Fredag 11. oktober 2019 Innenriks

Streik stanset nasjonal togtrafikk i to timer i protest mot EUs jernbaneregler:

Nekter å ha EU i førersetet

STOPPET TRAFIKKEN: Jernbaneansatte gikk til politisk streik i går mot innføringen av EUs fjerde jernbanedirektiv. Kollektivtrafikken sto over hele landet, mens disse marsjerte fra Jernbanetorget i Oslo til Stortinget.

KONTROLL: Snart går toget for norsk råderett over jernbanen. Torsdag lammet ansatte på tog, buss og bane kollektivtrafikken i protest mot at EU får kontroll over togene.

TOG

– Det er trist at vi skal miste herredømmet over togene i Norge. Min største bekymring er hva som skjer med arbeidsplassene våre i framtida, sier lokomotivfører Atle Snapa i Vy.

Klassekampen møter ham og lokførerkollegene Yvonne Log og Christopher Holager på et passasjertomt tog på Oslo Sentralstasjon. Egentlig skulle toget vært halvveis til Halden, men på Oslo S står togene bom stille og perrongene er tømt for folk.

«Innstilt – det kjøres ikke alternativ transport for tog på grunn av politisk streik», lyser det i gult bak samtlige avganger på Europas største togtavle i hallen på Oslo Sentralstasjon. Under tavla murres det fra en gruppe amerikanske turister som ser ut som de lengter hjem til et arbeidsliv uten sterke fagforeninger.

Samme beskjed er gått ut til reisende med tog, buss og bane over hele landet.

EUs jernbanepakke 4:

• EUs jernbanepakke 4 inneholder en rekke lover som vil gjelde persontransport med tog i Norge.

• Målet med pakka er å harmonisere regelverk og organisering av jernbane­drift i Europa.

• Pakka innebærer at persontransport på tog skal konkurranseutsettes. Alle aktører EU har godkjent, kan delta i konkurransene.

• Ap, SV, Rødt og Sp vil bruke vetoretten i EØS-avtalen mot pakka.

EU-tilpasning på skinner

Årsaken til streiken er at regjeringen skal gjøre EUs fjerde jernbanepakke til norsk lov. Det skjer til tross for at alle opposisjonspartiene på Stortinget og de ansatte i transportsektoren har bedt dem bruke vetoretten mot lovforslaget.

EUs jernbanepakke innebærer at: Norge pålegges å konkurranseutsette persontrafikk med på jernbanen.

Omfattende deler av norsk jernbanedrift, som sikkerhetsgodkjenning, vil underlegges EUs jernbanebyrå i Lille i Frankrike.

Regjeringen åpnet allerede i 2015 for konkurranseutsetting av persontog-strekninger gjennom jernbanereformen, men lokføreren er likevel kritisk til at konkurranseutsetting skal bli en del av EØS-­reglene.

– Jernbanereformen er et speilbilde av EUs jernbanepakke, men konkurranseutsetting vedtatt av en blå regjering kan skrotes. Blir EUs jernbanepakke vedtatt, blir det konkurranse for evig, som er så å si umulig å bli kvitt, sier Yvonne Log, som har kjørt tog siden 1996.

Blandede resultater

Konkurranse i persontrafikk på tog har vært normen lenge i flere EU land. Ikke alltid med heldig resultat. Storbritannia har hatt konkurranse på togene siden 1990-tallet. Sverige startet privatisering på samme tid og åpnet for full konkurranse i 2010. I begge land er det nå store flertall i befolkningen for å renasjonalisere togtilbudet.

Lokomotivførerne Klassekampen møter, frykter konkurransen over tid vil gå ut over bemanning bak i toget. I flere land har togselskaper byttet konduktørene med uutdannede serviceverter eller droppet dem fullstendig på kortere strekninger, for å spare penger.

– Når strømmen går, kjøreledning ryker eller ved en påkjørsel, trenger man konduktører som kan tog. Det handler også om sikkerhet for passasjerene, sier Log.

Både hun og Holager har opplevd personpåkjørsler og er opptatt av at lokførerne ikke blir alene med ansvaret.

– Jeg opplevde en påkjørsel på Kolbotn. Da var ambulansen der på ti minutter. Kjører du på noen midt mellom for eksempel Sarpsborg og Halden, kan det ta timevis. Da kan du ikke ha ansvar for to hundre passasjerer samtidig, sier Holager.

Regjeringen avviser at jernbanepakke fire betyr at Norge avgir suverenitet til EU.

– Dette handler om å skape sømløs jernbanedrift i hele Europa til passasjerenes beste, sier Anders Bjørnsen Werp (H), statssekretær i Samferdselsdepartementet til Klassekampen.

jos@klassekampen.no