Tirsdag 15. oktober 2019 Innenriks

Dagen før Fellesforbundets skjebnevedtak om EØS-avtalen kaster Støre seg inn i striden:

Støre snur om EØS

TETT PÅ NERVEN: Å tale på Fellesforbundets landsmøte er et av de mest spennende oppdragene Jonas Gahr Støre (Ap) har hatt som partileder, forteller han.

I MØTE: Tidligere har Ap-ledelsen avvist forslag om å utrede EØS. Nå sier Støre at det kan være en god idé.

ARBEIDSLIV

I mai i år sammenliknet Jonas Gahr Støre ideen om å utrede alternativer til EØS-avtalen med å fortelle kona gjennom 30 år at han ønsket å utrede alternativer til ekteskapet.

Fem måneder seinere har Ap-lederen en helt annen innstilling.

– Vi mener EØS er et godt svar. Det er vårt utgangspunkt. Men en utredning som gir bedre forståelse av handlingsrommet som EØS åpner, kan være en god idé, sier Støre.

I dag går Ap-lederen på talerstolen på Fellesforbundets landsmøte i Oslo. Det altoverskyggende temaet på årets landsmøte er striden om EØS-avtalen.

Flere av delegatene vil at forbundet skal gå inn for å si opp hele avtalen. Forbundsledelsen støtter det de ser på som et kompromissforslag om å støtte en offentlig utredning av alternativer til EØS.

Fellesforbundet:

• Det største fagforbundet i privat sektor. Har landsmøte på Folkets Hus i Oslo 11. til 16. oktober.

• Hadde 142.591 medlemmer ved årsskiftet. Siden da har Transportarbeiderforbundet, med rundt 20.000 medlemmer, sluttet seg til forbundet.

• Ledes av Jørn Eggum. Eggum stiller til gjenvalg på lands­møtet.

Splittet sal

Ap-ledelsen har lenge nektet å støtte utredningsforslaget. Både Støre selv og nestleder Bjørnar Skjæran har svart at Ap støtter EØS-medlemskap og at de ikke kan støtte en utredning. Nå er Støre langt mindre kategorisk.

– Mitt utgangspunkt er at ingen blir mindre klok av kunnskap. Så det å avvise kunnskap i utgangspunktet, har jeg lite sans for, sier Støre.

Forslaget som støttes av forbundsledelsen går ut på at Fellesforbundet ber regjeringen om å lage en offentlig EØS-utredning. Den skal ta for seg både hvilke alternativer som finnes til avtalen og det politiske handlingsrommet innenfor EØS.

Støre understreker at han ikke støtter en utredning av alternativer til EØS-avtalen.

– Ap har ikke den meningen. Avtalen har tjent Norge godt. Vi hadde landsmøte i april, og lyttet du til debattene om det internasjonale der, var det stor tilslutning til EØS. EØS er ikke perfekt, og vi trenger å jobbe med å gjøre den bedre. Vi er åpne for å hente inn mer kunnskap så vi kan bruke handlingsrommet bedre. Men det viktigste nå er å bytte regjering i Norge, ikke å bytte avtale med Europa.

Nei kan gi usikkerhet

Støre sier at han forstår dem som ønsker å få Fellesforbundet til å si nei til EØS, men at de skriver ut feil medisin.

– Europaspørsmålet går til kjernen av manges politiske overbevisning over et bredt felt. Mange, og det har jeg forståelse for, er urolige for uakseptable forhold i deler av arbeidsmarkedet. Spørsmålet vi da må stille, er om det å gå ut av EØS-avtalen er svaret på den utfordringen? Vil vi dagen etterpå da kunne fikse og ordne, rydde opp i arbeidslivet? Vi i Ap tror ikke det er rett vei å gå. Problemene og utfordringene som da vil oppstå, er mange. Mange er kjente, og noen må utredes nærmere.

– Hvilke problemer mener du?

– Det kjente er usikkerheten som oppstår. Der holder det å se til Storbritannia, med all usikkerheten som oppstår når du skal gå ut uten å vite hva du får i stedet. Selv om du utreder alternativer, er det ikke gitt at det er det du får i stedet. Du kan godt utrede en Canada-, Sveits- eller Korea-avtale, men det er ikke sikkert vi får det. En annen ting er alle de som i dag tar europeiske standarder for gitt fordi det er ordnet gjennom EØS-avtalen. De kan umiddelbart ikke ta det for gitt. Det går på alt fra kvalitetskontroll for laks som ikke må sjekkes på grensa, og til velferdsområdet, gulvet som er lagt for sosiale standarder i arbeidslivet, som er på vei opp. Det blir borte som et europeisk fellestema for oss.

Vil ha «storreingjøring»

Under debatten på Fellesforbundets landsmøte har tillitsvalgte fra mange ulike bransjer pekt på store utfordringer i arbeidslivet. I transportsektoren er det stort omfang av utenlandske transportører på veiene, mange av dem med vilkår langt under norsk standard.

I industrien er det stor bekymring for omfanget av innleid arbeidskraft. Og i byggenæringen er man opprørt over avdekking av ulovlig innleie og en stupende organisasjonsgrad.

Støre mener flere politikere hadde hatt godt av å følge debatten.

– Det er vitnesbyrd fra arbeidsplassene om tilstander vi ikke vil ha i Norge. Jeg sitter igjen med et veldig klart inntrykk av at det er et felt som forsakes i dag og ikke får nok oppmerksomhet og ikke nok tiltak, sier han.

Han sier han har «store ambisjoner» for hva som kan gjøres dersom valget i 2021 gir et annet flertall.

– Jeg tror vi fra 2021 vil trenge en storreingjøring i deler av arbeidslivet, og det må norsk politikk stå for. Der det er rødgrønt flertall i kommunene, som i Oslo, ser vi at politikk teller. Man kan gjøre mye lokalt, som å stille krav når man inngår kontrakter og å legge standarden høyt der kommunen selv er arbeidsgiver. Men vi kan gjøre mye mer nasjonalt.

– Hvordan er det å komme til Fellesforbundets landsmøte? Kommer du til dine egne eller løvens hule?

– Det er et av de mest spennende oppdragene jeg har hatt som partileder. Det er så tett på nerven av det som skjer i samfunnet. Et landsmøte med folk fra industri, transport, oppdrett og hotell som samler seg i en uke for å diskutere politikk og arbeidsliv er et vitnesbyrd om en av vårt arbeidslivs store kvaliteter. Fagforeninger som representerer arbeidsfolk, utvikler politikk og har forventninger og krav, sier Støre.

– Så vet jeg at det er mange av mine egne der, med tilhørighet til Ap, og en del som ikke har det. En del av dem bruker mye tid på å argumentere mot Ap, ikke mot dem som styrer. Det er deres rett, selv om jeg mener de retter skytset feil vei. Men det å komme på landsmøtet er å komme tett på nerven i arbeidslivet. Det er der Ap skal være. Hvis jeg kjenner etter, så gleder jeg meg til det.

palh@klassekampen.no

Artikkelen er rettet 15. oktober 2019: Vi skrev at Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er en god idé med en utredning av alternativer til EØS-avtalen. Han er kun positiv til en utredning av handlingsrommet i avtalen. Red.

Artikkelen er oppdatert: 15. oktober 2019 kl. 09.26