Lørdag 12. oktober 2019 Anmeldelse

Lost in liberalism

ALTERNATIV: Linn Stalsberg trekker forbindelser mellom utbrenthet og utarmede naturressurser. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Ideologi: Linn Stalsberg viser hvordan nyliberalismen virker i kropp og sinn.

ANMELDELSE

Arbeidet med denne anmeldelsen begynner på verste, nyliberale vis: Siden Posten som kjent ikke lenger har som ambisjon å gå med posten, men å gå med overskudd, kan man ikke regne med at det tar et døgn å få sendt Linn Stalsbergs nyeste bok fra Tøyen i Oslo, hvor Forlaget Manifest holder hus, til Landås i Bergen. I denne vidunderlige nye verden tar det i beste fall en uke. Vi ble lovet at opphevingen av postmonopolet skulle føre til bedre tjenester, i stedet har det ført til at forsendingstiden mellom Norges to største byer har blitt sjudoblet, og jeg har blitt tvunget til å kjøpe et lesebrett jeg ikke har lyst på, fra en av verdens rikeste menn, for i det hele tatt å kunne utføre jobben min.

I boka, med tittelen «Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur», gjør Stalsberg to viktige ting. Det første og mest grunnleggende er at hun viser at nyliberalisme ikke er et tulleord noen sure venstresidefolk har funnet på for å klage på tingenes, og særlig regjeringens, tilstand. Nyliberalisme, viser hun, er en villet ideologi som representerer noen få og svært velstående menneskers interesser, og som overraskende fort har vunnet hegemoniet i et overveldende antall land. Det fører oss til Stalsbergs andre viktige poeng: Ikke bare har nyliberalismen endret måten vi organiserer økonomien og livsgrunnlaget vårt på. Den endrer også oss, i kropp og sinn, på en slik måte at det ikke er så lett å forestille seg alternativer, selv når det er det vi vil mest av alt.

SAKPROSA

Linn Stalsberg

Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur.

Forlaget Manifest 2019, 190 sider

Mens jeg ventet på boka og lot meg frustrere over Posten, kunne jeg blant annet scrolle gjennom Facebook-feeden min, som akkurat denne uka flommet over av indignerte kulturfolk på venstresida som lot seg sjokkere over menneskesynet finansspekulantene i NRK-serien «Exit» legger for dagen. Jeg var enig. Heller ikke jeg syntes denne kokainrusede versjonen av Olsenbanden var spesielt sjarmerende. Men, tenkte jeg i mitt stille sinn: Man trenger jammen ikke skrape langt ned i kulturlivet heller, før man finner erklærte Rødt-sympatisører som uten blygsel aksepterer at det er forfatterens markedsverdi som bestemmer inntekten hennes, folk som snakker vennlig til deg på tomannshånd, men som overser deg i større selskaper fordi du ikke er ansett som kul av tilstrekkelig mange, eller forfattere som stadig diskuterer hvem som er best, til forveksling likt gjenger av smågutter i heftig disputt over Messi vs. Ronaldo. Individualisme, konkurranse og hierarkisk tenkning vinner frem i skoler, barnehager, i barneidrett og på arbeidsplasser. Vi kulturfolk er på ingen måte skjermet.

«For å forstå nyliberalismen», skriver Stalsberg, «trenger du bare å forstå et ord: Vekst.» Selve ideen om at økonomien bør vokse og bli større, er det fundamentet hele vår tilværelse hviler på. Vi må produsere flere varer og enda flere tjenester, stadig raskere, stadig mer effektivt, for å lage et enda større overskudd til et lite, overprivilegert mindretall. Men for de aller fleste er det bare utbrenthet, fremmedgjøring og utarmede naturressurser som venter i den andre enden.

I en klar og engasjerende prosa tar Stalsberg for seg både nyliberalismens ideologi, dens effekt på menneskesinnet, vår nyere politisk historie og hvordan alt dette henger sammen med rovdriften på natur og klima som har så fatale konsekvenser for dem som kommer etter oss. Hun tenker godt og hun skriver godt, og det er nesten så jeg skulle ønske at hun hadde frigjort seg enda litt mer fra de mange referansene til filosofer og samfunnsvitere som Nancy Fraser, Karl Polanyi, Arne Johan Vetlesen, Ola Innset og flere. På den annen side: Gode bøker utløser alltid enten lysten til å skrive mer, eller til å lese mer, og denne gjør begge deler.

Som den lange litteratur­listen indikerer, er ikke Stalsberg den første til å tenke disse tankene, og det er for så vidt heller ikke poenget. Det hun ønsker, er å engasjere til endring, noe hun mener bare kan skje dersom vi klarer å sette målet om mindre forbruk i et mer positivt lys. Mer tid og mer fellesskap burde vel være forlokkende nok for oss ensomme og utbrente?

Ja, tenker jeg når jeg leser. Til helvete med alt sammen. Til helvete med Posten og forsendinger av møbler og bøker over kontinentet i store, forurensende lastebiler fulle av skjeggkre. Til helvete med mobiltelefoner som ikke lar seg reparere, til helvete med den konstante nedverdigelsen det er å være et produkt du selv skal selge.

Jeg legger fra meg boka, og sjekker jobbmailen en siste gang. Så stiller jeg alarmen på mobilen på klokka seks dagen etter, så jeg skal rekke en treningsøkt før jeg går på kontoret. Vi er alle nyliberalister.

bokmagasinet@klassekampen.no