Mandag 7. oktober 2019 Innenriks

Både fastlegen og psykologen til Anniken Nymo mener hun bør få uføretrygd:

Overstyrt av Nav-legen

EN BRA DAG: Fastlegen og psykologen mener Anniken Nymo er for sjuk til å jobbe, men Nav mener hun må prøve å gå ned i vekt for å få uføretrygd. Her fra en god dag i august i år. FOTO: PRIVAT

AVSLAG: Anniken Nymo fra Harstad har sterke smerter og alvorlig angst og depresjon. Fastlege og psykolog mener hun ikke klarer å jobbe, men Nav-legen mener hun først må gå ned i vekt.

HElse

I neste års statsbudsjett som legges fram i dag, kuttes det stort i arbeidsavklaringspengene (AAP) til dem under 25 år. Målet med de siste årenes innstramminger i ordningen har vært å få flere unge ut i jobb, ifølge arbeidsminister Anniken Haugli (H).

Navnesøster Anniken Nymo fra Harstad er ung, på AAP og skulle ønske hun kunne jobbe, men det går ikke. Hun har søkt uføretrygd med støtte fra psykolog og fastlege, men Nav har sagt nei fordi deres rådgivende lege er uenig med Nymos egen lege.

Nymo har gått til psykolog de siste tjue årene, vært utredet av smerteklinikk og blitt diagnostisert med alvorlige psykiske lidelser og smertesykdommen fibromyalgi.

– Noen ganger er det så vondt at jeg ikke kan få en klem uten å hyle av smerte, sier Nymo.

I snart fire år har hun fått AAP mens Nav og helsevesenet sjekker hva som feiler henne og om hun kan jobbe.

– Jeg har gått på kurs, prøvd å jobbe, via Nav og på egenhånd, men til slutt sa det totalt stopp psykisk og fysisk, sier Nymo.

Rådgivende leger i Nav:

• Nav har 110 leger som kan gi saksbehandlere råd når folk søker om ulike ytelser.

• De fatter ikke egne beslutninger.

• Det er ikke krav til spesialistutdannelse for å bli rådgivende lege i Nav.

Veier for mye og for lite

Verken fastlegen eller psykologen, som kjenner Nymo godt, mener hun kan jobbe slik situasjonen er nå, og i januar søkte Nymo om å få uføretrygd.

Det får hun ikke. Navs rådgivende lege mener hun først må oppsøke hjelp for å gå ned i vekt, da dette «vil ha store konsekvenser for helseplagene».

Legen anbefaler også et opphold på en rehabiliteringsinstitusjon, med mål om å få Nymo tilbake i jobb.

– Saksbehandleren og den rådgivende legen i Nav har aldri møtt meg eller fastlegen min, men likevel er det de som i praksis avgjør saken min, sier Nymo.

Det er nemlig ikke de lokale Nav-kontorene, men det statlige Nav Arbeid og ytelse som bestemmer om folk får uføretrygd. Nymo har tidligere søkt om plass ved Senter for sykelig overvekt i Harstad, men kom ikke inn fordi hun hadde for lav BMI.

Både psykologen og fastlegen skriver til Nav at det uansett ikke vil hjelpe å sende Nymo på en rehabiliteringsinstitusjon. De psykiske plagene er for store, og oppholdet vil ikke gjøre henne i stand til å jobbe, ifølge dem.

Psykologen frykter forverring, og fastlegen går så langt som å skrive til Nav at det er «uforståelig at NAV avviser søknad om uføre» for Nymo.

Redd for å miste dyrene

Likevel opprettholder Nav avslaget fordi det er «vanskelig å se vekk fra dette (Nav-legens vurdering, journ.anm.) uansett hva psykolog eller klager selv måtte mene».

– Det var hardt nok å innse at jeg kanskje aldri kan jobbe, men denne kampen gjør meg enda sjukere. Jeg vil bare leve et verdig liv, sier Nymo.

I april slutter arbeidsavklaringspengene å komme. Etter regjeringens innstramminger i ordningen, er det blitt vanskeligere å få utvidet tida selv om man ikke er ferdig avklart før tida er omme. For Nymo kan det bety at hun er for sjuk til å jobbe, men ikke har rukket å overbevise Nav om at hun bør få uføretrygd. Da kan hun plutselig stå uten inntekt.

– Hvis jeg mister inntekten, vet jeg ikke hva jeg gjør. Jeg har hørt om flere som må selge eiendelene eller dyrene sine for å få sosialhjelp. Jeg har to katter som gjør at jeg ikke er alene, og jeg er avhengig av bilen for å leve.

Nav svarer

Nav tviler ikke på at Nymo har alvorlige helseplager som påvirker mulighetene til å jobbe, og de skjønner at situasjonen er en påkjenning, ifølge Ellen Christiansen, direktør i Nav Arbeid og ytelser.

«Før vi kan innvilge uføretrygd krever loven at det er helt avklart om hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak kan føre fram. (…) Vår rådgivende lege mener det ikke kan utelukkes at dette (hjelp med overvekt, journ.anm) kan føre til at arbeidsevnen bedres», skriver hun i en e-post.

At Nymo er ung påvirker også vedtaket. Rådgivende lege ble spurt fordi saken er kompleks.

«En uttalelse fra rådgivende lege handler ikke om å overprøve fastleger eller spesialister. Men selv om spesialisten og fastlegen kjenner AN, har vår rådgivende lege all dokumentasjon tilgjengelig», skriver Christiansen.

Nav har ikke tall på antall ganger Navs leger har vært uenig med fastleger eller spesialister.

Nymo har klaget på avslaget, og saken er hos Nav Klageinstans.

ainah@klassekampen.no

Ikke uvanlig

– Jeg har hørt mange vedtak som dette, sier Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen, om Anniken Nymos situasjon.

– Leger og spesialister blir satt til side til fordel for hva rådgivende lege anbefaler, sier hun.

Thoresen startet for noen måneder siden organisasjonen AAP-aksjonen med mål om å reversere regjeringens innstramminger i reglene for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP). Organisasjonen har allerede nesten tusen medlemmer.

Facebook-gruppa med samme navn har over 8000 medlemmer. Hvis man søker på «rådgivende lege» i gruppa, kommer det opp en rekke innlegg hvor folk forteller om avslag på stønad og hvor Navs leger mener noe annet enn fastleger og spesialister. Thoresen mener det er et problem at Nav-legene ikke møter menneskene de skal vurdere.

– De rådgivende legene møter jo bare papirene til pasientene, sier hun.