Lørdag 19. oktober 2019

Solberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer

Statsminister Erna Solberg (H) innrømmer at Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og i styrende organer i selskaper eid av staten.

Statsminister Erna Solberg (H) innrømmer at Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og i styrende organer i selskaper eid av staten.
Innrømmelsen kommer i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet, skriver Nationen.
Ifølge en gjennomgang avisa har gjort av blant annet kraftskatteutvalget og domstolkommisjonen, er de fleste av medlemmene i utvalgene fra Oslo, eller fra en annen stor by i Norge. Mehl mener at distriktene er for dårlig representert i slike råd og utvalg, og at det kan påvirke beslutningene som blir tatt.
I sitt spørsmål spør Sp-politikeren om statsministeren er enig i dette, og om regjeringen i fremtiden bør endre praksis for å sikre at distriktsnorge er tilstrekkelig representert i styrer og utvalg.
Solberg svarer at det er viktig at myndighetene sikrer at medlemmer i offentlige styrer, råd og utvalg har bakgrunn fra forskjellige deler av landet.
– Vi ser at Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og i styrende organer i selskaper eid av staten. Både bosted og arbeidsmiljø påvirker perspektiver og kunnskapstilfang, dette gjelder også for fageksperter, skriver hun.
– Regjeringen må derfor bli flinkere til å hente faglig ekspertise fra miljøer utenfor hovedstadsregionen, fortsetter Solberg.
(©NTB)