Torsdag 17. oktober 2019 Lederen

EØS-seier

• Fellesforbundet vedtok på slutten av sitt seks dager lange landsmøte å utrede alternativer til EØS-avtalen. Forslaget som ble vedtatt var fremmet av forbundets representantskap i et forsøk på å stilne EØS-motstanderne og hindre et utmeldingsvedtak. Likevel stemte 218 landsmøtedelegater for en skarpere utredningstekst, med mål om å erstatte EØS med en handelsavtale. 300 delegater stemte for kompromissforslaget. Det var jevnt. Saken viser hvor prekært Fellesforbundets medlemmer opplever hverdagen i sine bransjer. De ser hvordan den økte bruken av innleie, bemanningsbyråer, sosial dumping og lavlønnskonkurranse truer de ordningene fagforeninger har kjempet fram i Norge.

• Dag Seierstad minnet i lørdagens Orientering-spalte om at Fellesforbundet alltid har vært et ja-forbund. Ikke bare har forbundet vært en sterk forsvarer av EØS-avtalen; det har også vært tilhenger av norsk EU-medlemskap. Det er mot den bakgrunnen vi må forstå ledelsens utredningsforslag. Det betyr likevel ikke at en utredning er unyttig, og vedtaket viser hvor sterkt sinnet mot EU-lovverkets skyggesider er i fagbevegelsen. Opprøret i Fellesforbundet kommer fordi virkeligheten i privat sektor har endret seg drastisk etter EUs østutvidelse for 15 år siden. Seks år med borgerlig regjering har også satt så godt som alle tiltak mot sosial dumping på vent.

• Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte et opprørt forbund da han besøkte landsmøtet tirsdag. Delegat etter delegat, mange med partibok i Ap, kritiserte støtten til EU-direktiver og krevde at partiet igjen måtte bli et talerør for arbeidsfolk. Det er tydelig at Støre og Ap trenger å bygge opp tillit i Fellesforbundet. Derfor står partiet overfor et problem: Hva slags type utredning vil en eventuell Ap-ledet regjering i 2021 sette i gang? Vil den lytte til opprøret på arbeidsplassene, eller sette forholdet til EU først, slik partiet har for vane å gjøre? Tida for å be fagbevegelsen roe seg og slutte lydig opp om EØS-avtalen er uansett over. Framover vil slagene stå i forbund etter forbund fram mot LO-kongressen i 2021.