Onsdag 2. oktober 2019 Lederen

Gledelig

• Det nye rødgrønne fylkesrådet i Viken forplikter seg til å foreslå å oppløse gigantfylket etter neste valg. Planene om å bygge et nytt fylkeshus i Bærum skrinlegges. Det er en svært gledelig beslutning. Sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud – i likhet med den tilsvarende for Troms og Finnmark – mangler fullstendig folkelig legitimitet. Det finnes knapt den politiker som er villig til å forsvare den. Å insistere på at åpenbart feilaktige vedtak skal opprettholdes, er ikke bare galt, det bidrar også til økt politikerforakt.

• Før valget sa Aps toppkandidat i Viken, Tonje Brenna, at hun ikke ville svare på om partiet ville støtte oppløsning av Viken. Den samme holdningen ga Skjalg Fjellheim i Nordlys uttrykk for da han oppfordret politikerne i Troms og Finnmark om å fullføre sammenslåingen slik at det blir umulig å gjenopprette fylkene etter neste valg. Det skaper et inntrykk av at man har vært for en sammenslåing hele veien. Vi kan takke Sp for at denne peergyntske vankelmodigheten – «protestere for all verden, men bli med på ferden» – nå er en saga blott. Viken-plattformen er så klar at den ikke kan bortforklares.

• Ap – og Skjalg Fjellheim – har noe å lære av Sp her. I møte med sterke politiske og økonomiske sentraliseringskrefter som overkjører lokaldemokratiet og bryter med grunnleggende verdier i det norske samfunnet – tjenester der folk bor og et allsidig arbeidsmarked i hele landet – har motkreftene ikke noe annet valg enn å sette foten ned. I politireformen og forsvarsforliket valgte Aps saksordførere i Stor­tinget å stole på regjeringens saksframstilling – og endte derfor opp som politiske gisler for høyresida. I går kom et nytt framstøt i den pågående sentraliseringsoffensiven: forslaget om å fjerne to tredeler av landets tingretter. I Klassekampen i går avviste Aps Lene Vågslid kuttforslaget. Vi håper og tror at dette innvarsler en sterkere motstand fra Ap mot den storstilte sentraliseringen som nå drives fram av Solberg-regjeringen i strid med 200 års politisk og demokratisk strev for en folkelig og lokalt forankret offentlig forvaltning.

Artikkelen er oppdatert: 2. oktober 2019 kl. 08.42