Tirsdag 15. oktober 2019

Fiskekvotene redusert i Østersjøen

EU-landene ble mandag kveld enige om å redusere fiskekvotene i Østersjøen, hvor torskebestanden er truet.

EU-landene ble mandag kveld enige om å redusere fiskekvotene i Østersjøen, hvor torskebestanden er truet.
EU-kommisjonen la i forkant av mandagens møte fram et forslag om å redusere neste års fiskekvoter, der sild- og torskekvotene i den vestlige delen av Østersjøen skal reduseres henholdsvis med 68 og 71 prosent.
Nedgangen i Danmarks fiskekvote blir imidlertid mindre enn det kommisjonen la opp til. For Danmarks del betyr det at torskekvoten blir redusert med 60 prosent og sildekvoten blir redusert med 65 prosent, opplyser det danske miljø- og matdepartementet mandag kveld.
Fiskebestanden i Østersjøen er under sterkt press, og flere steder står den i fare for å forsvinne. I juli forbød EU-kommisjonen kommersiell fangst av torsk i østre av Østersjøen resten av året fordi arten er «sterkt truet».
Det vil fortsatt være stopp for torskefiske øst i Østersjøen neste år. Det eneste som er tillatt, er bifangst på til sammen 2.000 tonn.
Sveriges landbruksminister Jennie Nilsson sier til TT natt til tirsdag at resultatet gikk over hennes forventning.
– Jeg gikk inn i forhandlingene med mål om at vi skulle få et resultat så nære kommisjonens forslag som mulig. Vi landet ikke akkurat der, noe jeg ikke hadde forventet, men resultatet er bra, sier Nilsson, som hadde ønsket en større reduksjon i fiskekvoten i den vestlige delen av Østersjøen.
(©NTB)