Mandag 30. september 2019 Lederen

Dårlig råd

• Det siste halvåret har vi vært vitne til en formidabel folkelig mobilisering mot vindkraftutbygging i Norge. Foranledningen er at Norges vassdrags- og energidirektorat i vår utpekte et hundretalls kommuner som spesielt egnet for vindturbiner. Motstandernes motivasjon varierer fra sted til sted, men noen temaer går igjen: Vindparker og tilhørende infrastruktur skjærer mange steder gjennom uberørt natur. Turbiner på 150 meter betyr ødelagt utsikt og støy i populære turområder. I tillegg skaper anleggene få varige arbeidsplasser og magre skatteinntekter lokalt. Da Klassekampen tidligere i september gikk gjennom de berørte kommunenes holdning til vindkraft, fant vi at nesten alle er negative til utbygging.

• Dette bekymrer SV-er Thor Egil Braadland og Høyre-medlem Bård Standal, som til daglig arbeider som henholdsvis politisk rådgiver og advokat. I en kronikk på NRK.no argumenterer de for at en storstilt vindkraftutbygging er nødvendig for å løse klimakrisa. Den lokale motstanden mot vindturbiner, mener de, er ikke verdt å lytte til: «I praksis er det utsikten til noen vindmølleblader man snakker om». De foreslår en regel om statlig reguleringsplan i alle vindkraftprosjekter, slik at lokalt folkevalgte koples ut av prosessen.

• Det er lett å være enig med Braadland og Standal om at en oljenasjon som Norge har et stort ansvar for å løse klimakrisa. Samtidig er det vanskelig å se for seg en dårligere måte å gjøre det på. På Facebook utbroderer Braadland argumentet sitt. Han skriver at han forstår at folk er kritisk til vindturbiner, men legger til: «jeg tror også mange ikke er klar over at Norge eksporterer over én million tonn CO2 hver dag til kontinentet i form av gass som brennes.» Vi for vår del er overbevist om at Norges innbyggere vet at vi er en stor eksportør av gass. Ideen om at folkelig politisk engasjement bunner i manglende kunnskap, griper dessverre om seg. Skal vi omstille oss til et samfunn som tar hensyn til naturens tålegrenser, må innbyggerne involveres, ikke tvinges.