Tirsdag 22. oktober 2019 Lederen

Butikkdød

• Kosmetikkjeden Vita har levert inn konkursbegjæring, og i skrivende stund sitter bostyret og forhandler med mulige kjøpere for å unngå at konkursen fører til umiddelbar stans for virksomheten. Mens forhandlingene pågår, holder butikkene åpent, forklarer bobestyreren til E24. Så mange som 1300 ansatte er berørt av konkursen: 300 på hovedkontoret i Oslo og godt og vel 1000 ansatte i 207 Vita-butikker spredt over det ganske land. Varehandelen står midt i en stor omstillingsprosess, hvor mange butikker driver med lav lønnsomhet og små marginer. Konkurransen med netthandel blir stadig større, og det er handel på nett som vokser raskest, viser tall fra NHO Service og Handel. Mange butikker har en omsetningsvekst som ikke overstiger prisstigningen.

• Varehandelen sysselsetter svært mange nordmenn. Tallene varierer noe ut ifra hvilke næringer som tas med, men Statistisk sentralbyrå anslår at rundt 350.000 arbeidet innen varehandel i Norge i 2018. Bare helsesektoren har flere ansatte. Derfor er butikkdød ikke bare et problem for eiere og kunder, men også for en stor andel av den norske arbeidsstyrken. Butikkjobber har dessuten vært tilgjengelige også for folk uten høyere utdannelse, og det har dessuten vært mulig å stige i gradene innad i butikkjedene. Dersom butikkjobbene flyttes til lavkostland, som er konsekvensen av en overgang til netthandel, får det store konsekvenser for sysselsettingen i Norge.

• Midt i disse store strukturendringene velger regjeringen å gjøre det billigere å kjøpe klær på nett fra utlandet. Fra 2020 heves grensa for tollfrie kleskjøp fra 350 kroner til 3000 kroner. Butikker må likevel fortsatt betale toll for klær og får da en klar konkurranseulempe. Resultatet kan bli at mange butikker forsvinner fra gater og kjøpesentre rundt om i landet i de kommende årene. Det ropes høyt om hva oljearbeiderne skal drive med etter olja, og politikere kappes om å se for seg nye arbeidsplasser til olje­arbeiderne. Da er det greit å minne om at det jobber langt flere i varehandelen. Hva skal de drive med dersom all handel flyttes til nett?

Artikkelen er oppdatert: 23. oktober 2019 kl. 09.33