Onsdag 9. oktober 2019 Lederen

Mindre stat

• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige «ostehøvelkutt». De innebærer at offentlige etater får en reduksjon på 0,5 til 0,7 prosent av sine driftsutgifter hvert år. Nå går reformen inn i sitt sjette år, og osten blir stadig mindre. Til sammen utgjør kuttene mange stillinger i statens helseforetak og i justissektoren, og for mindre institusjoner har kuttene allerede kommet på et nivå som gjør det vanskelig å utføre lovpålagte oppgaver. Leder av Domstolsadministrasjonen Sven Marius Urke sier at kuttene nå i hovedsak tas gjennom nedbemanning, til tross for at bare halvparten av tingrettene i dag greier å holde seg innenfor Stortingets krav til saksbehandlingstid.

• Representanter for den statlig finansierte kultursektoren forteller på våre kultursider i dag at kuttene går direkte utover tilbudet til publikum. For universitetene og høyskolene er de samlede kuttene nå oppe i om lag 1,3 milliarder kroner. I tillegg rammer kuttene ansatte og pasienter i helsesektoren, og lista er lenger. NTL-leder Kjersti Barsok sa til NTB da statsbudsjettet ble lagt fram i går, at «dette betyr fortsatt rasering av statlig sektor, med store konsekvenser for innbyggernes rettssikkerhet, velferd og trygghet».

• «Som i næringslivet er det også i offentlig forvaltning et potensial for å bli mer effektiv», skriver regjeringen i sin begrunnelse for å fortsette reformen. Det er nok mange utgiftsposter i offentlig sektor som med fordel kan kuttes, men uprioriterte kutt er fullstendig feil vei å gå. Slik unngår regjeringen å prioritere, men risikerer samtidig å ødelegge allerede smidige institusjoner og gi befolkningen dårligere tilbud. År for år bygger regjeringen nå ned statlig sektor, uten øyne for den vesentlige forskjellen på den og næringslivet: At staten utfører samfunnets kjerneoppgaver. Kutt i unødvendig byråkrati bør styrke staten, ikke rasere den. Kanskje er det så enkelt som at regjeringen rett og slett ønsker en mindre stat.