet vokser.

– De sa at Easy Freelance er lurt, at vi kunne slippe noe skatt, og at de kunne gjøre papirarbeid mot 5,7 prosent av min lønn. I tillegg har de et bonussystem, sier Utby.

Siden 18. september har han jobbet som sykkelbud for Foodora. Men kontrakten hans er med Easy Freelance.

– Hva synes du selv om prosessen da du begynte å jobbe gjennom Easy Freelance?

– Jeg synes det er litt sleipt. Jeg har snakket med flere som ble redde for å organisere seg, fordi de frykter å miste jobben. Seinere har jeg hørt at selskapet ble opprettet rett før streiken. Jeg mener Foodora har rotet det til for seg selv ved å gjøre det på denne måten, sier Utby.

Foodora har benyttet Easy Freelance til å rekruttere såkalte konsulenter siden midten av august. Klassekampen har vært i kontakt med flere kilder som beskriver samme prosess som Utby. Etter at han begynte å jobbe gjennom Easy Freelance har Utby meldt seg inn i Fellesforbundet, og LO har fremmet krav til Foodora om at han skal få fast ansettelse.

Forrige uke fikk et annet bud i samme situasjon tilbud om fast jobb i Foodora, etter et tilsvarende krav.

Anklages for lovbrudd

Jan Tormod Dege er advokat, har skrevet lærebok om arbeidsrett, og har fått forelagt saken av Klassekampen. Han feller en hard dom over praksisen:

«Det er åpenbart at Easy freelance Norge AS begår lovbrudd ved å leie ut sykkelbud til Foodora», skriver han (se undersak).

Har flyttet rundt

I løpet av Easy Freelance’ korte levetid har selskapet være registrert på tre ulike adresser. Først på den private adressa til eier og styreleder Olle Herman Stark, som framstår som den eneste personen med kjent tilknytning til selskapet.

I tillegg har selskapet være registrert i St. Halvards gate på Vålerenga i Oslo, før en nylig adresseendring oppgir Olafiagangen 5 på Grønland som adresse for virksomheten. Klassekampen har oppsøkt adressene, og det framgår ikke synlig på noen av dem at Easy Freelance har eller har hatt tilhold der. Det er ingen skilt, ringeklokke eller klistremerker som angir at selskapet har virksomhet på noen av disse adressene.

Selskapets nettside fungerer ikke, men domenet er registrert på selskapet TMM Norway AS. Det er registrert på Joachim Sundby, som er såkalt performance manager i Foodora.

Engasjerer advokat

Etter flere forsøk lyktes det Klassekampen onsdag å opprette kontakt med Stark. Han fikk oversendt en rekke spørsmål som han ba om tid til å besvare.

I en tekstmelding torsdag ettermiddag skriver han: «Jeg rekker nok ikke lunsjtid i morgen, men jeg skal prøve å gjøre det så raskt som mulig». I en e-post fredag skriver imidlertid Stark: «Det bes om forståelse for at spørsmålene gjelder virksomhetens interne forhold og som derfor ikke vil bli besvart».

En snau time seinere kommer en e-post fra Håkon Juell Hassel i advokatfirmaet Elden, som opplyser at Easy Freelance har «henvendt seg til undertegnede for bistand i lys av den verserende saken, derunder for gjennomgang av virksomhetens kontrakter mv. Spørsmål knyttet til saksforholdet vil til orientering ikke bli kommentert».

Klassekampen har kontaktet Foodora for å høre om deres forhold til Easy Freelance, og for tilsvar på kritikken fra Dege.

Per e-post skriver Foodoras direktør Carl Tengberg:

«Dere komme med en rekke antakelser. Det er ikke riktig at Foodora leier inn syklister for å erstatte streikende. Det er driftsproblemene vi opplever under streiken bevis på. Vi ansetter og vi benytter oss av oppdragstakere for å dekke veksten vår, som har vært stor gjennom hele våren og sommeren – og som fortsatt var på ti prosent fra august til september. Vi ansetter og vi benytter oss av oppdragstakere også for å erstatte naturlig utskifting, som alltid er svært høy rundt sommeren og utover høsten. Påstander om noe annet er grove spekulasjoner. Det er helt feil å antyde at Easy Freelance ble opprettet for oss. Men vi tar bekymringene som har kommet fra LO på største alvor, og vi jobber akkurat nå med å gå gjennom detaljene. Om noe ikke er som det skal, så lover jeg at vi kommer til å ta tak i det og rydde opp. Foodora har helt siden oppstarten vært opptatte av å gå foran som et ryddig og rettferdig selskap i en ny del av økonomien. At vi tvinges til å drive mer som konkurrentene våre nå, endrer ikke det.»

palh@klassekampen.no

bjornk@klassekampen.no

– Et åpenbart lovbrudd

Klassekampen har lagt fram saken, inkludert arbeids- og oppdragskontraktene som knytter Easy Freelance-engasjerte bud til Foodora, for advokat Jan Tormod Dege. Han har skrevet lærebok om arbeidsrett, og feller en hard dom over den nye rekrutteringspraksisen.

«Det er åpenbart at Easy freelance Norge AS begår lovbrudd ved å leie ut sykkelbud til Foodora. Lovlig utleie er kun tillatt fra bemanningsforetak som er registret hos Arbeidstilsynet, noe Easy freelance Norge AS ikke er pr. 25.09.2019 og har aldri vært det. Utleier har Foodora som sin eneste oppdragsgiver. Kontraktene med budene er knyttet opp til dette», skriver han.

Selskapet er ikke registrert som et bemanningsselskap, som er et krav fra Arbeidstilsynet for selskap som skal formidle arbeidskraft.

Easy Freelance oppgir heller ikke at de driver med bemanning. Selskapets oppgitte formål til Brønnøysundregistrene, er å: «Selge tjenester og varer innen fakturering for frilansere – og annet som naturlig sammenfaller med dette (…).

Dege mener Foodora selv er med på et lovbrudd «ved ikke å undersøke om utleier har lov til utleie av arbeidskraft». Han mener Foodora må ansette de innleide budene fast.

«Forholdet mellom utleier og Foodora er grovt og bryter ethvert forhold om den lojalitet det skal være mellom partene i arbeidslivet. Den konstruksjon de her har lagt opp til er en fiksjon på lavt nivå som er ytterst gjennomsiktig», skriver arbeidsrettsadvokaten.