Onsdag 16. oktober 2019 Lederen

Høstet storm

• Fellesforbundets landsmøte, som avsluttes på Folkets Hus i Oslo i dag, har vært en oppvisning av styrken norsk fagbevegelse representerer. 500 delegater har vært samlet i fem dager til intense politiske og faglige diskusjoner – ofte til langt på natt. Her har det ikke vært innleide profesjonelle foredragsholdere eller regisserte tv-samtaler, men en demokratisk forsamling av tillitsvalgte fra arbeidsplasser over hele landet samlet til rådslagning. Spesielt imponerende er det store antallet unge tillitsvalgte som entrer talerstolen. Og det skorter ikke på talegavene. Her er det flust med retoriske finter, patos, følelser og kraftuttrykk, men hele tida med en respekt for hverandres synspunkt. De fleste talerne ga uttrykk for en dyp uro over utviklingen i norsk arbeidsliv. Stikkord er innleie, bemanningsselskaper, korttidskontrakter, kabotasje og EØS. Det var også et sterkt engasjement for Andøya, lave kraftpriser for industrien, EUs fjerde jernbanepakke og kutt i AAP. De fem dagene har vist hvilken kraft, kunnskap, innsikt og erfaring den organiserte norske arbeiderklassen besitter.

• I går innledet Ap-leder Jonas Gahr Støre for landsmøtet om den politiske situasjonen. De fleste var forberedt på at han ville møte kritikk, men den kanonaden han fikk i over tre sammenhengende timer var sjelden kost. Det var ikke tillitsvalgte fra Rødt eller SV som ledet an, men Ap-medlemmer. De kritiserte i harde ordelag forlikene partiet har inngått om politi og forsvar og støtta til EU-direktiver om vikarbyrå og kraft, men det handlet også om hva slags parti Ap skulle være. Ap måtte bli et parti for arbeidsfolk. «Vi savner folk med arbeiderbakgrunn», sa Vegar Mæhre fra Selbu. Alexander Leknes Torvik fra Bergen kritiserte Ap for å fylle opp rådgiverkorpset med akademikere. Stig Aimar Hansen fra Sarpsborg mente det bare var å avvikle rådgiverstaben og sende dem tilbake på skolebenken. «Hvis Ap igjen blir et arbeiderparti, vil ørnen ta av på nytt», sa han til stor applaus. Meldingen til Jonas Gahr Støre og toppledelsen i Ap fra de tillitsvalgte i Fellesforbundet var klar: De vil ha partiet sitt tilbake.