Tirsdag 15. oktober 2019 Lederen

Høyres fattige

• Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (H) har funnet en gruppe fattige som Høyre bryr seg om: Lavtlønte med høy formue som «ikke kan selge den ene veggen i leiligheten sin for å betale formuesskatt», som Asheim formulerer det til Dagens Næringsliv. Denne gruppa skal løftes ut av fattigdom med Høyres skattekutt. «Lettelsene har vært viktigst for de med minst, for det er der det virkelig monner når skatten bli lavere», sier Asheim.

• Bakgrunnen for utspillet er en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om omfordelingseffekten ved skattekutt. Rapporten ser regjeringen Solbergs periode under ett og sammenlikner med de åtte rødgrønne årene. Mens den omfordelende effekten bedret seg fra 2005 til 2013, finner SSB nå en tendens til at skattesystemet har blitt noe mindre omfordelende. SSB slår samtidig fast at personer med lav inntekt og relativt høy formue har nytt godt av Solbergs skattekutt, og det er dette Asheim trekker fram som et bevis på at skattekutt virker. Men hvem består egentlig denne gruppa av lavtlønte med høy formue av? Her hopper Høyre bukk over en sentral forklaring i SSBs rapport: «En viktig årsak til det mønsteret som observeres er at personer i desil 1 har lav inntekt på grunn av realisasjonstap, for eksempel fra tap i aksjemarkedet og tap i næring. Med andre ord, her finner vi personer som har lav inntekt på grunn av et dårlig år i aksjemarkedet eller at næringsvirksomheten har gått dårlig.»

• I Dagens Næringsliv trekker Hadia Tajik (Ap) fram Kjell Inge Røkke som en av dem som havner i Asheim og SSBs lavinntektsgruppe. Til tross for en formue på 36 milliarder kroner, står Norges femte rikeste mann oppført med null i inntekt for skatteåret 2017. Han er i godt selskap. På tiende plass finner vi Stein Erik Hagen, som heller ikke mottok lønn i 2017. Ingen av dem har blitt tvunget til å selge én eneste vegg i noen av sine mange eiendommer på grunn av formuesskatten. Om Høyre plutselig vil hjelpe landets lavtlønte, finnes det nok av tiltak å ta av. Kutt i formuesskatten er ikke blant dem.