Lørdag 5. oktober 2019 Politikk

• Sentrale MDG-ere inn i Europabevegelsen • Oslo-topp håper på EU-ja i MDG

Grønne heiser EU-flagg

EU-VENN: Hanna E. Marcussen, MDG-byråd for for byutvikling i Oslo kommune, mener de store globale krisene gjør behovet for forpliktende internasjonalt samarbeid større. FOTO: SIV DOLMEN

SIER JA: MDG-profiler tar plass i Europabevegelsens sentralstyre. Byråd i Oslo, Hanna E. Marcussen, mener EU trengs for å løse klimakrisa.

mdg

MDG blir tungt representert i Europabevegelsen. Det viser innstillingen til nytt sentralstyre for organisasjonen som skal velges på landsmøtet i Oslo fredag 18. og lørdag 19. oktober.

Byutviklingsbyråd fra Oslo MDG Hanna E. Marcussen, og fylkespartileder fra Vestland MDG Øyvind Strømmen er begge innstilt til det nye sentralstyret.

Valgkomiteens leder, Øystein Moen, skriver i en pressemelding at Europabevegelsen er spesielt fornøyd med å få Marcussen med på laget.

«Hun er en av pionerene i MDG og ønsker nå å bidra til at miljø og klima løftes inn i den norske EU-debatten. Det er blitt vanskelig å bruke miljø som et nei-argument, når EU har høyere ambisjoner på miljø enn utenforlandet Norge», skriver Moen.

Europabevegelsen

• Hanna Marcussen og Øyvind Strømmen i MDG er innstilt som nye sentralstyremedlemmer i Europabevegelsen.

• I tillegg er Morten Skandfer (V), Aase Marthe Horringmo (H) og Bjørn Tore Ødegården (Ap) innstilt som nye sentralstyremedlemmer.

• Heidi Nordby Lunde (H) og Fredrik Mellem (Ap) fortsetter som henholdsvis leder og nestleder.

• Nåværende sentralstyremedlemmer Torbjørn Wilhelmsen og Ida Hjeltnes fortsetter i sine verv.

Klima og brexit

Marcussen selv sier til Klassekampen at hun engasjerer seg i Europabevegelsen fordi EU er viktig for å løse klimakrisa.

– De store globale krisene, klimakrisa og tap av biologisk mangfold, gjør behovet for forpliktende internasjonalt samarbeid større. EU er ikke perfekt, men har vært en kraft i disse spørsmålene.

– I tillegg er EU en av de viktigste motvektene mot de nasjonalistiske strømningene vi ser i Europa, mens brexit og nasjonalistiske partier er i vekst, legger hun til.

I dag sier MDG ja til EØS, men har ikke et avklart standpunkt for eller imot norsk EU-medlemskap.

Marcussen sier at hun opplever at «stadig flere i MDG ser at EU kan være en positiv drivkraft i klimaspørsmålet.

– MDG har både ja-folk og nei-folk i partiet. Men debatten om EU er nyansert, folk ser at EU har både positive og negative sider, sier hun.

Marcussen sier spørsmålet om norsk EU-medlemskap ikke er høyt på agenden i MDG i dag, men dersom det skulle bli det, håper hun partiet sier ja til EU.

– Det er viktig med en debatt om EU-spørsmålet i partiet. Samtidig har vi ikke dårlig tid. Norsk EU-medlemskap er ikke en aktuell problemstilling akkurat nå, men fordi Norge er medlem i EØS, bør MDG ha tanker om hvordan EU skal utvikle seg. Våre søsterpartier i Europa er i dag pådrivere for å gjøre EU grønnere og mer demokratisk.

Styrket klimaprofil

Leder i Europabevegelsen, stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H), er glad for å få Marcussen inn i sentralstyret. Hun tror det vil bidra til å styrke Europabevegelsens klimaprofil, og håper også at MDG en dag vil si ja til EU.

– Alle som ønsker en vellykket klimapolitikk, må anerkjenne at EU er den viktigste mekanismen vi har. EU er et forpliktende samarbeid med reelle tiltak. Parisavtalen, derimot, er uforpliktende, sier hun.

Lunde tror klimadebatten kan aktualisere EU-spørsmålet på ny.

– Med det klimaengasjementet man ser blant unge i dag, tror jeg mange vil se at EU er en viktig pådriver for å løse klimakrisa, både når det gjelder pisk og gulrot.

Fylkesleder i Vestland MDG, Øyvind Strømmen, har vært aktiv i Europabevegelsen i Hordaland i en årrekke. Nå tar han steget inn i sentralstyret.

Han mener Europabevegelsen har behov for organisatorisk fornyelse.

– Europabevegelsen har vært veldig opptatt av å snakke om næringslivet, og hva næringslivet har å tjene på norsk EU-medlemskap, sier Strømmen.

– Men mange EU-motstandere er fullt klar over at handelen ville vært tjent med medlemskap, og er fortsatt imot. Jeg er opptatt av å få fram EUs betydning på andre områder. Som EUs rolle i å skape fred i Europa, og for å løse klimautfordringen.

Skiftet syn på EU

Strømmen sier han skiftet ståsted i EU-spørsmålet etter å ha bodd i Belgia og vært aktiv i De Grønne der.

– Jeg opplevede at jeg var på politisk linje med dem i de fleste saker. Men de var for EU, og jeg var imot. Jeg leste meg opp på europeisk historie og EU, og skiftet syn.

Strømmen ser ikke noe behov for «en splittende EU-debatt» i MDG.

– Jeg har selv valgt å ta mitt EU-engasjement inn i Europabevegelsen framfor i MDG. Men jeg håper MDG kan bidra til å løfte debatter om europeisk politikk.

politikk@klassekampen.no